Hamide TEMEL
(Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
İpek FİTOZ
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 16Sayı: 31ISSN: 1302-2636 / 1302-2636Sayfa Aralığı: 97 - 107Türkçe

256 0
Çocuk Poliklinikleri Bekleme Mekanlarında Çocuk Psikolojisine Uygun Renk ve Işık Kullanımının Örnekler Üzerinde Analizi
Bir yetişkin olana dek çocuklar ve ebeveynleri tarafından sık sık kullanılacak olan pediatri bölümleri, hastanelerin en çok kullanılan bölümleri arasında yer almaktadır. Ancak, kullanıcı grubunun çocuk olmasına rağmen çoğu hastanede mekan tasarımının yetişkin kullanıcı grubu ile aynı olduğu görülmektedir. Aileleri ve çevreleri tarafından oluşturulan doktor ve hastane korkusu çocuklarda bu yapılara karşı bir önyargı oluşturmuştur. Bu sebeple polikliniğin girişinden başlayan görsel konfor koşullarını sağlayan, güven duygusu veren mekanlar tasarlamak önemlidir. Bu bilgilerin ışığında çocukların hastane ortamında en çok zaman geçirdikleri bölümler olan bekleme alanlarında çocuk psikolojisine uygun renk ve ışık kullanımı üzerinde durulmuş ve örnekler üzerinde analizi yapılmıştır.Çalışma kapsamında, konu ile ilgili olarak çocuk, çocuk psikolojisi, çocuk ve mekan hakkında literatür çalışması yapılmış, araştırma alanı tanımlanmıştır. Anket yöntemi kullanılan bu çalışmada iki farklı türdeki hastanenin çocuk polikliniklerinde 200 çocuğa ortamın psikolojik etkilerinin saptanabileceği sorular yöneltilmiştir. Verilen cevaplar SPSS programında pearson ki-kare testi uygulanarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda aydınlatma ve rengin psikolojik açıdan çocuk polikliniklerin bekleme mekanlarında kendilerini olumlu ya da olumsuz yönde etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Achenbach, J., 2001. Işığın Gücü, National Geographic, 108-129.
 • Ahıoğlu, E. N., 2008. Child Development Within The Framework Of Cultural- Historical Theory, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, vol: 41, no: 1, 163-186.
 • Akarsu, F. 1984. Piaget’ye Göre Çocukta Mekan Kavramının Gelişimi. Mimarlık, Sayı:9, Sayfa: 31-33
 • Alak, V., 1993. Hastaneye Ameliyat Olmak Üzere Gelen 7-14 Yaş Grubu Çocukların Korkuları ve Hemşirelik Uygulamaları, Ulusal Tez Merkezi.
 • Altan, İ., 1984. Mimaride Işık-Gölge İlişkilerinin Psikolojik Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydın, B. 2005. Çocuk ve Ergen Psikolojisi. Nobel Basımevi.
 • Bee, H., Boyd, D. 2009. Çocuk Gelişim Psikolojisi. Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • Ching, Francis D.K. 2006. İç Mekan Tasarımı. YEM Yayın, İstanbul.
 • Ersevim, İ. 2009. Oyun ve Oyun Tedavisi. Cinius Yayınları, İstanbul.
 • Friedling, H. 1974. Farbe in Raum. Callwey Verlag, Münih.
 • Gür, Ş. 1996. Mekan Örgütlenmesi. Gür Yayınları, İstanbul.
 • Gür, Ş., Zorlu, T. 2002. Çocuk Mekanları. Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
 • Özbay, Y., 2004. Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi Kuram- Araştırma-Uygulama. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Özgür, İ., N., 1979. Çocuk Psikolojisi (Çocuk Gelişimi ve Modern Eğitim). İbrahim Özgür Yayınları.
 • Piaget, J., 1955. The Child’s Construction of Reality. London.
 • Yavuzer, H., 1984. Çocuk Psikolojisi. Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.