Yusuf TEKİN
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
İrşat SARIALİOĞLU
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 0Sayı: 96ISSN: 1301-0549Sayfa Aralığı: 1 - 32Türkçe

49 0
1946 Seçimleri ve Uluslararası Politikadaki Yansımaları: Soğuk Savaşın Eşiğinde Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş
Türkiye’de çok partili siyasal hayatın başlangıcı olarak kabul edilen 1946 seçimleri Türk demokrasi tarihindeki en önemli seçimlerden biridir. Cumhuriyetin ilanının ardından, ilk defa birden fazla siyasi partinin katıldığı 1946 seçimleri, gerek Türk Siyasal hayatına getirdiği yenilik, gerek seçim sürecine yönelik tartışmalar ve gerekse sürecin dış politikayla ilişkisi bağlamında akademik camiada büyük ilgi görmektedir. 1946 seçimlerini iç politika bağlamında değerlendiren çok sayıda çalışma mevcuttur. Ancak seçimlerin dış dünyadaki yansımalarına ilişkin yeterli sayıda çalışmadan bahsetmek mümkün değildir. Bu çalışmada başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı demokrasileri ve Sovyet Rusya’nın Türkiye’deki seçim sürecine bakışı irdelenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışmada seçimlerin içerisinde cereyan ettiği iç ve dış politika koşullarına değinildikten ve sürece dair tartışmalara kısaca yer verildikten sonra, seçimlerin dönemin uluslararası politikası dâhilinde taşıdığı anlam ve bahsi geçen ülkelerin seçimleri yorumlayışı mercek altına alınacaktır.
DergiDiğerErişime Kapalı
 • 1.Türk Diplomatik Arşivi (TDA) TDA/502/3764708.
 • TDA/502/3764813.
 • TDA/502/3764763.
 • TDA/503/178493.
 • TDA/525/5843888.
 • TDA/525/5845640.
 • TDA/525/5844542.
 • TDA/525/5844609.
 • TDA/534/5406265.
 • TDA/534/6025864.
 • TDA/535/8729404.
 • TDA/540/12698632.
 • TDA/540/12698651.
 • TDA/540/12698737.
 • TDA/540/12698692.
 • TDA/540/12698604.
 • TDA/571/9336605.
 • TDA/964/18857.
 • TDA/964/18864.
 • TDA/964/18849.
 • TDA/964/18874.
 • TDA/964/18843.
 • TDA/964/18845.
 • TDA/2303/4862684.
 • TDA/4023/17728641.
 • TDA/2752/13866667.
 • 2. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) B.C.A, CHP Olağanüstü Büyük Kurultayı Toplantı Zabıtları), Kutu: 218, Gömlek: 860, Sıra: 1, 10 Mayıs 1946.
 • BCA, (Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü), 30-1-0-0, Yer: 44-257-1
 • British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers From The Foreign Office Confidential PriNT, Part IV, Series B, Vol, 1. (1999). (ed. MalcolmYapp), University Publications of America. (BDOFA-IV-B-1)
 • British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print, Part IV, Series B, Vol 3. (2001). (ed. Malcolm Yapp), University Publications of America. (BDOFA-IV-B-3)
 • TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 7, Olağanüstü İnikad, Cilt: 15, 23 Şubat 1945.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, Devre VII, İctima 2, Cilt:14, Birinci İnikat, 1 Kasım 1944.
 • TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: VII, Toplantı: 3, Cilt:20, Birinci Birleşim, 1 Kasım 1945.
 • TBMM, Tutanak Dergisi (TBMM-TD), Dönem VII, Toplantı: 8, Cilt: 24, 10 Haziran 1946.
 • Cumhuriyet, 12 Temmuz 1946.
 • Tanin, 13 Temmuz 1946.
 • Tanin, 18 Temmuz 1946.
 • Ayın Tarihi, Sayı: 138, 1-31 Mayıs 1945.
 • Ahmad, Feroz (2010). Bir Kimlik Peşinde Türkiye. Çev. Sedat Cem Karadeli. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.
 • Albayrak, Mustafa (2004). Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960). Ankara: Phoenix.
 • Aydın, Mustafa (2002). “İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye 1939-1945”. Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar. Ed. Baskın Oran. İstanbul: İletişim Yay. 399-475.
 • Babaoğlu, Resul (2017). “İngiliz Belgelerinde Türkiye’nin Demokrasiye Geçiş Yılları: Demokrat Parti’nin Kuruluşu ve 1946 Seçimleri”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10: 371-402.
 • Barutçu, Faik Ahmet (1977). Siyasi Anılar. İstanbul: Milliyet Yay. Bilge, Suat (1992). Güç Komşuluk: Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964. Ankara: İş Bankası Yay.
 • Burçak, Rıfkı Salim (1977). Türkiye’de Demokrasiye Geçiş 1945-1950. Ankara: Olgaç Yay.
 • Demirel, Ahmet (2014). Tek Parti’nin İktidarı: Türkiye’de Seçimler ve Siyaset. İstanbul: İletişim Yay.
 • Ekinci, Necdet (1997). II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yay.
 • Erkin, Feridun Cemal (1987). Dışişlerinde 34 Yıl. Ankara: TTK Yay.
 • Eroğul, Cem (1990). Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi. Ankara: İmge Yay.
 • Hassanli, Jamil (2011). Stalin and Turkish Crises of Cold War. Lanham: Lexington Books.
 • İnan, Süleyman (2006). Muhalefet Yıllarında Adnan Menderes. Ankara: Liberte Yay.
 • Karpat, Kemal (2015). Türk Demokrasi Tarihi. İstanbul: Timaş Yay.
 • Koçak, Cemil (2012). Türkiye’de İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945- 1950): İktidar ve Demokratlar. İstanbul: İletişim Yay.
 • Koçak, Cemil (2017). Türkiye’de Milli Şef Dönemi. İstanbul: İletişim Yay.
 • Sever, Ayşegül (1997). Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye. İstanbul: Boyut Yay.
 • Tekin, Yusuf ve Çağatay Okutan (2019). Türk Siyasal Hayatı. Ankara: Orion Yay.
 • Timur, Taner (1994). Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş. İstanbul: İletişim Yay.
 • Tuncer, Erol (2003). Osmanlı’dan Günümüze Seçimler (1877-2002). Ankara: TESAV.
 • Ülman, Halık (1961). Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri 1939-1947. Ankara: SBF Yay.
 • Yetkin, Çetin (1983). Türkiye’de Tek Parti Yönetimi 1930-1945. Altın Kitaplar Yay.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.