Emine SEZGÜNSAY
(Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Stoma ve Yara Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye)
Nazife ŞIVGIN
(Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Stoma ve Yara Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye)
Süleyman Utku ÇELİK
(Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye)
Mustafa DEVECİ
(Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Stoma ve Yara Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 12Sayı: 4ISSN: 1308-092X / 2146-8893Sayfa Aralığı: 643 - 644Türkçe

32 0
Stomalı Bireylere Uygulanan Bilgi, Motivasyon, Davranış Becerileri Modeli (IMB Modeli) Rehberliğindeki Müdahalenin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Dergititle.paper.letter_to_editorErişime Açık
  • 1. Yılmazer T, Tuzer H, Akyüz S. Effect of information-motivation-behavioral skills model-based intervention on quality of life of ostomy patients. Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri. 2020;12(2):182-9. [Crossref]
  • 2. Vural F, Erol F. [Nurse's role in improving the quality of life in individuals with ostomy]. DEUHYO ED. 2014;6(1):34-9. [Link]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.