NİLGÜN GÖKTEPE
(Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Emine TÜRKMEN
(Koç Üniversitesi, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC), İstanbul, Türkiye)
Ayda KEBAPÇI
(Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
SELVİNAZ ALBAYRAK
(Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
İBRAHİM TOPÇU
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Mukaddes Turan MİRAL
(İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim Birimi, İstanbul, Türkiye)
Şehriban SERBEST
(Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Duygu ÖZCAN
(Türk Eğitim Vakfı Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2149-018XSayfa Aralığı: 17 - 30Türkçe

54 0
Yönetici Hemşirelerin Hemşirelik Çalışma Ortamına İlişkin Görüşleri: Kalitatif Çalışma
Amaç: Bu çalışma, üst düzey yönetici hemşirelerin hastanelerde hemşirelik çalışma ortamı hakkındaki görüş ve deneyimleriniortaya koymak amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Bu tanımlayıcı ve nitel çalışma, İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup, özel ve devlet hastanelerinde çalışan 18 üst düzey yö- netici hemşire ile yarı yapılandırılmış bireysel derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Veriler kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve tematikolarak içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir.Bulgular: Liderlik ve yönetim uygulamaları, hemşire insan kaynağı ve yönetimi, iletişim ve ilişki yönetimi olmak üzere üç ana temabelirlenmiştir. Yönetici hemşirelerin özerkliğinin düşük olduğu, hastane yönetim kararlarına katılımının yetersiz olduğu ve yöneticihemşirelerin temizlik faaliyetleri gibi hemşirelik dışı destek hizmetlerin koordinasyonunu sağladıkları saptanmıştır. Yönetici hem- şireler, hastanelerde eğitim-geliştirme faaliyetleri ve terfi olanaklarının yanı sıra hemşirelerin nitelik ve niceliklerinin çok yetersizolduğunu, iş yükü ve devir hızlarının çok yüksek olduğunu, çalışma koşullarının iyi olmadığını ve özellikle kuşakları yönetmedeçok zorlandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca hemşire-hekim ve hemşire-hemşire arasındaki iş birliği ve iletişimde sorunlar yaşandığınada değinmişlerdir.Sonuç: Bireysel derinlemesine görüşmelerden elde edilen sonuçlar, yönetici hemşirelerin hemşire çalışma ortamıyla ilgili sorunlaryaşadıklarını göstermektedir. Yönetici hemşirelerin sağlıklı çalışma ortamı standartlarını yaşama geçirebilmeleri için kendi ekipleri,birlikte çalıştıkları yöneticiler ve politika yapıcılar ile iletişim ve iş birliklerini güçlendirmeleri gerekmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AACN (2016). AACN standards for establishing and sustaining healthy work environments. A journey to excellence. 2nd ed. https://www.aacn.org/WD/HWE/Docs/HWEStandards.pdf (Erişim 03.04.2018).
 • Aiken, L. H., Clarke, S. P., Sloane, D. M., Lake, E. T. & Cheney, T. (2008). Effects of hospital care environment on patient mortality and nurse outcomes. The Journal of Nursing Administration, 38(5), 223-229. https://doi.org/10.1097/01.NNA.0000312773.42352.d7
 • Aiken, L. H., Clarke, S. P., Sloane, D. M., Sochalski, J. & Silber, J. H. (2002). Hospital nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction. The Journal of the American Medical Association, 288(16), 1987-1993. https://doi.org/10.1001/jama.288.16.1987
 • Aiken, L. H., Sermeus, W., Van den Heede, K., Sloane, D. M., Busse, R., McKee, M., . . . Kutney-Lee, A. (2012). Patient safety, satisfaction, and quality of hospital care: Cross sectional surveys of nurses and patients in 12 countries in Europe and the United States. British Medical Journal, 344, e1717. https://doi.org/10.1136/bmj.e1717
 • Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Sermeus, W. & Consortium, R. C. (2013). Nurses’ reports of working conditions and hospital quality of care in 12 countries in Europe. International Journal of Nursing Studies, 50(2), 143-153. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.11.009
 • Balmumcu, A. &Yüceyılmaz, H. (2018). Sağlık hizmetleri yönetiminde kalite modellerinden biri: Mıknatıs hastaneler. IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress (Kongre Kitabı). 7-8 Eylül, (s. 78-86). Aydın, Türkiye.
 • Baumann, A. (2007). Positive practice environments: Quality workplaces= quality patient care information and action tool kit. Geneva, Switzerland: International Council of Nurses. [Electronic version]. https://www.twna.org.tw/ frontend/un16_commission/webPages_4/IND/1.pdf (Erişim: 02.04.2017).
 • Bitek, D. E. & Akyol, A. D. (2017). Yoğun bakım hemşirelerinin çalışma ortamına ilişkin algılari ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 21(1), 1-6.
 • Calif, A. V. (2005). AACN standards for establishing and sustaining healthy work environments: A journey to excellence. American Journal of Critical Care, 14(3), 187-197.
 • Cho, E., Sloane, D. M., Kim, E.Y., Kim, S., Choi, M., Yoo, I. Y., Lee, H. S. & Aiken, L. H. (2015). Effects of nurse staffing, work environments, and education on patient mortality: An observational study. International Journal of Nursing Studies, 52(2), 535-542. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.08.006
 • Çalışkan, A. (2010). Yeni mezun hemşirelerde iş doyumu tüknmişlik ve gerçeklik şokunun incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstabul, Türkiye.
 • Erdağı, S. & Özer, N. (2013). Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin çalışma ortamlarının, hasta güvenliği kültürü algılarının ve tükenmişlik durumlarının incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(2), 94-106. https://doi.org/10.17049/ahsbd.90265
 • Friese, C. R. (2005). Nurse practice environments and outcomes: Implications for oncology nursing. Oncology Nursing Forum, 32, 765-772. https://doi.org/10.1188/05.ONF.765-772
 • Friese, C. R., Lake, E. T., Aiken, L. H., Silber, J. H. & Sochalski, J. (2008). Hospital nurse practice environments and outcomes for surgical oncology patients. Health Services Research, 43(4), 1145-1163. https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2007.00825.x
 • Goktepe, N., Turkmen, E., Badir, A., Hayta, O., Yakar, H. K. & Buyukgonenc, L. A. (2018). Development of managerial competencies for first-level nurse managers in Turkey. International Journal of Caring Sciences, 11(2), 1096-1102.
 • Günüşen, N. P. & Üstün, B. (2010). Türkiye’de ikinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hemşire ve hekimlerde tükenmişlik: Literatür incelemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(1), 40-51.
 • Güven, H. & Oktay, S. (2014). Bakım dostu hastanelerin standartlarının belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 17(2), 103-114.
 • Hemşirelik Yönetmeliği. (2010, 8 Mart). Resmi Gazete. www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/yasa-ve-yonetmelikler/ yonetmelikler/8-mart-2010-hemsirelik-yonetmeligi.aspx (Erişim 08.05.2019).
 • Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2010, 19 Nisan). Resmi Gazete. www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm (Erişim 08.05.2019).
 • Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun. (2007, 2 Mayıs). Resmi Gazete. http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-3.htm (Erişim 02.05.2019).
 • Kanai-Pak, M., Aiken, L. H., Sloane, D. M. & Poghosyan, L. (2008). Poor work environments and nurse inexperience are associated with burnout, job dissatisfaction and quality deficits in Japanese hospitals. Journal of Clinical Nursing, 17(24), 3324-3329. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02639.x
 • Karim, S. A., Pink, G. H., Reiter, K. L., Holmes, G. M., Jones, C. B. & Woodard, E. K. (2018). The effect of the magnet recognition signal on hospital financial performance. Journal of Healthcare Management, 63(6), 131-146. https://doi.org/10.1097/JHM-D-17-00215
 • Kebapçı, A. & Akyolcu, N. (2011). Acil birimlerde çalışan hemşirelerde çalışma ortamının tükenmişlik düzeylerine etkisi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 11(2), 59-67.
 • King-Jones, M. (2011). Horizontal violence and the socialization of new nurses. Creative Nursing, 17(2), 80-86. https://doi.org/10.1891/1078-4535.17.2.80
 • Kocaman, G., Seren, Ş., Kurt, S., Danış, B. & Erer, T. (2010). Üç üniversite hastanesinde hemşire devir hızı. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 7(1), 34-38.
 • Kocaman, G., Yürümezoğlu, H. A., Uncu, S., Türkmen, E., Göktepe, N. & İntepeler, Ş. S. (2018). Türkiye’de hemşireler için sağlıklı çalışma ortamı standartlarının geliştirmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 15(1), 30-38.
 • Kohn, L. T., Corrigan, J. M. & Donaldson, M. S. (2000). Institute of Medicine, to err is human: Building a safer health system. Washington DC: National Academy Press. [DX Reader version]. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih. gov/books/NBK225182/pdf/Bookshelf_NBK225182.pdf
 • Kramer, M., Schmalenberg, C. & Maguire, P. (2008). Essentials of a magnetic work environment IUS. Nursing, 23-27. https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000304729.97476.61
 • Kramer, M., Schmalenberg, C. & Maguire, P. (2010). Nine structures and leadership practices essential for a magnetic (healthy) work environment. Nursing Administration Quarterly, 34(1), 4-17. https://doi.org/10.1097/NAQ.0b013e3181c95ef4
 • Kökcü, Ö. D. & Terzi, B. (2018). Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin iş indeksi-çalışma ortamı ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 22(2), 66-72.
 • Mark, B. A., Harless, D. W. & Berman, W. F. (2007). Nurse staffing and adverse events in hospitalized children. Policy, Politics, & Nursing Practice, 8(2), 83-92. https://doi.org/10.1177/1527154407303499
 • Marquis, B. L. & Huston, C. J. (2015). Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application (8th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
 • O’Brien-Pallas, L., Murphy, G. T., Shamian, J., Li, X. & Hayes, L. J. (2010). Impact and determinants of nurse turnover: A pan-Canadian study. Journal of Nursing Management, 18(8), 1073-1086. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01167.x
 • OHSAD Kurultayı (2019). Hemşirelik hizmetlerinin değer yaratmada yeri ve önemi odak grup toplantısı. https:// Ohsadkurultayi.Org/Odak-Grup-Toplantilari-Ve-Egitimler/ (Erişim 02.06.2019)
 • Office for Health Management (OHM) (2004). Management competency user pack: For nurse and midwife managers. https://pnd.hseland.ie/download/pdf/nursecomps_complete.pdf (Erişim 02.06.2019)
 • Polit, D. F. & Beck, C. T. (2014). Essentials of Nursing Research. Appraising Evidence for Nursing Practice, (Ö., Aslan, H., Bebiş. Çev. Editörleri, 2016). 8th ed. Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. (Hemşirelik Araştırmasının Esasları. Hemşirelik Uygulamsı İçin Kanıtın Değerlendirilmesi. 8. Baskı. Pelikan Kitabevi, Ankara).
 • Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia, PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
 • Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO). (2017). Developing and sustaining safe, effective staffing and workload practices (2nd ed.). Toronto, ON: Registered Nurses’ Association of Ontario. Retrieved from https://rnao.ca/ sites/rnao-ca/files/bpg/Staffing_and_Workload_Practices_FINAL.pdf (Erişim 03.04.2018). Sağlıkta Kalite Standartları (SKS). Güncelleme, 2/11/2016. https://kalite.saglik.gov.tr/TR,12679/saglikta-kalitestandartlari-sks.html (Erişim 02.04.2019)
 • Squires, A. & Juarez, A. (2012). A qualitative study of the work environments of Mexican nurses. International Journal of Nursing Studies, 49(7), 793-802. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.02.001
 • Thomas, C. M., Bertram, E. & Allen, R. L. (2012). The transition from student to new registered nurse in professional practice. Journal for Nurses in Professional Development, 28(5), 243-249. https://doi.org/10.1097/NND.0b013e31826a009c
 • Topcu, I., Türkmen, E., Badır, A., Göktepe, N., Miral, M., Albayrak, S., ... & Özcan, D. (2016). Relationship between nurses’ practice environments and nursing outcomes in Turkey. International Nursing Review, 63(2), 242-249. https://doi.org/10.1111/inr.12247
 • Türkmen, E., Badır, A., Balcı, S. & Akkus-Topcu, S. (2011). Hemşirelik İş İndeksi-Hemşirelik Çalışma Ortamı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 13(2), 5-20.
 • Ulusoy, H. & Polatkan, R. (2016). Assessment of the nurses’ work environment using the nursing work index scale. Cumhuriyet Medical Journal, 38(4), 246-257. https://doi.org/10.7197/cmj.v38i3.5000196868
 • Van Bogaert, P., Clarke, S., Roelant, E., Meulemans, H. & Van de Heyning, P. (2010). Impacts of unit-level nurse practice environment and burnout on nurse-reported outcomes: A multilevel modelling approach. Journal of Clinical Nursing, 19, 1664-1674. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03128.x
 • Van Dyk, J., Siedlecki, S. L. & Fitzpatrick, J. J. (2016). Frontline nurse managers’ confidence and self-efficacy. Journal of Nursing Management, 24(4), 533-539. https://doi.org/10.1111/jonm.12355
 • Yakusheva, O., Lindrooth. R. & Weiss. M. (2014). Economic evaluation of the 80% baccalaureate nurse workforce recommendation: A patient-level analysis. Medical Care, 52(10), 864-869. https://doi.org/10.1097/MLR.0000000000000189
 • Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. (2005, 5 Mayıs). Resmi Gazete. http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/tr/yasa-ve-yonetmelikler/yonetmelikler/yatakli-tedavi-kurumlari. aspx (Erişim 08.05.2019).
 • Yıldırım, D., Kısa, S. & Hisar, F. (2012). Validity and reliability of the Turkish version of the Essentials of Magnetism Scale (EOM II). International Nursing Review, 59(4), 570-576. https://doi.org/10.1111/j.1466-7657.2012.01007.x
 • Zhang, L. F., You, L. M., Liu, K., Zheng, J., Fang, J. B., Lu, M. M., ... & Bu, X. Q. (2014). The association of Chinese hospital work environment with nurse burnout, job satisfaction, and intention to leave. Nursing Outlook, 62(2), 118- 123. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2013.10.010

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.