Şule GÖKŞİN
(Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye)
Şeniz DUYGULU
(Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye)
Nida KAÇAR
(Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye)
Neşe Çallı DEMİRKAN
(Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı. Denizli, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 14Sayı: 1ISSN: 1309-9833 / 1308-0865Sayfa Aralığı: 275 - 278Türkçe

76 0
Eroziv plantar liken planus: olağan bir hastalığın nadir klinik varyantı
Liken planus sık görülen mukoza ve deriyi tutan inflamatuar bir hastalıktır. Liken planus insidansı %0,1-4’tür.Palmoplantar liken planus ise hastalığın nadir görülen bir variantıdır. Palmoplantar liken planus’un birçok klinikformu vardır. Eroziv veya ülseratif palmoplantar liken planus, klasik liken planusun çok ender görülen ve dahaziyade oral ve genital mukozaları tutan bir formudur.59 yaşındaki kadın hasta kliniğimize, sağ ayak topuğunda uzun süredir uygulanan tedavilere rağmen iyileşmeyenağrılı yara şikâyeti ile başvurdu. Skuamöz hücreli karsinom ön tanısı ile biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucunda likenplanus tanısı konuldu. Hastanın yapılan dermatolojik muayenesinde liken planusa ait başka bir deri lezyonuyoktu. Hasta aynı zamanda romatoloji tarafından Sjögren tanısı ile takip ve tedavi edilmekte idi. Kan analizlerindeANA + idi. Hastaya sistemik steroid, oral retinoid ve PUVA tedavileri uygulandı. Hastada kısmi iyileşme sağlandı.Eroziv plantar liken planus literatürde çok az sayıda bildirilmiştir. Eroziv plantar liken planusun tedavisi endergörülmesi sebebiyle zordur ve standardize edilememiştir. Literatürde otoimmün tiroidit, primer bilier siroz veSjögren sendromu ile birliktelikler bildirilmiştir.Bu kadın olgumuzu, klasik liken planusun nadir bir varyantı olması ve Sjögren sendromuna eşlik etmesinedeniyle sunmayı uygun bulduk.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Usatine RP, Tinitigan M. Diagnosis and treatment of lichen planus. Am Fam Physician 2011;84:53-60.
  • 2. Sinha S, Sarkar R, Garg VK. Palmoplantar lesions of lichen planus. Indian J Dermatol 2018;63:57-61. https:// doi.org/10.4103/ijd.IJD_161_17
  • 3. Kılıç FA, Baysak S, Eşim AG, Lebe B. A case of erosive lichen planus with plantar involvement, Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereology 2017;51:129-132. https:// doi.org/ 10.4274/turkderm.48991
  • 4. Likar Manookin K, Stewart C, Al Hashimi I, et al. Prevalence of oral lesions of autoimmune etiology in patients with primary Sjogren’s syndrome. Oral Diseases 2013;19:598-603. https://doi.org/10.1111/odi.12044
  • 5. Romero W, Giesen L, Navajas Galimany L, Gonzalez S. Erosive lichen planus: a therapeutic challenge. An Bras Dermatol 2016;91:84-86. https://doi.org/10.1590/ abd1806-4841.20164046
  • 6. Jimenez Sanchez MD, Ferrandiz L, Moreno Ramirez D, Vallejo Benítez A, Camacho Martinez F. Erosive palmoplantar lichen planus. Actas Dermosifiliogr 2012;103:448-50. https://doi.org/10.1016/j. ad.2011.10.010
  • 7. Bayramgürler D, Demirsoy EO. Zorlu oral hastaliklarda güncel tedavi: oral liken planus, oral lökoplaki. Turkderm 2012;46:110-118 https://doi.org/10.4274/turkderm.46.s2.20

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.