Şükran Metin TABANOĞLU
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Sare Gülfem ÖZLÜ
(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 14Sayı: 1ISSN: 1309-9833 / 1308-0865Sayfa Aralığı: 243 - 252Türkçe

116 0
Enürezis nokturna ile ilgili ailelerin bilgi düzeyi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Amaç: Enürezis nokturna hem çocuk hem de aileyi psikolojik ve sosyolojik olarak önemli ölçüde etkileyen,çocukluk çağının oldukça yaygın görülen bir sağlık problemidir. Ailelerin enürezis nokturna konusundaki bilgi vetutumları bu çocukların yönetiminde en temel noktalardan birini oluşturmaktadır. Amacımız, oldukça yaygın olanbu sorun ile ilgili olarak ailelerin bilgi ve tutumlarını değerlendirmektir.Gereç ve yöntem: Çalışmamız çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğimize başvuran hastaların ebeveynleri ileyüz yüze anket uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılma kriterleri olarak 18 yaşından büyükolmak ve en az bir çocuk sahibi olmak belirlenmiştir.Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 36,30±8,55 (18-90) olan 319 erkek 684 kadın toplam 1003 kişi katıldı.Katılımcıların; %62,7'si gece alt ıslatma konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtti. Alt ıslatma nedenlerinin nelerolabileceği sorulduğunda %72,2 oranında katılımcı psikolojik kökenli olabileceği, %72,8 oranında katılımcıise korku nedenli görülebileceği cevabını verdi. Katılımcıların %71,1'i enürezisin tedavi edilmesi gereken birsağlık sorunu olduğunu belirtti. Ailelerin bilgi kaynaklarına bakıldığında farklı konularda oranlar değişse de ailehekimlerinden bilgi edinme oranlarının akraba, arkadaş ya da yazılı ve görsel basından daha geri planda olduğusaptandı. Bilgi düzeyine etki eden faktörler değerlendirildiğinde ise cinsiyet, medeni durum ve çocuk sayısınınenürezis nokturna konusundaki bilgi düzeyini etkilemediği, eğitim düzeyinin yüksek olması, il merkezindeyaşama ve gelir düzeyinin 2500 ve üzerinde olmasının bilgi düzeyinin artışı ile ilişkili olduğu tespit edildi.Sonuç: Toplumun eğitim düzeyi arttıkça enürezis nokturna konusundaki bilgi düzeyinin de arttığı görülmektedir.Bilgiye erişim noktasında aile hekimlerinin rolünün güçlendirilmesi halkın daha güncel, daha etkin ve en önemlisidoğru bilgilendirilmesini sağlamış olacaktır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Haid B, Tekgül S. Primary and secondary enuresis: pathophysiology, diagnosis, and treatment. Eur Urol Focus 2017;3:198-206. https://doi.org/10.1016/j. euf.2017.08.010
 • 2. Naitoh Y, Kawauchi A, Soh J, Kamoi K, Miki T. Health related quality of life for monosymptomatic enuretic children and their mothers. J Urol 2012;188:1910- 1914. https://doi.org/10.1016/j.juro.2012.07.012
 • 3. Tai TT, Tai BT, Chang YJ, Huang KH. Parental perception and factors associated with treatment strategies for primary nocturnal enuresis. J Pediatr Urol 2017;13:272.e1-e8. https://doi.org/10.1016/j. jpurol.2016.12.025
 • 4. Chang SSY, Ng CFN, Wong SN. Hong Kong Childhood Enuresis Study Group. Behavioural problems in children and parenting stress associated with primary nocturnal enuresis in Hong Kong. Acta Paediatr 2002;91:475- 479. https://doi.org/10.1080/080352502317371742
 • 5. Ju HT, Kang JH, Lee SD, et al. Parent and physician perspectives on the treatment of primary nocturnal enuresis in Korea. Korean J Urol 2013;54:127-134. https://doi.org/10.4111/kju.2013.54.2.127
 • 6. Griffiths P, Meldrum C, McWilliam R. Dry-bed training in the treatment of nocturnal enuresis in childhood: a research report. J Child Psychol Psychiatry 1982;23:485-495. https://doi. org/10.1111/j.1469-7610.1982.tb00092.x
 • 7. Shelov SP, Gundy J, Weiss JC, et al. Enuresis: a contrast of attitudes of parents and physicians. Pediatrics 1981;67:707-710.
 • 8. Gür E, Turhan P, Can G, et al. Enuresis: prevalence, risk factors and urinary pathology among school children in Istanbul, Turkey. Pediatr Int 2004;46:58-63. https://doi.org/10.1111/j.1442-200X.2004.01824.x
 • 9. Ozden C, Ozdal OL, Altinova S, Oguzulgen I, Urgancioglu G, Memis A. Prevalence and associated factors of enuresis in Turkish children. Int Braz J Urol 2007;33:216-222. https://doi.org/10.1590/s1677- 55382007000200013
 • 10. Yüksel S, Yurdakul Çolpan A, Zencir M, Çördük N. Evaluation of lower urinary tract dysfunction in Turkish primary schoolchildren: an epidemiological study. J Pediatr Urol 2014;10:1181-1186. https://doi. org/10.1016/j.jpurol.2014.05.008
 • 11. Dunlop A. Meeting the needs of parents and pediatric patients: results of a survey on primary nocturnal enuresis. Clin Pediatr (Phila) 2005;44:297-303. https:// doi.org/10.1177/000992280504400403
 • 12. Inan M, Tokuc B, Aydiner CY, Aksu B, Oner N, Basaran UN. Personal characteristics of enuretic children: an epidemiological study from South-East Europe. Urol Int 2008;81:47-53. https://doi.org/10.1159/000137640
 • 13. Järvelin MR, Moilanen I, Kangas P, et al. Aetiological and precipitating factors for childhood enuresis. Acta Paediatr Scand 1991;80:361-369. https://doi. org/10.1111/j.1651-2227.1991.tb11863.x
 • 14. Gümüş B, Vurgun N, Lekili M, Işcan A, Müezzinoğlu T, Büyuksu C. Prevalence of nocturnal enuresis and accompanying factors in children aged 7-11 years in Turkey. Acta Paediatr 1999;88:1369-1372. https://doi. org/10.1080/080352599750030103
 • 15. Oge O, Koçak I, Gemalmaz H. Enuresis: point prevalence and associated factors among Turkish children. Turk J Pediatr 2001;43:38-43.
 • 16. Ozkan KU, Garipardic M, Toktamis A, Karabiber H, Sahinkanat T. Enuresis prevalence and accompanying factors in schoolchildren: a questionnaire study from southeast Anatolia. Urol Int 2004;73:149-155. https:// doi.org/10.1159/000079696
 • 17. Schlomer B, Rodriguez E, Weiss D, Copp H. Parental beliefs about nocturnal enuresis causes, treatments, and the need to seek professional medical care. J Pediatr Urol 2013;9:1043-1048. https://doi. org/10.1016/j.jpurol.2013.02.013
 • 18. Osungbade KO, Oshiname FO. Prevalence and perception of nocturnal enuresis in children of a rural community in southwestern Nigeria. Trop Doct 2003;33:234-236. https://doi. org/10.1177/004947550303300416
 • 19. Haque M, Ellerstein NS, Gundy JH, et al. Parental perceptions of enuresis. A collaborative study. Am J Dis Child 1981;135:809-811. https://doi.org/10.1001/ archpedi.1981.02130330021007
 • 20. Karaman MI, Koca O, Kucuk EV, Ozturk MI, Akyuz M. Methods and rates of punishment implemented by families to enuretic children in Turkey. Int Braz J Urol 2013;39:402-407. https://doi.org/10.1590/S1677-5538. IBJU.2013.03.14
 • 21. Akyüz M, Koca O, Özcan ZY, Öztürk Mİ, Kaya C, Karaman Mİ. Çocuklarda nokturnal enürezisin ailenin eğitim düzeyi ve demografik yapısıyla ilişkisi. Yeni Üroloji Dergisi 2014;9:6-8.
 • 22. Bilal M, Haseeb A, Saeed A, et al. Prevalence of nocturnal enuresis among children dwelling in rural areas of sindh. Cureus 2020;12:e9590. https://doi. org/10.7759/cureus.9590
 • 23. Wen JG, Wang QW, Chen Y, Wen JJ, Liu K. An epidemiological study of primary nocturnal enuresis in Chinese children and adolescents. Eur Urol 2006;49:1107-1113. https://doi. org/10.1016/j.eururo.2005.11.011

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.