Gizay DAVER
(Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Finans ve Bankacılık Bölümü, Zonguldak, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 19Sayı: Özel SayıISSN: 1304-5318 / 2147-9771Sayfa Aralığı: 241 - 267Türkçe

0 0
DİJİTALLEŞİRKEN TASARRUF EDİLEBİLİR Mİ? ÇALIŞAN SAYISI MI, ÇALIŞANLARIN NİTELİĞİ Mİ?
Bu çalışma Türkiye’nin finans endüstrisindeki dönüşüme bankların dijitalleşirkentasarruf edebilme durumunu sorgulayarak odaklanmaktadır. Bankacılıktadijitalleşme, geleneksel şube bankacılığından dijital banka uygulamalarınageçiş olarak değerlendirilebilir. Çalışmada geleneksel şube bankacılığı ve dijitalbankacılığın birbirinin tamamlayıcısı olduğu kabul edilmektedir ve şube azaltmakyerine şube çalışan sayısını azaltarak tasarruf edebilme olasılığı sorgulanmaktadır.Verilerin kaynağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’dur. Zamanserisi olarak hazırlanan seriler, BDDK veri tabanlarından 2002 yılından 2021 Mayısayına kadar derlenen kredi tutarı, mevduat tutarı ve çalışan sayısı değişkenleridir.Zaman serisi çalışmalarının ön koşulu olarak kabul edilen durağanlık sınamalarıtamamlanmıştır. Araştırma sorusuna ve veriye uygun ekonometrik model kurgusuiçin değişkenler üzerinde kısıtlamalarda esnek davranılarak, geleneksel vektörotoregresyon modeli (VAR modeli) oluşturulmuştur. VAR modelin ardından, etki – tepkianalizi ile varyans ayrıştırması uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın literatüreen önemli katkısı, Türkiye örnekleminde, yüksek insan-insan etkileşimi seviyelerinesahip geleneksel bankaların, 2021 yılı itibariyle tüm bankacılık sektöründe çalışanazaltarak maliyet düşürmenin mümkün olduğu çıkarımını kısıtlamakta olduğudur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Alatlı, A. (2001). Schrödinger’in Kedisi [Kabus] (14th ed.). İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • Apostolik, R., Donohue, C., & Went, P. (2009). Foundations of Banking Risk: An Overview of Banking, Banking Risks, and Risk-Based Banking Regulation.
 • Apostolik, Richard, & Donohue, C. (2015). Foundations of financial risk: An overview of financial risk and risk-based financial regulation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Arabacı, Ö., & Baştürk, M. F. (2013). Türkiye’de Banka Kredi Kanalı: 2001 - 2008
 • Dönemi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(3), 567–587. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/223255
 • BDDK. (2021). Aylık Bülten. Retrieved February 6, 2021, from https://www.bddk. org.tr/BultenAylik
 • Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance (Second Edi). Cambridge University Press.
 • Brooks, C. (2014). Introductory Econometrics for Finance. (C. Brooks, Ed.) (3rd ed.). Cambridge University Press, New York: Cambridge University Press. Retrieved from https://www.cambridge.org/bs/academic/textbooks/introductory-econometrics
 • Chen, M. A., Wu, Q., & Yang, B. (2019). How Valuable Is FinTech Innovation? The Review of Financial Studies, 32(5), 2062–2106. https://doi.org/10.1093/rfs/ hhy130
 • Cuvillier, A. (2007). Felsefe Yazarlarından Seçme Metinler . İstanbul: Ufuk Matbaası Doruk Yayımcılık. Retrieved from https://www.idefix.com/Kitap/Felsefe-Yazarlarindan-Secme-Metinler/Felsefe/Felsefe-Bilimi/urunno=0000000361656
 • Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49(4), 1057. https://doi. org/10.2307/1912517
 • Diener, F., & Špaček, M. (2021). Digital Transformation in Banking: A Managerial Perspective on Barriers to Change. Sustainability, 13(4), 2032. https://doi. org/10.3390/su13042032
 • Enders, W. (1995). Applied econometric time series (2nd ed.). Wiley.
 • Enders, W. (2010). Applied econometric time series (3rd ed.). Wiley.
 • Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series (4th ed.). Wiley. Retrieved from https://www.wiley.com/en-us/Applied+Econometric+- Time+Series%2C+4th+Edition-p-9781118808566
 • Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-Root Tests and Asymmetric Adjustment With an Example Using the Term Structure of Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. Retrieved from https://www.tandfonline. com/doi/abs/10.1080/07350015.1998.10524769
 • Fernández Torres, Y., Gutiérrez Fernández, M., & Palomo Zurdo, R. (2019). ¿Cómo percibe la banca cooperativa el impacto de la transformación digital? CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (95), 11. https://doi. org/10.7203/CIRIEC-E.95.12724
 • Goel, R., & Garg, S. (2018). Employees’ and Customers’ Adaptability of Digital Banking. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3215238
 • Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the Fintech Revolution: Interpreting the Forces of Innovation, Disruption, and Transformation in Financial Services. Journal of Management Information Systems, 35(1), 220–265. https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440766
 • Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious Regressions In Econometrics. Journal of Econometrics, 2(6), 111–120.
 • Guvenoglu, H., & Serel, A. (2019). Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Türkiye Uygulaması (2011-2018). Business and Economics Research Journal, 10(4), 867–883. https://doi.org/10.20409/berj.2019.207
 • Hill, R. C., E. Griffiths, W., & Lim, G. C. (2018). Principles of Econometrics (5th ed.). Wiley. Retrieved from https://www.wiley.com/en-us/Principles+of+Econometrics%2C+5th+Edition-p-9781119320944
 • Kozak, S., & Golnik, B. (2020). Migration of the Banking Sector to Digital Banking in Poland. Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, 13(3), 284–294. https://doi.org/10.2478/ers-2020-0021
 • MacKinnon, J. G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. Journal of Applied Econometrics, 11(6), 601–618. https://doi. org/10.1002/(SICI)1099-1255(199611)11:6<601::AID-JAE417>3.0.CO;2-T
 • Mankiw, N. G. (2019). Priniciples of Economics (9th ed.). Cengage.
 • Mbama, C. I., & Ezepue, P. O. (2018). Digital banking, customer experience and bank financial performance. International Journal of Bank Marketing, 36(2), 230–255. https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2016-0181
 • Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2012). Financial Markets & Institutions (7th ed., Vol. 28). Prentice Hall.
 • Mosteanu, N. R. (2020). Finance Digitalization and its impact on labour market. Technium Social Sciences Journal, 8, 598–605. https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.804
 • Niemand, T., Rigtering, J. P. C., Kallmünzer, A., Kraus, S., & Maalaoui, A. (2021). Digitalization in the financial industry: A contingency approach of entrepreneurial orientation and strategic vision on digitalization. European Management Journal, 39(3), 317–326. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.04.008
 • Peker, O., & Canbazoğlu, B. (2011). Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Ampirik Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 127–143. Retrieved from https://app.trdizin. gov.tr/makale/TVRJMU16a3lNZz09/turkiye-de-banka-kredi-kanalinin-isleyisi-ampirik-bir-analiz
 • Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335
 • Rubio-Ramírez, J. F., Waggoner, D. F., & Zha, T. (2010). Structural Vector Autoregressions: Theory of Identification and Algorithms for Inference. The Review of Economic Studies, 77(2), 665–696. Retrieved from https://about.jstor.org/terms
 • Sehgal, S., & Garg, P. (2020). The Human Challenges of the Digital World: The Paradigm of Employee Expectations in the Banking Sector. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3743389
 • Sims, C. A. (1980). Comparison of Interwar and Postwar Business Cycles: Monetarism Reconsidered. The American Economic Review, 70(2), 250–257. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/1815476
 • Sims, C. A. (1986). Are Forecasting Models Usable for Policy Analysis? Quarterly Review, 10(1), 2–17. https://doi.org/10.21034/qr.1011
 • Sims, C. A. (1992). Interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy. European Economic Review, 36(5), 975–1000. https://doi. org/10.1016/0014-2921(92)90041-T
 • Takan, M., & Boyacıoğlu, M. A. (2011). Bankacılık Teori Uygulama ve Yöntem (4.Basım). Nobel Yayınevi.
 • Tam, C., & Oliveira, T. (2017). Literature review of mobile banking and individual performance. International Journal of Bank Marketing, 35(7), 1044–1067. https:// doi.org/10.1108/IJBM-09-2015-0143
 • Tarı, R. (2010). Ekonometri (6th ed.). 2010: UmutTepe. Retrieved from https://www. dr.com.tr/Kitap/Ekonometri/Ders-Sinav-Kitaplari/Universite-Ders-Kitaplari/Iktisatekonomi/urunno=0000000332501
 • Taş, S., Örnek, İ., & Utlu, S. (2012). Banka Kredi Kanalı Ve Türkiye Uygulaması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 53–74. Retrieved from https://app.trdizin.gov.tr/dokuman-goruntule?ext=pdf&path=CrnWZGRsXTjRjLjWxD978OSUAL2jXitizhVYmCxNvH5M50u2lH4sxkn_YEUft5EJz9Ot5v5Nj0sat8JQlOgFLeLhmGBFahAbugzFBDE3KX-QeB2F0any11HRY82gId5TOQSYMrWe3fB0La4JufY2PAL83cBtlFibThQ2ypW4gtydBBwi8-42YcsNbdXgddTv9aP4s
 • Toraman, C., Ata, H. A., & Buğan, M. F. (2015). Mevduat ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Performans Analizi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 301–310. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf/issue/4268/57521
 • Trethowan, J., & Scullion, G. (1997). Strategic responses to change in retail banking in the UK and the Irish Republic. International Journal of Bank Marketing, 15(2), 60–68. Retrieved from https://www.emerald. com/insight/content/doi/10.1108/02652329710160475/full/pdf?casa_token=ZHnaoIAxT50AAAAA:vY5RNXZJ-h5F2uuO4RJzQi0ZesY0bQKwNNUFO273Ny3cSVq8w3SzY-1ymXBmGcis6L-hsMI9xV22Jh-CeP_oMK0oqaY-9ho5wKUIXTuJGFYuVFTDLQ
 • Ümit, A. Ö. (2016). Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişini 2001 Krizi Sonrasında Yeniden Değerlendirme: Ampirik Analiz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 97–123. Retrieved from https:// app.trdizin.gov.tr/makale/TWpBeE5USTJOZz09/turkiye-de-banka-kredi-kanalinin-isleyisini-2001-krizi-sonrasinda-yeniden-degerlendirme-ampirik-analiz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.