Serpil TIRAŞCI
(Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Organik Tarım Yönetimi Bölümü, 69000 Bayburt, Türkiye)
ÜMMÜGÜLSÜM ERDOĞAN
(Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 69000 Bayburt, Türkiye)
Vecihi AKSAKALI
(Bayburt Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Organik Tarım Yönetimi Bölümü, 69000 Bayburt, Türkiye)
Yıl: 2020Cilt: 8Sayı: 11ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 2348 - 2354Türkçe

47 0
Organic Agriculture in Turkey
Turkey as well as in the developing world science, technology and the changing rural development and manufacturing approach accordingly with industry, has changed the shape of the realization of agricultural activities. As a result of new production methods, environmental and human health deteriorated and scientists have turned to organic agriculture. Organic farming practices, which started in the 1980s in our country, have improved significantly with the publication of the organic farming regulation in 1994 and the regulation was last regulated in 2018. Our country with conditions favourable for organic agriculture in terms of soil and water resources, climate, variety of products, this study was prepared in order to see how organic agriculture has progressed over the years and at what stage it is today. In 1990, 8 organic products were produced in Turkey with 313 farmers in an area of 1,037 ha. According to the latest data 73,563 farmers have grown 2,371,612 tons of organic products in 626,885 ha organic agriculture area. In addition, the organic product range produced was increased to 213. When we look at the export situation, it is seen that the total export amount is 111,690,675 tons and a significant amount of this export amount is 41.633,896 tons of wheat and wheat products. Looking at the import data, it is known that the total import amount is 175,865,85 tons and the most imported product is soybeans (non-seed) (99,446 tons). Although a significant increase in organic agriculture production has been observed compared to previous years, it is anticipated that this increase may increase even further considering Turkey's agricultural potential.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ak İ. 2004. Apolyont Doğal Tarım ve Hayvancılık Projesi. I. Uluslararası Organik Hayvansal Üretim Ve Gıda Güvenliği Kongresi, 28 Nisan–1 Mayıs 2004, 144s.
 • Akkurt M, Şenses İM, Erdoğan Ü. 2018. Türkiye’de Organik Bağcılığın Son Durumu ve Gelişme Olanakları. Türk TarımGıda Bilim ve Teknoloji Dergisi. 6 (11): 1511- 1516.
 • Aksoy U. 2001. Ekolojik Tarım: Genel Bir Bakış. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım 2001, Antalya, s.3-11.
 • Anonim 2019a. Organik (Ekolojik, Biyolojik) Tarım Uygulamaları. http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/ 332c513ef44b682_ek.pdf?ti (E.T.: 22.11.2019)
 • Anonim, 2019b. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Verileri. https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/ Belgeler/ SagMenu Veriler/BUGEM.pdf (E.T.: 18.11.2019)
 • Anonim, 2019c. Organik Tarım İstatistikleri. https://www. tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/OrganikTarim/Istatistikler ( E.T.: 18.11.2019)
 • Anonim, 2020. Tarım ve Orman Bakanlığı Destekler. https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/BitkiselUretim/Organik-Tarim/Destekler (E.T.: 26.09.2020)
 • Bayaner A. 2013. Türkiye Tarımı Beklentiler ve Gelişmeler. T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Tepge Yayın No:224, ISBN: 978-605-4672-51-6, 93s.
 • Dalbeyler D, Işın F. 2017. Türkiye’de Organik Tarım ve Geleceği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 23(2), 215-222. DOI 10.24181/tarekoder.364902.
 • Demirbaş E, Toplu Yılmaz Ö, Yücel E. 2016. Organik Tarımın Türkiye'deki Durumu ve Gençliğin Organik Tarıma Yaklaşımı. International Turgut Özal Congress on Business Economics and Political Science Proceedings E-Book II: Business and Economics. 14-16 Nisan 2016, Ankara, ISBN: 978-605-4894-16-1, 585s.
 • Demiryürek K. 2016. Organik Tarım ve Ekonomisi. T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkalığı, ISBN: 978-605-9041-80-5, Giresun, 112s.
 • Deviren N, Çevik N. 2017. Dünyada ve Türkiye'de Organik Tarımın Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 10 (48): 669-678.
 • Er C. 2009. Organik Tarım Bakımından Türkiye’nin Potansiyeli, Bugünkü Durumu ve Geleceği. İTO Sektörel Yayınlar, No:2009-3, İstanbul.
 • Erdoğan Ü, Çakmakcı R. 2015. Organik Tarım. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, 369s.
 • Eryılmaz G, Demiryürek K, Emir K. 2015. Avrupa Birliği ve Türkiye'de Organik Tarım ve Gıda Ürünlerine Karşı Tüketici Davranışları. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. ISSN: 1308- 8769, doi: 10.7161/anajas.2015.30.2.199-206.
 • FİBL, 2019. The World of Organic Agriculture Statics and Emerging Trends. https://shop.fibl.org/chen/mwdownloads/ download/link/id/1202/ (E.T.: 19.11.2019)
 • Gündüz Y, Kaya M. 2007. AB Tarım Politikası ve Türkiye'de Organik Tarımın Geliştirilmesi Üzerine Olası Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 6 (21), 305-330. ISSN: 1304-0278.
 • Kızılaslan H, Olgun A. 2012. Türkiye’de Organik Tarım ve Organik Tarıma Verilen Desteklemeler. Gazi Osman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 29 (1): 1-12.
 • Merdan K, Kaya V. 2013. Türkiye’ deki Organik Tarımın Ekonomik Analizi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 17 (3): 239-252.
 • Merdan K. 2014. Türkiye'de Organik Tarımın Ekonomik Analizi: Doğu Karadeniz Uygulaması. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum, 202s.
 • Öztürk D, İslam A. 2014. Türkiye’de Organik Ürünlerin Pazarlanması. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. I, 75-94.
 • Turan A, Beyhan N, Sarıoğlu M, Memiş S. 2009. Organik Fındık Yetiştiriciliği. 1.GAP Organik Tarım Kongresi 17-20 Kasım (Bildiriler Kitabı), Şanlıurfa, 809-815.
 • TÜİK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr. (E.T.: 18.11.2019.)
 • Yürüdür E, Kara H, Arıbaş K. 2010. Türkiye’nin Organik (Ekolojik) Tarım Coğrafyası. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 9 (32), 402-424. ISSN:1304-0278.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.