Kahraman BULGURCU
(Selçuk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 2757-8399Sayfa Aralığı: 220 - 225Türkçe

48 0
Dijital Çocuk
Son 20 yılda dijital iletişim araçları ve internet insanların çoğunun hayatına girmeyebaşlamıştır ve gün geçtikçe bunların insanların hayatındaki etkisi artmaktadır. Dijitaldünyanın çocuklar üzerindeki etkisi ise artık herkes tarafından bilinmektedir. ÖzelliklePandemi döneminde eğitimin internet üzerinden dijital iletişim araçları ile verilmeyebaşlanmasıyla birlikte, çocuklar ve genç nesil dijital dünyanın içinde adeta kaybolmakta vegerçek hayattan uzaklaşmaktadır. Bu durum ise en çok aileleri endişelendirmektedir. İşteDijital Çocuk adlı kitap, ailelere rehberlik yaparak teknoloji ve internetin nasıl kullanılacağıhakkında ailelere yol göstermektedir.
Dergititle.paper.book_presentationErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.