İlker ERDOĞAN
(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Medya ve İletişim Bölümü)
Yıl: 2020Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 2148-970X / 2148-970XSayfa Aralığı: 202 - 218Türkçe

70 0
MEDYA ARKEOLOJİSİ: DİSİPLİNE EDİLMEMİŞ BİR DİSİPLİNİ TARTIŞMAK
Bu makale, medya arkeolojisinin bir disiplin olup olmadığını tartışmaktadır. Medya arkeolojisinin bir disiplin olup olmadığını tartışmadan önce, üç farklı alana odaklanmaktadır. Bu üç farklı alan, medya arkeolojisinin üç farklı dalıdır. Ardından medya arkeolojisine dair dört farklı yaklaşıma odaklanır: Yeni içinde eski; eski içinde yeni; periyodik-döngüsel; kopuşlar ya da kırılmalar ve sürekliliği olmayanlar. Ayrıca, bu makale, Goddard (2015) tarafından geliştirilen iki temel varsayımı dikkate almaktadır. Birincisi, medya arkeolojisi, modern medya teorisinde ve medya tarihinde ‘epistemolojik bir kopuş ya da kırılma’ olarak düşünülmelidir. İkincisi, medya arkeolojisi, medya nesnelerinin, sistemlerinin ve süreçlerinin maddesel ekolojileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Alanyazında görülebileceği üzere, medya arkeolojisi hem modern medya teorisinde ve medya tarihinde ‘epistemolojik bir kopuşun ya da kırılmanın’ kanıtıdır hem de ‘materyalist bir epistemoloji’ olarak medya çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. En nihayetinde, medya arkeolojisi bir disiplin olarak tartışmalı bir statüye sahiptir ve disipline edilmemiş bir disiplindir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bolter, J. D. ve Grusin, R. (2000). Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Elsaesser, T. (2016). Media Archaeology as Symptom. New Review of Film and Television Studies, 14 (2), 181-215.
 • Elsaesser, T. (2005). Early Film History and Multi-Media: An Archaeology of Possible Futures? W. H. K. Chun ve T. Keenan (Ed.), içinde, New Media, Old Media: A History and Theory Reader (s. 13-25). New York: Routledge.
 • Erdoğan, İ. (2019). Geçmiş ve Gelecek Arasında Yeni Medya Kültürleri ve Dijital Kültür Arkeolojileri. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (İleti-ş-im), 31, 339-351.
 • Ernst, W. (2015). Media Archaeology-As-Such: Occasional Thoughts on (Mes-)alliances with Archaeologies Proper. Equinox: Journal of Contemporary Archaeology, 2 (1), 15-23.
 • Ernst, W. (2013a). Digital Memory and the Archive. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Ernst, W. (2013b). From Media History to Zeitkritik. Theory, Culture&Society, 30 (6), 132-146.
 • Ernst, W. (2011). Media Archaeography: Method and Machine versus History and Narrative of Media. E. Huhtamo ve J. Parikka (Ed.), içinde, Media Archaeology: Approaches, Applications and Implications (s. 239-255). Berkeley, California: University of California Press.
 • Ernst, W. (2005). Let There Be Irony: Cultural History and Media Archaeology in Parallel Lines. Art History, 28 (5), 582-603.
 • Foucault, M. (2007). Archaeology of Knowledge. London: Routledge.
 • Goddard, M. (2015). Opening up the Black Boxes: Media Archaeology, ‘Anarchaeology’ and Media Materiality. New Media&Society, 17 (11), 1761–1776.
 • Griffin, K. (2015). The Lessons of Counterpoint: Wolfgang Ernst’s Media Archaeology and Practical Archival Research. View: Journal of European Television History and Culture, 4 (7), 11-20.
 • Henning, M. ve Ernst, W. (2015). Museums and Media Archaeology: An Interview with Wolfgang Ernst. M. Henning (Ed.), içinde, The International Handbooks of Museum Studies, Volume 3: Museum Media (s. 3-22). Chichester: John Wiley and Sons.
 • Hertz, G. ve Parikka, J. (2012). Zombie Media: Circuit Bending Media Archaeology into an Art Method. Leonardo, 45 (5), 424-430.
 • Hoskins, A. ve Holdsworth, A. (2015). Media Archaeology of/in the Museum. M. Henning (Ed.), içinde, The International Handbooks of Museum Studies, Volume 3: Museum Media (s. 23-41). Chichester: John Wiley and Sons.
 • Huhtamo, E. ve Parikka, J. (2011). Introduction: An Archaeology of Media Archaeology. E. Huhtamo ve J. Parikka (Ed.), içinde, Media Archaeology: Approaches, Applications and Implications (s. 1-21). Berkeley, California: University of California Press.
 • Huhtamo, E. (1996). From Kaleidoscomaniac to Cybernerd: Notes Towards an Archaeology of the Media. T. Druckrey (Ed.), içinde, Electronic Culture: Technology and Visual Representation (s. 296-303). New York: Aperture.
 • Ibrus, I. ve Ojamaa, M. (2020). The Creativity of Digital (Audiovisual) Archives: A Dialogue Between Media Archaeology and Cultural Semiotics. Theory, Culture&Society, 37 (3), 49-70.
 • Kluitenberg, E. (2011). On the Archaeoology of Imaginary Media. E. Huhtamo ve J. Parikka (Ed.), içinde, Media Archaeology: Approaches, Applications and Implications (s. 48-69). Berkeley, California: University of California Press.
 • Kluitenberg, E. (Ed.), (2006). Book of Imaginary Media: Excavating the Dream of the Ultimate Communication Medium. Amsterdam, Rotterdam: NAi Publishers.
 • McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: The American Library, Times Mirror.
 • Natale, S. (2012). Understanding Media Archaeology. Canadian Journal of Communication, 37 (3), 523-527.
 • Parikka, J. (2017). Medya Arkeolojisi Nedir? (E. Kılıç, Çev.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Parikka, J. (2015). Sites of Media Archaeology: Producing the Contemporary as a Shared Topic. Equinox: Journal of Contemporary Archaeology, 2 (1), 8-14.
 • Parikka, J. (2013). Afterword: Cultural Techniques and Media Studies. Theory, Culture&Society, 30 (6), 147-159.
 • Parikka, J. (2012). What is Media Archaeology? London: Polity Press.
 • Parikka, J. (2011). Operative Media Archaeology: Wolfgang Ernst’s Materialist Media Diagrammatics. Theory, Culture&Society, 28 (5), 52-74.
 • Parikka, J. (2010). Fellowship-and Reading Foucault. Cartographies of Media Archaeology: Jussi Parikka’s Media Archaeology Focused Ideas, Notes and Short Draft Writings. Erişim: 26 Ocak 2020, http://mediacartographies.blogspot.com/2010/08/fellowship-and-thoughts-inspired-by.html
 • Roberts, B. (2019). Media Archaeology and Critical Theory of Technology. B. Roberts ve M. Goodall (Ed.), içinde, New Media Archaeologies (s. 155-174). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Sobchak, V. (2011). Afterword: Media Archaeology and Re-Presencing the Past. E. Huhtamo ve J. Parikka (Ed.), içinde, Media Archaeology: Approaches, Applications and Implications (s. 323-334). Berkeley, California: University of California Press.
 • Strauven, W. (2019). Media Archaeology as Laboratory for History Writing and Theory Making. B. Roberts ve M. Goodall (Ed.), içinde, New Media Archaeologies (s. 23-44). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Strauven, W. (2013). Media Archaeology: Where Film Studies, Media Art and New Media (Can) Meet. J. Noordegraaf, C. G. Saba, B. Le Maitre ve V. Hediger (Ed.), içinde, Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and Perspectives (s. 59-79). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Wardrip-Fruin, N. (2011). Digital Media Archaeology: Interpreting Computational Processes. E. Huhtamo ve J. Parikka (Ed.), içinde, Media Archaeology: Approaches, Applications and Implications (s. 302-322). Berkeley, California: University of California Press.
 • Zielinski, S. (2006). Deep Time of the Media: Toward an Archaeology of Hearing and Seeing by Technical Means. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Zielinski, S. (1999). Audiovisions: Cinema and Television as Entr’actes in History. Amsterdam: Amsterdam University Press.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.