Tuğba GÜRBÜZ
(Özel Medistate Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Oya GÖKMEN
(Özel Medistate Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Nur Dokuzeylül GÜNGÖR
(Bahçeşehir Üniversitesi, Göztepe Medikal Park Hastanesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 46Sayı: 1ISSN: 2602-3032 / 2602-3040Sayfa Aralığı: 381 - 386Türkçe

64 0
Polikistik over sendromu bulunan kadınlarda glikoz potasyum oranının tanısal değerinin insülin ile karşılaştırılması
Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS), üremeçağındaki kadınların %12-23'ini etkileyen en yaygınendokrin bozukluktur. Bu çalışmada, PKOS’lu hastalardaserum Glikoz Potasyum (Glu/K+) oranının tanısal değeriolup olmadığı araştırıldı.Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, hasta verileri kullanılarakretrospektif tek merkezli yürütülen bir analiz çalışmasıdır.Çalışma kriterlerine uygun 98 PKOS’lu ile 78 yaş uyumlukadın kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Serum Glu/K+oranı, serum açlık Glikozunun serum potasyumdüzeylerine bölünmesiyle hesaplandı ve laboratuvar verileritüm hasta ve kontrol grubu için analiz edildi.Bulgular: İnsülin ile Glu/K+ oranı arasında korelasyonanalizinde anlamlı bağıntı tespit edildi. Glu/K+ oranı içinROC eğri altındaki alan insüline yakın şekilde 0,759bulundu.. ROC analizine göre PKOS tanısı için İnsülincut-off değeri 81% duyarlılık ve 75% özgüllük değerinde9,1 olarak tespit edilirken Glu/K+ oranının cut-off değeri74% duyarlılık ve 71% özgüllük değerinde 21,4 olarakhesaplandı.Sonuç: Sonuçlarımız, serum Glu/K+ oranının PKOS içintanısal özelliklere sahip olan insülin ile pozitif ve yakındanilişkili olduğunu göstermektedir. Serum Glu/K+ oranınınPCOS için yararlı bir biyobelirteç olarak kullanılabilecekduyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğu tespit ettik.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Conway G, Dewailly D, Diamanti-Kandarakis E, Escobar-Morreale HF, Franks S, Gambineri A et al. The polycystic ovary syndrome: a position statement from the European Society of Endocrinology. Eur J Endocrinol. 2014;171:1-29.
 • 2. Legro RS, Arslanian SA, Ehrmann DA, Hoeger KM, Murad MH, Pasquali R et al. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:4565-92.
 • 3. Padmanabhan V. Polycystic ovary syndrome “a riddle wrapped in a mystery inside an enigma”. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94:1883-5.
 • 4. Moran L, Teede H. Metabolic features of the reproductive phenotypes of polycystic ovary syndrome. Hum Reprod Update. 2009;15:477-88.
 • 5. Escobar-Morreale HF, Millán JLS. Abdominal adiposity and the polycystic ovary syndrome. Trends in Endocrinol Metab. 2007;18:266-72.
 • 6. Teede H, Gibson-Helm M, Norman RJ, Boyle J. Polycystic ovary syndrome: perceptions and attitudes of women and primary health care physicians on features of PCOS and renaming the syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:107-11.
 • 7. Chang RJ, Heindel JJ, Dunaif A. Polycystic Ovary Syndrome. CRC Press; 2002.
 • 8. Soriguer F, Goday A, Bosch-Comas A, Bordiú E, Calle-Pascual A, Carmena R et al. Prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose regulation in Spain. Diabetologia. 2011;55:88-93.
 • 9. Fujiki Y, Matano F, Mizunari T, Murai Y, Tateyama K, Koketsu K et al. Serum glucose/potassium ratio as a clinical risk factor for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg. 2018;129:870-5.
 • 10. Matano F, Fujiki Y, Mizunari T, Koketsu K, Tamaki T, Murai Y et al. Serum glucose and potassium ratio as risk factors for cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019;28:1951-7.
 • 11. ESHRE/ASRM R. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2004;81:19- 25.
 • 12. Azziz R. Polycystic ovary syndrome: what's in a name? J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:1142-5.
 • 13. Rosenfield RL, Ehrmann DA. The Pathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS): The hypothesis of pcos as functional ovarian hyperandrogenism revisited. Endocr Rev. 2016;37:467-520.
 • 14. Brakta S, Lizneva D, Mykhalchenko K, Imam A, Walker W, Diamond MP et al. Perspectives on polycystic ovary syndrome: is polycystic ovary syndrome research underfunded? J Clin Endocrinol Metab. 2017;102:4421-7.
 • 15. Yildiz BO, Bozdag G, Yapici Z, Esinler I, Yarali H. Prevalence, phenotype and cardiometabolic risk of polycystic ovary syndrome under different diagnostic criteria. Hum Reprod. 2012;27:3067-73.
 • 16. Brower M, Brennan K, Pall M, Azziz R. The severity of menstrual dysfunction as a predictor of insulin resistance in PCOS. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:1967-71.
 • 17. Dewailly D, Lujan ME, Carmina E, Cedars MI, Laven J, Norman RJ, et al. Definition and significance of polycystic ovarian morphology: a task force report from the Androgen Excess and Polycystic Ovary Syndrome Society. Hum Reprod Update. 2013;20:334-52.
 • 18. Dokras A, Saini S, Gibson-Helm M, Schulkin J, Cooney L, Teede H. Gaps in knowledge among physicians regarding diagnostic criteria and management of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2017;107:1380-6.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.