İpek EBRUYILDIZ
(Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 0Sayı: 42ISSN: 2458-8903Sayfa Aralığı: 221 - 233Türkçe

43 0
DELEUZE VE BACON: YAŞAM İÇİN YENİ OLANAKLAR
: Fransız düşünür Gilles Deleuze, gerçeklikle ilişki kurarken mevcut olan baskıcı kalıplarıkırarak yeni kavramlar yaratmıştır. Deluze, Felix Guattari ile birlikte geliştirdiği “OrgansızBeden” kavramı ile ortaya koyduğu organizma eleştirisi doğrultusunda bizlere farklı yaşamolanakları olduğunu gösterir. Bu bir nevi, deneyleme ve oluşlar yolu ile bedenin olası yönleriniaçığa çıkararak saf bir yaşam deneyiminin izini sürmektir. Deleuze, yarattığı organsız bedenkavramı ile alışılagelen mevcut sistemi yıkmak ve düşünsel anlamda yeni yaşam olanaklarınıyaratmak gayesindedir. Bunun en iyi yolu Deleuze için her zaman sanat olmuştur. Bu bağlamda,İngiliz ressam Francis Bacon da resimleri aracılığı ile düşündüren imgeler üretir. Bacon’ınresimlerinde var olan duyumsamanın şiddeti ve bedeni özgür kılma çabası, tıpkı Deleuze deolduğu gibi, yaşam için yeni olanakların ve akışların var olduğunu gösterir niteliktedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Deleuze, Gilles. (2003). Francis Bacon: The Logic of Sensation. (D. Smith, Çev.). London: Continuum.
  • Deleuze, Gilles. (2009). Francis Bacon: Duyumsamanın Mantığı. (C. Batukan, E. Erbay, Çev.). İstanbul: Norgunk.
  • Deleuze, G., Guattari, F. (2012). Anti-Ödipus: Kapitalizm ve Şizofreni 1. (F. Ege, H. Erdoğan, M. Yiğitalp, Çev.). Ankara: Bilim ve Sosyalizm.
  • Direk, Zeynep. (2016). Gilles Deleuze, Zeynep Direk ile Felsefe Vakti. İTU Radyosu Yayını. Erişim: 07.03.2020. https://www.youtube.com/watch?v=6ZlwVQcr88A
  • Hauser, Kitty. (2017). İşte Bacon. (E. Cavaç, Çev.). İstanbul: Hep Kitap.
  • Sauvagnargues, Anne. (2010). Deleuze ve Sanat. (N. Sarıca, Çev.). İstanbul: De Ki Basım ve Yayım.
  • Smith, Daniel. (2013). Saf İçkin Yaşam (Deleuze’ün “Kritik ve Klinik” Projesi). (E. Koyuncu, Çev.). İstanbul: Norgunk Yayıncılık.
  • Tate. (1988). Francis Bacon Second Version of Triptych 1944. Erişim: 07.03.2020. https:// www.tate.org.uk/art/artworks/bacon-second-version-of-triptych-1944-t05858
  • Uzunlar, Bahattin. (2017). Deleuze’ün Artaud Okumasında İçkin Yaşam Arayışı. Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 29 , s. 202.
  • Youtube. Francis Bacon A Brush with Violence 2017 / BBC Belgesel Video. Erişim: 07.03.2020. https://www.youtube.com/watch?v=MgrO5za0lSY

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.