Ayşe SUSAM
(Konya Numune Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Konya, Türkiye)
Selda ARSLAN
(Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 12Sayı: 4ISSN: 1308-092X / 2146-8893Sayfa Aralığı: 457 - 464Türkçe

66 0
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde Kanıta Dayalı Uygulama Farkındalıkları
Amaç: Araştırma, yoğun bakım hemşirelerinin santral venöz kateteri olan hastalarda katetere bağlı oluşan kan dolaşım enfeksiyonlarının, önlenmesine yönelik kanıta dayalı uygulama konusunda farkındalıklarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı devlet hastaneleri yoğun bakım üniteleri ve palyatif bakım servislerinde görev yapan 176 hemşire ile Haziran-Eylül 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler, hemşire bilgi formu ve kanıta dayalı bilgi düzeyiformu kullanılarak toplanmıştır. Veriler, SPSS 22.0 programı kullanılarak, sayı ve yüzde olarak özetlenerek verilerin niteliğine uygun olan t-test uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31,96±1,23 ve %77,3’ü kadındır. Hemşirelerin %76,1’i santral venöz kateter eğitimi almıştır. Hemşirelerin, santral venöz kateter bakımı uygulamalarıyla ilgili kanıta dayalı 13 uygulamadan ortalama 9,4±2,7 uygulamanın bilindiği, 13 uygulamanın tamamını bilen hemşire oranının ise %15,5 olduğu bulunmuştur. Sonuç: Santral venöz kateter ile ilgili eğitim alma durumunun kanıta dayalı bilgi farkındalığı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiş olup mesleki ve meslek içi eğitimlerin artırılması, kanıta dayalı bilginin mesleksel gelişim açısından önemine daha çok dikkat çekilmesi önerilmektedir.
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Mcpeake J, Cantwell S, Booth MG, Daniel M. Central line insertion bundle: experiences and challenges in an adult ICu. Nurs Crit Care. 2012;17(3):123-9.[Crossref] [pubMed]
 • 2. Blot K, Bergs J, Vogelaers D, Blot S, Vandijck D. prevention of central line-associated bloodstream infections through quality improvement interventions: a systematic review and metaanalysis. Clin Infect Dis. 2014;1;59(1):96- 105.[Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 3. Batı B, Özyürek p. [Knowledge levels of intensive care unit nurses on central venous catheters]. Yoğun Bakım Derg. 2015;6:34-8. [Link]
 • 4. Atilla A, Doğanay z, Çelik HK, Tomak L, Günal Ö, Kılıç SS, et al. Central line-associated bloodstream infections in the intensive care unit: importance of the care bundle. Korean J Anesthesiol. 2016;69(6):599-603.[Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 5. Öcal D, Dolapçı İ. [Central venous catheter related infections].Türk Mikrobiyol Cem Derg. 2012;42(1):1-9.[Link]
 • 6. Centers for Disease Control and prevention (CDC). Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. 2011. [Link]
 • 7. Öncül A, Koçulu S, Elevli K. [The epidemiology of nosocomial infections acquired in intensive care units of a state hospital]. The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital. 2012;46(2):60-6. [Link]
 • 8. Gözütok F, Mutlu Sarıgüzel F, Aydın B, Kamalak Güzel D, Kılıç İ, Gençaslan S, et al. [The evaluation of hospital infections in medical intensive care unit patients of Kayseri education and research hospital in 2013]. ANKEM Derg. 2014;28(3):86-93.[Link]
 • 9. Çetinkaya Şardan Y, Güner R, Çakar N, Ağalar F, Bolaman z, Yavaşoğlu İ, et al. Damar içi kateter infeksiyonlarının önlenmesi kılavuzu. Hastane İnfeksiyonları Dergisi. 2013;17(2):233-79. (Kaynağın İngilizce başlığı bulunamadı.) [Link]
 • 10. Resmî Gazete (08.03.2010, Sayı: 27515) sayılı Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yönetmeliği; 2010. [Link]
 • 11. Öztürk Çopur E, Kuru N, Canbolat Seyman Ç. [Overview of the evidence based practices in nursing]. Journa1 of Health and Nursing Management. 2015;2(1):51-5. [Link]
 • 12. Özen N, Köse T, Terzioğlu F. [Evidence-based practices in the prevention of central venous catheter infections: knowledge of intensive care nurses]. Turk J Intensive Care. 2020;18:91-8.[Crossref]
 • 13. Estabrooks CA, Midodzi WK, Cummings GG, Wallin L. predicting research use in nursing organizations: a multilevel analysis. Nurs Res. 2007;56(4 Suppl):S7-23.[Crossref] [pubMed]
 • 14. Squires JE, Estabrooks CA, Gustavsson p, Wallin L. Individual determinants of research utilization by nurses: a systematic review update. Implement Sci. 2011;5;6:1.[Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 15. Schaffer MA, Sandau KE, Diedrick L. Evidence-based practice models for organizational change: overview and practical applications. J Adv Nurs. 2013;69(5):1197- 209.[Crossref] [pubMed]
 • 16. Ayhan Y, Kocaman G, Bektaş M. [The validity and reliability of attitude towards evidencebased nursing questionnaire for Turkish]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2015;17(2-3):21-35. [Link]
 • 17. Mankan T, Kaşıkçı MK. [The knowledge level of nurses related to prevention of hospital infections]. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(1):11-6. [Link]
 • 18. Baykara N, Akalın H, Arslantaş MK, Hancı V, Çağlayan Ç, Kahveci F, et al. Epidemiology of sepsis in intensive care units in Turkey: a multicenter, point-prevalence study. Crit Care. 2018;16;22(1):93.[Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 19. Chen S, Yao J, Chen J, Liu L, Miu A, Jiang Y, et al. Knowledge of "guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections (2011)": a survey of intensive care unit nursing staffs in China. International Journal of Nursing Sciences. 2015;2(4):383-8.[Crossref]
 • 20. Dedunska K, Dyk D. prevention of central ve¬nous catheter-associated bloodstream infec¬tions: a questionnaire evaluating the knowledge of the selected 11 evidence-based guidelines by polish nurses. Am J Infect Control. 2015;1;43(12):1368-71.[Crossref] [pubMed]
 • 21. ullman AJ, Cooke ML, Mitchell M, Lin F, New K, Long DA, et al. Dressings and securement devices for central venous catheters (CVC). Cochrane Database Syst Rev. 2015;10;2015(9):CD010367.[Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 22. Gavin NC, Webster J, Chan RJ, Rickard CM. Frequency of dressing changes for central venous access devices on catheter-related infections. Cochrane Database Syst Rev. 2016;1;2:CD009213.[Crossref] [pubMed]
 • 23. Koutzavekiaris I, Vouloumanou EK, Gourni M, Rafailidis pI, Michalopoulos A, Falagas ME, et al. Knowledge and practices regarding prevention of infections associated with central venous catheters: a survey of intensive care unit medical and nursing staff. Am J Infect Control. 2011;39(7):542-7.[Crossref] [pubMed]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.