ABBAS ERTÜRK
(Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.)
Emrah DÖNMEZ
(Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.)
Yıl: 2021Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2148-3485 / 2148-3272Sayfa Aralığı: 169 - 183Türkçe

121 0
Evde Eğitim: Okul Sistemi İçin Sonun Başlangıcı mı?
Bu çalışmada okul düzenine alternatif bir eğitim modeli olarak ortaya çıkan evde eğitim modeli incelenmektedir. Her geçen gün, birçok ülkede, yaygınlaşan ve tercih edilen bir eğitim modeli olan evde eğitim modeli yasal zemine oturdukça hem velilerin hem de akademisyenlerin dikkatlerini çekmektedir. Araştırma içerik analizi yöntemiyle yapılmış, veriler model ile ilgili yayınlar üzerinden toplanmıştır. Bu çalışma ile modelin nasıl işletildiği, tarihçesi, yaygınlaşması, veliler tarafından tercih edilme nedenleri ve modele yönelik eleştiriler incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye’de uygulanabilirliği tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul ortamlarında bulunan eksikler ve güvensiz ortam evde eğitim modelinin daha çok tercih edilmesine ve hızla gelişmesine yol açmaktadır. Ancak daha önce çokça eleştirilen model Covid-19 salgını ile birlikte daha güçlü hale geldiği için gelecekte mevcut okul sistemlerinin sadece bu yönde gelişmesine neden olabilecek bir kapasiteye sahip olduğu görülmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Apple, M. W. (2000). The cultural politics of home schooling. Peabody Journal of Education, 75(1-2), 256-271.
 • Atkinson, M., Martin, K., Downing, D., Harland, J., Kendall, S., & White, R. (2007). Support for children who are educated at home. Slough, UK: National Foundation for Educational Research.
 • Basham, P., Merrifield, J., & Hepburn, C. R. (2007). Homeschooling from the extreme to the mainstream. Canada: The Fraser Institute. Access Date: October 20, 2019, Retrieved from http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0053.html.
 • Bielick, S., Chandler K., & Broughman, S. P. (2001). Homeschooling in the united states: 1999 (NCES 2001-033). US Department of Education, Washington, DC: National Center for Education Statistics. Retrieved from https://nces.ed.gov/pubs2001/2001033.pdf.
 • Bowen, H. R. (1980). Investment in learning. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
 • Brewer, T. J. & Lubienski, C. (2017). Homeschooling in the United States: Examining the rationales for individualizing education. Pro-Posições, 28(2), 21-38 https://doi.org/10.1590/1980-6248-2016-0040
 • C.R.H.E. (2015, October 28). Parent qualifications. Access Date: July 19, 2019. Retrieved from https://www.responsiblehomeschooling.org/policy-issues/current-policy/parent-qualifications.
 • Compulsory Education. (1996). UK Public General Acts (56, part 1, chapter 1, section 7). Access Date: July 19, 2019. Retrieved from http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/section/7?view=extent.
 • Eğitim Temel Kanunu. (1973, 14 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 14574). Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf.
 • Fortune, M. (2005). A short history of home education. Home Education. Access Date: December 19, 2019. Retrieved from https://www.home-education.org.uk /articles/ article-history-of-he.pdf.
 • Gaither, M. (2009a). Homeschooling in the USA: Past, present and future. Theory and Research in Education, 7(3), 331–346. Erişim Adresi: https://doi.org/10.1177/1477878509343741
 • Gaither, M. (2009b). Home schooling goes mainstream. Education Next, 9, 11–18.
 • Gaither, M. (2017). Homeschool: An American history (Revised Second Edition), Pennsylvania: Palgrave Macmillan.
 • Gutterson, D. (1993). Family matters: Why homeschooling makes sense. New York: Harvest Books.
 • Howell, J. S. & Sheran, M. E. (2008). Homeschooling in the United States: Revelation or Revolution (pp. 1-33).
 • Access Date: December 31, 2019. Retrieved from http://www.csus.edu/indiv/h/ howellj/papers/ homeschooling_howellsheran.pdf.
 • Isenberg, E. J. (2007). What have we learned about homeschooling?. Peabody Journal of Education, 82(2-3), 387-409.
 • İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1961, 5 Ocak). Resmi Gazete (Sayı 10705). Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.222.pdf.
 • Kaya, T. (2015). ABD’de ev okulu uygulamasının tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu üzerine bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi, 3(30), 79-98.
 • Knowles, J. Gary (1991). Now We Are Adults: Attitudes, beliefs, and status of adults who were home-educated as children. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, April 3-7.
 • Li, C. & Lalani, F. (2020). The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how The World Economic Forum COVID Action Platform. https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronaviruseducation-global-covid19-online-digital-learning/
 • Lines, P. M. (2001). Homeschooling. ERIC Digest. ERIC Clearing house on Educational Management. Washington, DC: US Department of Education, Office of Educational Research and Improvement.
 • Lubienski, C. (2000). Whither the common good?: A critique of home schooling. Peabody Journal of Education, 75(1-2), 207-232.
 • Lyman, I. (1998). Homeschooling: Back to The Future? Cato Policy Analysis, 294.Cato İnstitute, Washington.
 • Mecham, A. N. (2004). The socialization of home-schooled children in rural Utah (Unpublished doctoral dissertation). Utah State University, Logan.
 • Medlin, R. G. (2013). Homeschooling and the question of socialization revisited, Peabody Journal of Education, 88(3), 284-297.
 • Mitchell, M. R. (2001). The identification and assessment of an emerging socialization paradigm for Christian home-educated students (Unpublished doctoral dissertation). Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, KY.
 • Moore, R. (1986). Research on sociability, The Parent Educator and Family Report, 4(1). https://www.moorefoundation.com/about/moore-foundation/publications
 • Mountney, R. (2009). Learning without school: Home education, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 • N.C.E.S. (2009). 1,5 Million homeschooled students in the united states in 2007. Retrieved from https://nces.ed.gov/pubs2009/2009030.pdf.
 • Passeron, J. C. & Bourdieu, P. (2015) Yeniden Üretim, Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri. Ankara: Heretik Yayıncılık.
 • Petrie, A. J. (1995). Home educators and the law within europe, International Review of Education. 41(3/4), 285-296.
 • Princiotta, D., Bielick, S. & Chapman, C. (2006). Homeschooling in the united states: 2003 statistical analysis report. U.S. Department of Education Institute of Education Sciences NCES 2006-042.
 • Ray, B. D. (2006). Research facts on homeschooling. General facts and trends. Access Date: December 10, 2019, Retrieved from http://www.nheri.org/content/view/199/.
 • Ray, B. D. (2015). African american homeschool parents’ motivations for homeschooling and their black children’s academic achievement, Journal of School Choice, 9(1), 71-6. DOI:10.1080/15582159.2015.998966.
 • Ray, B. D. (2018). Homeschooling growing: Multiple data points show increase 2012 to 2016 and later, Access Date: June 25, 2019. Retrieved from https://www.nheri.org/homeschool-population-size-growing.
 • Ray, B. D. (2019). Research Facts On Homeschooling: Homeschool Fast Facts. Access Date: June 17, 2019. Retrieved from https://www.nheri.org/research-facts-on-homeschooling.
 • Reich, R. (2002). The civic perils of homeschooling. Educational Leadership, 59(7), 56-59.
 • Rivero, L. (2008). The homeschooling option: How to decide when it's right for your family, New York: Palgrave Macmillan.
 • Romanowski, M. (2001). Common Arguments about the strengths and limitations of home schooling, The Clearing House, 75(2), 79-83. DOI:10.1080/00098650109599241.
 • Schryen, G., Wagner G., & Benlian, A. (2015). Theory of knowledge for literature reviews: An epistemological model, takonomy and emprical analysis of IS literature, Thirty Sixth International Conference on Information Systems, Fort Worth.
 • Shipman, A. (2019, February 04). Number of home-schooled children doubles in four years, Children's Commissioner warns. Access Date: July 24, 2019, Retrieved from https://www.telegraph.co.uk/education/2019/02/04/number-home-schooled-children-doubles-fouryearschildrens-commissioner.
 • Shyers, L. E. (1992). Comparison of social adjustment between home and traditionally schooled students. (Unpublished Ph.D. dissertation). University of Florida, ABD.
 • Smedley, T. C. (1992). Socialization of home schooled children: A communication approach (Unpublished dissertation). Radford University, Radford, VA.
 • Şad, S. N. ve Akdağ, M. (2010). Evde eğitim. Milli Eğitim Dergisi, 188, 19-31.
 • T.C. Anayasası, (1982, 18 Ekim). Resmî Gazete [Sayı: 17863 (Mükerrer)]. Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf.
 • Tan, M. (1990) eğitim sosyolojisinde değişik yaklaşımlar: İşlevselci paradigma ve çatışmacı paradigma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2) 557-571.
 • Tezcan, M. (1991). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Yargıçoğlu Matbaası.
 • Tezcan, M. (2013). Sosyolojik kuramlarda eğitim. 2. Baskı. Ankara: Anı yayınları.
 • Tösten, R. ve Elçiçek, Z. (2013). Alternatif okullar kapsamında ev okullarının durumu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 37-49.
 • Türk Ceza Kanunu, (2004, 26 Eylül). Resmi Gazete (Sayı: 25611). Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf.
 • United Nations (2020). Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond. https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid19_and_education_august_2020.pdf
 • Wang, K., Rathbun, A., & Musu, L. (2019). School choice in the united states: 2019. National Centers Education Sciences. Erişim adresi: https://nces.ed.gov/pubs2019/2019106.pdf.
 • Welner, K. M. & Welner K. G. (1999). Contextualizing homeschooling data: A response to rudner. Education Policy Analysis Archives, 7(13), 1-13.
 • Yin, L. C., Zakaria, A. R., & Baharun, H. (2016). Homeschooling: An alternative to mainstream. Proceedings of the Annual International Conference on Management and Technology in Knowledge, Service, Tourism & Hospitality 2015 (SERVE 2015), Bandung, Indonesia. DOI: 10.1201/b21184-14.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.