Utku ÖZER
(Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Burdur, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 21Sayı: 1ISSN: 1303-0876 / 2667-8683Sayfa Aralığı: 273 - 296Türkçe

96 0
Acil Uzaktan Eğitim Sürecinin Analizi: Öne Çıkan Kavramlar, Sorunlar ve Çıkarılan Dersler
COVID-19 pandemi süreciyle birlikte, dünya üzerinde tüm yaş gruplarından yaklaşık bir buçuk milyar öğrenciyüz yüze eğitimden uzaktan eğitim faaliyetlerine geçiş yapmıştır. Acil uzaktan eğitim (AUE) olarak adlandırılanbu eğitsel tepki, pandemi sürecinin getirdiği eğitsel olumsuzluklara hızlı ve olumlu bircevap vermiştir. Eğitimcileriçin, AUE süreçlerindeki paydaş deneyimleri ve gerçekleştirilen uygulamaların doğru yorumlanması,pandeminin olası ilerleyen dönemlerinde veya pandemi sonrası için sürdürülebilir ve planlı uzaktan eğitimfaaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi bağlamında kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada COVID-19 pandemisürecinde dünya genelinde yapılmış AUE araştırmaları içeriksel olarak analiz edilmiş, AUE sürecinde bazıbetimsel-tanımlayıcı veriler, öne çıkan kavramlar, sorunlar, ve çözüm önerileri incelenmiştir. Araştırmakapsamında bilimsel makaleler, tam metin bildiriler ve bilimsel kitap bölümlerinden faydalanılmış, verilerinyorumlanması aşamasında gri literatürden de faydalanılmıştır. Araştırmada analiz edilen çalışmalar; SCOPUS,Web of Science, Science Direct, Emerald Insight, IEEE Xplore, ACM Digital Library, EBSCO host researchdatabases (Academic Search Premier, H.W. Wilson, British Education Index, ERIC vb.), JSTOR ve GoogleAkademik veri tabanları aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplamda 2535 araştırmaya ulaşılmış,bunların 252’si detaylı incelenerek 152’si analize dahil edilmiştir. Analiz sürecinde tematik analiz ve betimselanalizden yararlanılmıştır. Pandemi dönemi AUE sürecinde öne çıkan kavramlar beş, yaşanan sorun ve kısıtlaron bir ve çözüm önerileri ise altı anatema altında kategorilendirilmiştir. Araştırma bulguları, pandemidöneminde AUE konu alanında gerçekleştirilen çalışmaların çoğunlukla yükseköğretim alanında ve genelliklegelişmiş ülkelerde yapıldığını göstermektedir. Bununla beraber dijital uçurumun öne çıkan kavram ve sorunlarbaşlıklarında öne çıkan gerçeklik olduğu görülmektedir. Çalışma sonucunda, araştırma kapsamında elde edilenbulgular dahilinde, planlı uzaktan eğitim faaliyetleri için farklı kategori ve içeriklerle ilgili önerilerdebulunulmuştur
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alvarez, A. J. (2020). The phenomenon of learning at a distance through emergency remote teaching amidst the pandemic crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 144-153. https://doi.org/10.5281/zenodo.3881529
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … & Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis.(2020). Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-6. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 • Clapton, J., Rutter, D., & Sharif, N. (2009). SCIE systematic mapping guidance. Erişim adresi: http://www.scie.org.uk/publications/researchresources/rr03.pdf
 • de Jong, P.G.(2020). Impact of moving to online learning on the way educators teach. Medical Science Educator, 30(3), 1003–1004. https://doi.org/10.1007/s40670-020-01027-7
 • Denyer, D., & Tranfield, D. (2009). Producing a systematic review. In D. A. Buchanan & A. Bryman (Eds.), The Sage handbook of organizational research methods (pp. 671–689). Sage Publications Ltd.
 • Dünya Bankası (2017). Higher Education. Erişim adresi: https://www.worldbank.org/en/topic/tertiaryeducation
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Erişim adresi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novelcoronavirus-2019-ncov
 • Fakhruddin, B. S., Blanchard, K., & Ragupathy, D. (2020). Are we there yet? The transition from response to recovery for the COVID-19 pandemic. Progress in Disaster Science, 7, 100102. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100102
 • Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal, 26(2), 91-108. https://doi.org/10.1111/j.1471- 1842.2009.00848.x
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Review, 27, 1-12. Erişim adresi: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-andonline-learning
 • Houlden, S., & Veletsianos, G. (2020). The problem with flexible learning: Neoliberalism, freedom, and learner subjectivities. Learning, Media and Technology. Çevrimiçi ön yayın. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1833920
 • Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687
 • Kerres, M. (2020). Against all odds: Education in Germany coping with Covid-19. Postdigital Science and Education, 2(3), 690-694. https://doi.org/10.1007/s42438-020-00130-7
 • Khan, H., Vasilescu, L. G., & Khan, A. (2008). Disaster management cycle-a theoretical approach. Journal of Management and Marketing, 6(1), 43-50. Erişim adresi: http://mnmk.ro/en/documents/2008/2008- 6.pdf
 • Krippendorff, K. (2004). Reliability in content analysis: Some common misconceptions and recommendations. Human communication research, 30(3), 411-433. https://doi.org/10.1111/j.1468- 2958.2004.tb00738.x
 • Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159-174. https://doi.org/10.2307/2529310
 • Loffe, H. & Yardley, L. (2004). Content and thematic analysis. In D.F Marks & L. Yardley (Eds.). Research Methods for Clinical and Health Psychology (1st ed) (pp.56-69). London: Sage.
 • Lynch, M. (2020). E-Learning during a global pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 189-195. https://doi.org/10.5281/zenodo.3881785
 • Muñoz-Pérez, E. & Cubo-Delgado, S. (2019). Digital competence, special education teachers’ training and attitude towards the ICT. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 23(1), 209- 241. https://doi.org/10.1109/RITA.2020.3033207
 • Naidu, S. (2017). How flexible is flexible learning, who is to decide and what are its implications?. Distance Education, 38(3), 269–272. https://doi.org/10.1080/01587919.2017.1371831.
 • Peters, B. C. M., & Wood, W. (2017). Autism and equine-assisted interventions: A systematic mapping review. Journal of autism and developmental disorders, 47(10), 3220-3242. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3219-9
 • Peters, M. A., Rizvi, F., McCulloch, G., Gibbs, P., Gorur, R., Hong, M., ... & Quay, J. (2020). Reimagining the new pedagogical possibilities for universities post-Covid-19: An EPAT collective project. Educational Philosophy and Theory. Çevrimiçi ön yayın. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1777655
 • Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Sangster, A., Stoner, G., & Flood, B. (2020). Insights into accounting education in a COVID-19 world. Accounting Education, 29(5), 431–562 https://doi.org/10.1080/09639284.2020.1808487
 • Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Thousand Oaks, CA: Sage
 • World Bank (2020). Guidance Note on Remote Learning and COVID-19. Washington, D.C. World Bank Group. Erişim adresi: http://documents.worldbank.org/curated/en/531681585957264427/GuidanceNote-onRemote-Learning-and-COVID-19
 • UNESCO (2020a). COVID-19 Educational Disruption and Response. Erişim adresi: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • UNICEF (2020b). Leaving No Child behind during the Pandemic: Children with Disabilities and COVID-19. Erişim adresi: https://data.unicef.org/topic/child-disability/covid-19/
 • UNESCO (2019). Migration, Displacement & Education: Building Bridges, Not Walls. Erişim adresi: https://en.unesco.org/gem-report/report/2019/migration
 • United Nations Development Programme (2020). Human Development Report. Erişim adresi: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
 • Warschauer, M. (2004). Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide. Cambridge: MIT press.
 • Zimmerman, J. (2020). Coronavirus and the Great Online-Learning Experiment. The Chronicle of Higher Education. Erişim adresi: https://www.chronicle.com/article/Coronavirusthe-Great/248216

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.