Selver TAŞIGÜZEL
(Ankara Üniversitesi, TÖMER, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 0Sayı: 125ISSN: 1300-3542Sayfa Aralığı: 72 - 87Türkçe

137 0
İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Öğretici Nitelikteli Metinlerdeki Eşdizimsel Örüntülemelerin Görünümü
Metinlerin tutarlılık düzeyini gözlemlenebilir kılmak amacıyla yapılan bu çalışmada, ilköğretim 6, 7, 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin söylem yapısı, sınıflar arası beklenen olası kavramsal gelişimler de göz önünde bulundurularak metin dilbilimsel veriler çerçevesinde çözümlenmiştir. Araştırmanın veri tabanı M.E.B. (Milli Eğitim Bakanlığı) 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerden oluşmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Bilgin, N. 1995. Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
  • Firth, J.R. 1957/1968. A synopsis of linguistics theory, 1951-1959.Yay.F.R. Palmer içinde. Selected Papers of James Firth 168-205. Londra: Longman.
  • Günay, D. 2001. Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
  • Keçik, İ. ve L. Uzun. 2003. Türkçe yazılı ve sözlü anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
  • Löbner, S. 2002. Understanding semantics. London: Oxford University Press.
  • Oktar, L. 1997. Çevreye ilişkin haber metinlerinde eşdizimsel örüntüleme: XI. Dilbilim kurultayı bildirileri. Ankara: ODTÜ. 163-180.
  • Oralis, M. ve Ş. Özü. 1992. Metindilbilimsel yaklaşımla yazınsal bir metni çözümleme denemesi: Dilbilim Araştırmaları 37-51. Ankara: Hitit Yayınları.
  • Palmer, F.R. 1976. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Stotsky, S. 1993. Types of lexical cohesion in expository writting: College composition and communication. 34: 4. 436.
  • Vardar, B. 1998. Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.