Feray GÖKDOĞAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Bolu, Türkiye)
Songül YORGUN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 3Sayı: 6ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 140 - 151Türkçe

94 0
Kardiyoloji Hemşirelerinin Hizmetiçi Eğitim Programına İlişkin Görüşleri
Yoğun bakım gibi özel bakım ya da uzmanlık gerektiren ünitelerdeki hemşirelik bakım hizmetleri, oryantasyon ve hizmetiçi eğitim programlarının uygulanmasını ve sürekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu‘nda kardiyoloji hemşireliği alanında uzman bir hemşire öğretim üyesi tarafından İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi kardiyoloji hemşirelerine 11 ay süre ve haftada iki saat olarak uygulanan bir hizmetiçi eğitim programına ilişkin katılımcıların görüşlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Hemşirelerin hizmetiçi eğitim programına ilişkin görüşleri, bir hizmetiçi eğitim programında etkinliği değerlendirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan bir ölçek aracılığıyla ve yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Görüşme ve geri bildirim yöntemiyle hemşirelerin gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda kardiyoloji hemşireliğine özgü hazırlanan, alanında uzman bir öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilen ve sürekliliği olan bu hizmetiçi eğitim programını, ölçekte yer alan öğretim elemanı, organizasyon, planlanması ve değerlendirmeye yönelik ifadeleri hemşireler “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” seçeneklerini işaretleyerek genelde olumlu bulduklarını belirtmişlerdir. Hemşirelik hizmetlerinde uygulama ve eğitimin birbirini tamamladığı ve en üst düzeyde yararlanım sağlandığı bu hizmetiçi eğitim modelinin, uygulanabilir olduğu bu çalışma ile ortaya konmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Hemşirelik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aksoy, G. (1996). Ameliyathane hemşireliğinde sürekli eğitim. I.Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye.
 • Akyolcu, N. (1997). Klinisyen hemşirelerin gerçekleştirdikleri hizmetiçi eğitim programlarının etkinliğini arttıracak öğretim stratejileri. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Katılımlı Özet Kitabı, ss: 286-288.
 • Alcan, Z, (1997). Hemşirelerin sürekli eğitiminde toplam kalite yönetimi modeli uygulaması. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Katılımlı Özet Kitabı, ss: 278-281.
 • Boydak, M, (1998). Hizmetiçi eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi.
 • Enç, N. (1993). Kritik durumlarda hemen karar verme. Hemşirelik Bülteni. 7(29): 75-77.
 • Erefe, İ. (1998). Hemşirelikte sürekli eğitim ilke ve yöntemleri. I. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı. Hilal Matbaacılık AŞ, İstanbul, ss: 185-199.
 • Erefe, İ., Türkistanlı, E., Uysal, A., Yamandağlı, M., Elmas, H. (1997). Hemşirelerin hizmetiçi eğitim gereksinmelerinde kendilerinin yöneticilerinin ve hekimlerin görüşleri. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Katılımlı Özet Kitabı, ss: 155-161.
 • Fidan, N., Erdem, M. (1991). Eğitime Giriş. Ankara, Feryal Matbaası, ss:182-192.
 • Inglis, A.B. (1992). Ten common-sense teaching strategies for effective inservice presentation by staff nurses. The Journal of Continuing Education in Nursing. 23:263-266.
 • Saydanlı, Ş. (1997). Hemşirelik hizmetleri yönetiminin eğitsel sorunları ve çözüm önerileri. IV.Ulusal Hemşirelik Eğitimi “Uluslar arası Katılımlı” Sempozyumu Kitabı, 10-12-Eylül 1997, ss: 20-21.
 • Taymaz, H. (1992) Hizmetiçi Eğitim Kavramlar, İlkeler, Yöntemler. Ankara, Pegem Yayınları, ss:1-6.
 • Ulupınar, S., Genç, Z. (1997). Özel bir hastanede yapılan hizmetiçi eğitim programının değerlendirilmesi. IV.Ulusal Hemşirelik Eğitimi “Uluslar arası Katılımlı” Sempozyumu Kitabı, 10-12-Eylül 1997, ss: 311-314.
 • Yorgun, S. (2002). Hemşirelerin hizmetiçi eğitime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Velioğlu, P. (1985). Hemşirelikte Bilimselleşmeye Doğru. İstanbul, Başak Matbaası.
 • Velioğlu, P. (1988). Hemşirelik eğitiminde temel kavramlar. Hemşirelik Bülteni. 3 (10).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.