Ali Çağlar ÖNÇAĞ
(ESHOT Genel Müdürlüğü, AR-GE, Enerji ve Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, İzmir, Türkiye)
Hakan ÜZKAT
(ESHOT Genel Müdürlüğü, AR-GE, Enerji ve Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü, İzmir, Türkiye)
Ziya Can YEŞİL
(Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye)
Uğur ELİİYİ
(İzmir Bakırçay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 27Sayı: 1ISSN: 2147-5881Sayfa Aralığı: 43 - 51Türkçe

72 0
Elektrikli otobüsler üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme: İzmir şehir içi saha analizi
Son yıllarda iklim değişikliği, enerji maliyetleri, egzoz emisyonları gibietkenler nedeniyle elektrikli otobüslerin, dizel otobüslere alternatif olupolamayacağı konusu gündeme gelmektedir. Bu çalışmada elektrikliotobüslerin genel özellikleri incelenmekte ve 12 m uzunluğunda 20araçtan oluşan bir elektrikli otobüs filosunun İzmir içerisinde kullanımısonucunda elde edilen yaklaşık 2.5 yıllık verinin benzer dizel otobüslerleenerji ve akaryakıt tüketimi bakımından genel bir karşılaştırmasıyapılmaktadır. Buna ek olarak seçilen bir hat üzerinde bir dizel otobüsile detaylı karşılaştırma yapılmaktadır. Elektrikli otobüslerle ilgili enbüyük darboğaz dizel otobüslere göre nispeten düşük menzile sahipolmalarıdır. Buna karşın elde edilen veriler ışığında, yakın gelecekteelektrikli otobüslerin dizel otobüslere ciddi bir alternatif olabileceğigörülmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • [1] EU “Covenant of Mayors for Climate and Energy”. https://www.covenantofmayors.eu/en/ (14.06. 2019).
 • [2] C40 Cities. “Fossil Fuel Free Streets Declaration”. http://www.c40.org/other/fossil-fuel-free-streetsdeclaration (31.10.2017).
 • [3] İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü. “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2016”. http://skpo.izmir.bel.tr/Upload_Files/FckFiles/file/izmir _surdurulebilir_eylem_plani_2017.pdf (14.06.2019).
 • [4] Konda. “Mart’18 Barometresi-Çevre Bilinci ve Çevre Koruma”. İstanbul, Türkiye, Aylık Araştırma Raporu, 2018.
 • [5] Gökaşar I, Buran B, Dündar S. “Kent içi otobüs memnuniyet anketi verileri ve faktör analizinden yararlanılarak otobüslerin hizmet kalitesinin modellenmesi: İETT örneği”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(6), 1079-1086, 2018.
 • [6] Göhlich D, Fay T, Jefferies D, Lauth E, Kunith A, Zhang X. “Design of urban electric bus systems”. Design Science, 4(15), 2-4, 2018.
 • [7] Nurhadi L, Borén S, Ny H. “A sensitivity analysis of total cost of ownership for electric public bus transport systems in Swedish medium sized cities”. Transportation Research Procedia, 3, 818-827, 2014.
 • [8] Rende H, Efecan K, Altındal E. “Hurdaya ayrılmış bir aracın elektrikli araca dönüştürülmesi”. Mühendis ve Makina, 58(688), 79-94, 2017.
 • [9] Gao Z, Lin Z, LaClair TJ, Liu C, Birky AK, Ward J. “Battery capacity and recharging needs for electric buses in city transit service”. Energy, 122, 588-600, 2017.
 • [10] Zhou B, Wu Y, Zhou B, Wang R, Ke W, Zhang S, Hao J. “Realworld performance of battery electric buses and their lifecycle benefits with respect to energy consumption and carbon dioxide emissions”. Energy, 96, 603-613, 2016.
 • [11] Çorum A, Akbıyık E, Demir G. “Otobüs yolu uygulamasının ekonomik analizi: millet caddesi örneği” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(4), 145-151, 2015.
 • [12] Lajunen A. “Energy consumption and cost-benefit analysis of hybrid and electric city buses”. Transportation Research Part C, 38, 1-15, 2014.
 • [13] Özuysal M, Çalışkaneli SP, Tanyel S. “Otobüs duraklarındaki yolcu iniş-biniş zamanları üzerine bir tartışma”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(6), 460-467, 2016.
 • [14] Sarıkurt T, Balıkçı A. “Elektrikli araç uygulamalarında kullanılan lityum bataryalar için göreceli kapasite tahmin yöntemi”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(5), 809-816, 2018.
 • [15] Movia. “Copenhagen Trial With 12 m B.Y.D K9 Electric Buses”. https://www.nordicenergy.org/wpcontent/ uploads/2018/02/3.-Test-of-large-chargedelectric- buses-in-Copenhagen-Victor-Hug.pdf (08.07.2019).
 • [16] Grijalva ER, Martínez JML. “Analysis of the reduction of CO2 emissions in urban environments by replacing conventional city buses by electric bus fleets: Spain case study”. Energies, 12(3), 525, 1-31, 2019.
 • [17] Güneş D, Tekdemir İG, Karaarslan MŞ, Alboyacı B. “Elektrikli araç şarj istasyonu yüklerinin güvenilirlik indisleri üzerine etkilerinin incelenmesi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(3), 1073-1084, 2018.
 • [18] Raab AFA. Operational Planning, Modeling and Control of Virtual Power Plants With Electric Vehicles. PhD Thesis, Fakultät IV-Elektrotechnik und Informatik, Technischen Universität Berlin, Berlin, Germany, 2018.
 • [19] Bozankaya AŞ. “The SCL Charging Process”. Ankara, Turkey, Technical Report, 2016.
 • [20] Google Earth 9.0. 2017. “Elektrikli Otobüs Hatlarının Çizimleri”. http://www.google.com/earth (10.12.2019).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.