M. Akif KORKMAZ
(Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Giresun, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 27Sayı: 105ISSN: 1300-7491 / 2791-6057Sayfa Aralığı: 337 - 342Türkçe

74 0
Giresun’da Fındık ve Fındık Borsasının Tarihçesi
Karadeniz deyince insanın aklına fındık ve çay gelir. Bu ikisinin bir asra dayanan projelendirilmiş modern tarımı bölgenin sembolü olmuştur. Fındık tarımı, bölgesel kalkınma projeleri arasında önem kazanmış, peş peşe yapılan çalışmalarla kurumsallaşmış ve doğrudan vedolaylı desteklemelerle birlikte önemli bir devlet politikası halini almıştır. Bu üç adımın ilkiGiresun Fındık Borsası’nın 1926 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla açılmasıdır. ArdındanGiresun Fındık Araştırma İstasyonu 1936’da, Fiskobirlik (Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) 1938 yılında kurulmuştur.1 Devletin ve milletin refahını yükseltmek için örnekarandığında Cumhuriyet Türkiye’sinin asırlık fındık tarımı idarisi ve kalkınma politikasınabakılması bir zorunluluktur.
Dergititle.paper.book_presentationErişime Açık
  • Aksu Mecmuası (2010). Tıpkıbasım (Hzl. Giresun Halkevi), Ankara: Hermes Ofset.
  • Duman, Dr. Mustafa (2009). Fındık serdim harmana. İstanbul: YKY.
  • Fındık, Giresun Ticaret Borsası yayın organı, [http://www.giresuntb.org.tr/edergi.php]
  • Göreci, Ali (2004). Fındık kültürü. Ankara: Giresun Valiliği Yayını.
  • Korkmaz, M. Akif (2019). 85 Yıllık Giresun ‘Fındık Müzesi’ Projesi Bağlamında Müze Çalıştayı Fındık gtb yayın organı, Sayı 15/Nisan, s. 44-45.
  • Korkmaz, M. Akif (2019). Fındığın türküleri tarımı ve toplayıcılığı. Fındık GTB Yayın Organı, Sayı 16/17-Temmuz/Ekim, s. 48-50.
  • Peker, Kemal (1947/1948), Fındık: Tarihçe tarım kültür ticaret istihlak bakımlarından. Giresun: Yeşilgireson.
  • Yüksel, A.–Yeşilot, O. (2016). Giresun’da fındık ve fındık borsasının tarihçesi. Giresun: Giresun Ticaret Borsası Yayını.
  • Bir Fındığın İçini. Giresun imece türküsü ve oyun havası, [Erişim tarihi 10.11.2020 ve ağ bağlantısı: https://www.repertukul.com/BIR-FINDIGIN-ICINI-YAR-SENDEN-AYRI-YEMEM-586].

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.