Nagihan İLASLAN
(Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye)
Ayşe DEMİRAY
(Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 12Sayı: 4ISSN: 1308-092X / 2146-8893Sayfa Aralığı: 552 - 564Türkçe

64 0
Hemşirelik Eğitiminde Kullanılan İki Farklı Öğretim Yöntemi: Standardize Hasta Uygulamasına Nasıl Yansıyor?
Amaç: Araştırma, hemşirelik eğitiminde kullanılan iki farklıöğretim yönteminin standardize hasta uygulamasına nasıl yansıdığınıortaya koymaya yönelik hemşirelik öğrencilerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Deneysel desende ve Şubat 2018-Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın evrenini 1. sınıfta öğrenim gören 172 lisans hemşirelik öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmadaki öğrenci sayısı, Power analizi yapılarak ve basit rastgele sayılar tablosu kullanılarak randomizasyon yöntemi ile işbirlikli öğretim (n=30) ve geleneksel öğretim grubu (n=30) olarak belirlenmiştir. İşbirlikli öğretim grubu öğrencileri işbirlikli öğretim yöntemi ile hazırlanarak uygulamayı akranı ile birlikte, geleneksel öğretim grubu öğrencileri ise geleneksel öğretim yöntemi ile hazırlanarak uygulamayı tek başına gerçekleştirmiştir. Veriler “Tanımlayıcı Özellikler Formu” ve “Standardize Hasta Uygulaması Değerlendirme Formu” kullanılarak toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler ile sunulmuş ve verilerin gruplar arası karşılaştırmasında ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Standardize hasta uygulamasında her iki gruptaki öğrencilerin kendilerini heyecanlı ve gergin hissettikleri, ancak işbirlikli öğretim grubunun diğer gruba göre daha az heyecanlandığı (p<0,001) ve akranı ile birlikte uygulama yapmanın heyecanı azaltarak öğrencilere güven verdiği belirlenmiştir. İşbirlikli öğretim grubu beceri gerçekleştirme düzeylerini geleneksel öğretim grubuna göre daha iyi ve akıcıolarak değerlendirmiştir (p<0,001). Standardize hasta uygulamasının olumlu yönleri konusunda, işbirlikli öğretim grubunda uygulamalara yönelik özgüveni arttırma (p=0,012), geleneksel öğretim grubunda ise uygulamadaki eksikleri fark etme (p<0,001) görüşleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek düzeyde belirtilmiştir. Her iki gruptaki öğrencilerin çoğunluğu uygulamaya yönelik olumlu görüşbelirtmiştir. Sonuç: Standardize hasta uygulamasında kullanılan işbirlikli öğretim yöntemi geleneksel öğretim yöntemiyle karşılaştırıldığında, öğrencilerin heyecanlarının azaltılması ve daha yüksek düzeyde beceri gerçekleştirme performansı sergilemelerinde etkili olduğu saptanmıştır. Hemşirelik eğitiminde işbirlikli öğretim yöntemi ve standardize hasta uygulamalarına daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Budden JS, Moulton p, Harper KJ, Brunell ML, Smiley R. The 2015 National nursing workforce survey. J Nurs Regul. 2016;7(1):p.1-90. [Crossref]
 • 2. Fawaz M, Hamdan-Mansour A, Tassi A. Challenges facing nursing education in the advanced healthcare environment. International Journal of Africa Nursing Sciences, 2018;9,105-10. [Crossref]
 • 3. Robinson BK, Dearmon V. Evidence-based nursing education: effective use of instructional design and simulated learning environments to enhance knowledge transfer in undergraduate nursing students. J prof Nurs. 2013;29(4):203-9. [Crossref] [pubMed]
 • 4. van der Vleuten Cp, Schuwirth LW. Assessing professional competence: from methods to programmes. Med Educ. 2005;39(3):309-17. [Crossref] [pubMed]
 • 5. Goldsmith M, Stewart L, Ferguson L. peer learning partnership: an innovative strategy to enhance skill acquisition in nursing students. Nurse Educ Today. 2006;26(2):123-30. [Crossref] [pubMed]
 • 6. Ross JG, Simulation and psychomotor skill acquisition: A review of the literature. Clin Simul Nurs. 2012;8(9):p.429-35. [Crossref]
 • 7. Yuan HB, Williams BA, Fang JB, Ye QH. A systematic review of selected evidence on improving knowledge and skills through high-fidelity simulation. Nurse Educ Today. 2012;32(3):294-8. [Crossref] [pubMed]
 • 8. Debourgh GA, prion S. Using simulation to teach prelicensure nursing students to minimize patient risk and harm. Clin Simul Nurs. 2011;7(2):47-56. [Crossref]
 • 9. West E, Barron DN, Harrison D, Rafferty AM, Rowan K, Sanderson C. Nurse staffing, medical staffing and mortality in Intensive Care: An observational study. Int J Nurs Stud. 2014;51(5):781-94. [Crossref] [pubMed]
 • 10. Cho E, Sloane DM, Kim EY, Kim S, Choi M, Yoo IY, Lee HS, Aiken LH. Effects of nurse staffing, work environments, and education on patient mortality: an observational study. Int J Nurs Stud. 2015;52(2):535-42. [Crossref] [pubMed] [pMC]
 • 11. Henriksen K, Rodrick D, Grace EN, Brady pJ. Challenges in Health Care Simulation: Are We Learning Anything New? Acad Med. 2018;93(5):705-8. [Crossref] [pubMed]
 • 12. Masters C, Baker VO, Jodon H. Multidisciplinary, team-based learning: The simulated interdisciplinary to multidisciplinary progressivelevel education (SIMpLE©) approach. Clin Simul Nurs. 2013;9(5):171-8. [Crossref]
 • 13. Bradley p. The history of simulation in medical education and possible future directions. Med Educ. 2006;40(3):254-62. [Crossref] [pubMed]
 • 14. Barrows HS. An overview of the uses of standardized patients for teaching and evaluating clinical skills. AAMC. Acad Med. 1993;68(6):443-51; discussion 451-3. [Crossref] [pubMed]
 • 15. Nielsen B, Harder N. Causes of student anxiety during simulation: What the literature says. Clin Simul Nurs. 2013;9:507-12. [Crossref]
 • 16. 16.Beischel Kp. Variables affecting learning in a simulation experience: a mixed methods study. West J Nurs Res. 2013;35(2):226-47. [Crossref] [pubMed]
 • 17. Sarmasoğlu Ş, Dinç L, Elçin M. [Nursing students' opinions about the standardized patients and part task trainers used in the clinical skills training]. HEAD. 2016;13(2):107-15. [Crossref]
 • 18. Dearmon V, Graves RJ, Hayden S, Mulekar MS, Lawrence SM, Jones L, Smith KK, Farmer JE. Effectiveness of simulation-based orientation of baccalaureate nursing students preparing for their first clinical experience. J Nurs Educ. 2013;52(1):29-38. [Crossref] [pubMed]
 • 19. Harvey A, Bandiera G, Nathens AB, LeBlanc VR. Impact of stress on resident performance in simulated trauma scenarios. J Trauma Acute Care Surg. 2012;72(2):497-503. [Crossref] [pubMed]
 • 20. palmer BJ, Ham K. Collaborative Simulation: Enhancing the Transition to Clinical practice. Nurs Educ perspect. 2017;38(5):281-2. [Crossref] [pubMed]
 • 21. Berndt J, Dinndorf-Hogenson G, Herheim R, Hoover C, Lanc N, Neuwirth J, et al. Collaborative Classroom Simulation (CCS): An Innovative pedagogy Using Simulation in Nursing Education. Nurs Educ perspect. 2015;36(6):401-2. [Crossref] [pubMed]
 • 22. Austria MJ, Baraki K, Doig AK. Collaborative learning using nursing student dyads in the clinical setting. Int J Nurs Educ Scholarsh. 2013; 4;10:/j/ijnes.2013.10.issue-1/ijnes-2012- 0026/ijnes-2012-0026.xml. [Crossref] [pubMed]
 • 23. Coetzee IM, Heyns T, Botma Y, Van Rensburg GH. Collaborative learning: Key considerations for nurse educators. Gender and Behaviour. 2018;16(3):12111-7. Erişim tarihi: 23.09.2019. [Link]
 • 24. Wickers Mp. Establishing the climate for a successful debriefing. Clin Simul Nurs. 2010;6(3):e83-e86. [Crossref]
 • 25. Chronister C, Brown D. Comparison of simulation debriefing methods. Clin Simul Nurs. 2012;8(7):281-8. [Crossref]
 • 26. Xu JH. Toolbox of teaching strategies in nurse education. Chinese Nursing Research. 2016;3(2):54-7. [Crossref]
 • 27. Karimi Moonaghi H, Bagheri M. Jigsaw: A good student-centered method in medical education. Future of Medical Education Journal. 2017;7(1):35-40. Erişim tarihi: 23.09.2019. [Link]
 • 28. Melinamani S, Francis F, George R, pushpa LM, Vergheese S. The Jigsaw effect: Impact of Jigsaw learning technique on nursing students to learn the concepts of normal labor. Asian J. Nursing Edu and Research. 2017;7(2):1-4. [Crossref]
 • 29. Terzioğlu F, Yücel Ç, Koç G, Şimşek Ş, Yaşar BN, Şahan Uslu F, et al. [A new strategy in nursing education: from hybrid simulation to clinical practice.] Nurse Educ. Today. 2016;39:104-8. [Crossref] [pubMed]
 • 30. Luctkar-Flude M, Wilson-Keates B, Larocque M. Evaluating high-fidelity human simulators and standardized patients in an undergraduate nursing health assessment course. Nurse Educ Today. 2012;32(4):448-52. [Crossref] [pubMed]
 • 31. Choi YJ. Exploring experiences of psychiatric nursing simulations using standardized patients for undergraduate students. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2012;6(3):91-5. [Crossref] [pubMed]
 • 32. Saunders A, Say R, Visentin D, McCann D. Corrigendum to "Evaluation of a collaborative testing approach to objective structured clinical examination (OSCE) in undergraduate nurse education: A survey study" [Nurse Educ. pract. 35 (2019) 111-6]. Nurse Educ pract. 2019;37:159. Erratum for: Nurse Educ pract. 2019;35:111-6. [Crossref] [pubMed]
 • 33. Topping KJ. Trends in peer learning. Educational psychology. 2005;25(6):631-45. [Crossref]
 • 34. McWilliams LA, Malecha A, Langford R, Clutter p. Comparisons of cooperative-based versus independent learning while using a haptic intravenous simulator. Clin Simul Nurs. 2017;13:154-60. [Crossref]
 • 35. Owen AM, Ward-Smith p. Collaborative learning in nursing simulation: near-peer teaching using standardized patients. J Nurs Educ. 2014;53(3):170-3. [Crossref] [pubMed]
 • 36. Khalaila R. Simulation in nursing education: an evaluation of students' outcomes at their first clinical practice combined with simulations. Nurse Educ Today. 2014;34(2):252-8. [Crossref] [pubMed]
 • 37. Rivaz M, Momennasab M, Shokrollahi p. Effect of collaborative testing on learning and retention of course content in nursing students. J Adv Med Educ prof. 2015;3(4):178-82. [pubMed] [pMC]
 • 38. Dembilio-Villar T, González-Chordá VM, Cervera-Gasch Á, Mena-Tudela D. Cooperative Learning and Hand Disinfection in Nursing Students. Invest Educ Enferm. 2018;36(2). [Crossref] [pubMed]
 • 39. Sarıkoç G, Özcan C, Elçin M. [Impact of standardized patient practice in psychiatric nursing education on clinical practices of students: Students' views]. Gülhane Tıp Dergisi. 2016;58:404-10. [Crossref]
 • 40. Karadag M, Caliskan N. [The views of students regarding the use of simulated patient]. Çağdaş Tıp Dergisi. 2015;5(1):36-44. [Crossref]
 • 41. Tuzer H, Dinç L, Elçin M. [The effects of using high-fidelity simulators and standardized patients on the thorax, lung and cardiac examination skills of undergraduate nursing students]. Nurse Educ Today. 2016;45:120-25. [Crossref] [pubMed]
 • 42. MacLean S, Kelly M, Geddes F, Della p. Use of simulated patients to develop communication skills in nursing education: An integrative review. Nurse Educ Today. 2017;48:90-98. [Crossref] [pubMed]
 • 43. McIntosh CE, Thomas CM, Allen RA, Edwards JA. Using a combination of teaching and learning strategies and standardized patient for a successful autism simulation. Clin Simul Nurs. 2015;11(3):143-52. [Crossref] [pubMed]
 • 44. pinto pH, Arce AM. Human simulation with critically ill patients. In: Wilson L, Rockstraw L, eds. Human simulation for nursing and health professions. New York: Springer pub. Co; 2012. p.219-32.
 • 45. Bremner M, Aduddel K, Amason J. Evidencebased practices related to the human patient simulator and first year baccalaureate nursing students' anxiety. Online J Nurs Inform. 2008;12(1):1-10. [Link]
 • 46. Grant JS, Moss J, Epps C, Watts p. Using video-facilitated feedback to improve student performance following high-fidelity simulation. Clin Simul Nurs. 2010;6(5):177-84. [Crossref]
 • 47. Ganley B, Linnard-palmer L. Academic safety during nursing simulation: perceptions of nursing students and faculty. Clin Simul Nurs. 2012;8(2):49-57. [Crossref]
 • 48. Gordon CJ, Buckley T. The effect of high-fidelity simulation training on medical-surgical graduate nurses' perceived ability to respond to patient clinical emergencies. J Contin Educ Nurs. 2009;40(11):491-8; quiz 499-500. [Crossref] [pubMed]
 • 49. Megel ME, Bailey C, Schnell A, Whiteaker D, Vogel A. High-fidelity simulation: How are we using the videos? Clin Simul Nurs. 2013;9(8):305-10. [Crossref]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.