Funda KURT
(Ankara Şehir Hastanesi)
Özlem MUSTAFAOĞLU
(Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Ankara, Türkiye)
Emine Sena ALABOYUN
(Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Ankara, Türkiye)
Cüneyt GÜRSOY
(Ankara Şehir Hastanesi)
Halil YAKUT
(Ankara Şehir Hastanesi)
Emine DİBEK MISIRLIOĞLU
(Ankara Şehir Hastanesi)
Yıl: 2020Cilt: 14Sayı: 4ISSN: 1307-4490 / 2148-3566Sayfa Aralığı: 352 - 358Türkçe

52 0
Akut Bronşiolit Olgularında Ortalama Trombosit Hacmindeki Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Amaç: Akut bronşiolit, iki yaşından küçük çocuklarda sıklıkla viral etkenlerin neden olduğu, akut solunum hastalığıdır.Akut bronşiolit döneminde inflamasyon ile birlikte ortalama trombosit hacminde (MPV) artış olabilmektedir. Bu çalışmada,hastanemiz acil servisinde akut bronşiolit tanısı alan olguların klinik, laboratuvar ve tedavi özelliklerinin incelenmesi ayrıcabronşiolit dönemi ile sağlıklı dönemdeki MPV değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Çocuk acil servisine 01.01.2015- 12.12.2017 tarihleri arasında akut bronşiolit tanısı alan olgulargeriye dönük olarak değerlendirildi.Bulgular: Çalışmaya alınan 314 olgunun ortanca yaşı (IQR), 14.0 (7.0-20.0 ay) olup, 199’u (%63.4) erkek cinsiyetteydi.Başvuruda en sık şikayetlerin 298 (%94.9) öksürük, 196 (%62.4) burun akıntısı ve 107 (%34.1) ateş olduğu saptandı.En sık fizik muayene bulguları sırasıyla wheezing (%58.3), retraksiyon (%46.2) ve ral (29.3)’di. Olguların 132’si (%42.0)ilk bronşiolit atağı ile başvurmuştu, 182’sinin (%58.0) tekrarlayan bronşioliti vardı. Tekrarlayan bronşioliti olan olgulardaortanca atak sayısı 2’di. Ortalama ilk atak yaşının 6.92±3.81 ay (1-19 ay) olduğu saptandı. Olguların 137’si (%43.6)hafif, 121’i (38.5) orta, 56’sı (17.9) ağır atak olarak değerlendirildi; 182’si (% 58.0) acilden taburcu edildi, 1 tanesi sevkedidi, 131’i (%41.7) yatırılarak izlendi. Bronşiolit ve sağlıklı dönemdeki platelet (/mm3) ve MPV (fl) (ortanca, minimummaksimum) değerleri sırasıyla 129.6 (110.0- 1140.0); 349.9 (131.0- 967.0) ve 7.7 (6.1-12.1); 7.7 (5.6-11.2)’di. Bronşiolitve sağlıklı dönemdeki platelet ve MPV değerleri arasında fark saptanmadı (sırasıyla p= 0.655, p= 0.855).Sonuç: Bronşiolit tanısı öykü ve fizik muayene bulgularıyla konulur, hastalık şiddetinin belirlenmesinde MPV değerinin birönemi saptanmamıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Cai Z, Lin Y, Liang J. Efficacy of salbutamol in the treatment of infants with bronchiolitis: A meta-analysis of 13 studies. Medicine 2020;99:e18657.
 • 2. Smith DK, Seales S, Budzik C. Respiratory Syncytial Virus Bronchiolitis in Children. American family physician 2017;95:94-9.
 • 3. Fujiogi M, Goto T, Yasunaga H, Fujishiro J, Mansbach JM, Camargo CA, Jr., Hasegawa K. Trends in Bronchiolitis Hospitalizations in the United States: 2000-2016. Pediatrics 2019;144.
 • 4. Meissner HC. Viral Bronchiolitis in Children. N Engl J Med 2016;374:1793-4.
 • 5. National Collaborating Centre for Ws, Children’s. Bronchiolitis: Diagnosis and Management of Bronchiolitis in Children. London: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2015 Jun.
 • 6. Yalçın E, Karadağ B, Uzuner N, Yüksel H, Gürkan F, Altındaş DU ve ark. Türk Toraks Derneği Akut Bronşiolit Tanı ve Uzlaşı Raporu. Türk Toraks Dergisi 2009; 10: S1-7.
 • 7. Ergül AB, Torun Y, Uytun S, Aslaner H, Kısaaslan AP, Şerbetçi MC. Akut bronşiolitli çocuklarda ortalama trombosit hacminde azalma. Turk Pediatri Ars 2016;51:40-5.
 • 8. Shemirani AH, Nagy B Jr, Takats AT, Zsori KS, Andras C, Kappelmayer J, et al. Increased mean platelet volume in primary Raynaud’s phenomenon. Platelets 2012;23:312-6.
 • 9. Lee IR, Shin JI, Park SJ, Oh JY, Kim JH. Mean platelet volume in young children with urinary tract infection. Sci Rep 2015;5:18072.
 • 10. Karadag-Oncel E, Ozsurekci Y, Kara A, Karahan S, Cengiz AB, Ceyhan M. The value of mean platelet volume in the determination of community acquired pneumonia in children. Ital J Pediatr 2013;39:16.
 • 11. Renshaw AA, Drago B, Toraya N, Gould EW. Respiratory syncytial virus infection is strongly correlated with decreased mean platelet volume. Int J Infect Dis 2013;17:e678-80.
 • 12. Diagnosis and management of bronchiolitis. Pediatrics 2006;118:1774-93.
 • 13. Çiftel M, Biçer S, Şiraneci R. Çocuklarda Akut Bronşiolit. JOPP Derg 2009;1:115-23.
 • 14. Schuh S, Babl FE, Dalziel SR, Freedman SB, Macias CG, Stephens D, et al. Practice Variation in Acute Bronchiolitis: A Pediatric Emergency Research Networks Study. Pediatrics 2017;140.
 • 15. Gokce S, Kurugol Z, Suner A. The role of mean platelet volume in the early detection of acute bronchiolitis: A prospective study. Clin Respir J 2018;12:2513-8.
 • 16. 1Kanık A, Eliaçık K, Koyun B, İnce OT, Derici YK, Yılmaz NÖ ve ark. Viral Etiology of Acute Bronchiolitis in Hospitalized Infants and the Effect on Clinical Course. J Pediatr Inf 2016;10:93-8.
 • 17. Johnson LW, Robles J, Hudgins A, Osburn S, Martin D, Thompson A. Management of bronchiolitis in the emergency department: impact of evidence-based guidelines? Pediatrics 2013;131 Suppl 1:S103-9.
 • 18. Florin TA, Byczkowski T, Ruddy RM, Zorc JJ, Test M, Shah SS. Variation in the management of infants hospitalized for bronchiolitis persists after the 2006 American Academy of Pediatrics bronchiolitis guidelines. J pediatr 2014;165:786-92.e1.
 • 19. Ergin H, Dağdeviren E, Polat A, Kılıç İ, Semiz S, Cinbiş M. Akut Bronşiyolitli Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;6:29-32.
 • 20. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, et al. Clinical Practice Guideline: The Diagnosis, Management, and Prevention of Bronchiolitis. Pediatrics 2014;134:e1474-e1502.
 • 21. Friedman JN, Rieder MJ, Walton JM. Bronchiolitis: Recommendations for diagnosis, monitoring and management of children one to 24 months of age. Paediatr Child Health 2014;19:485-98.
 • 22. National Institute for Health and Care Excellence. Bronchiolitis in children: diagnosis and management. 2015 [cited 2016 June 24]. Available from: https:// www. nice. org. uk/guidance/ ng9.
 • 23. Fernandes RM, Bialy LM, Vandermeer B, Tjosvold L, Plint AC, Patel H, et al. Glucocorticoids for acute viral bronchiolitis in infants and young children. Cochrane Database Syst Rev 2013:Cd004878.
 • 24. Macias CG, Mansbach JM, Fisher ES, Riederer M, Piedra PA, Sullivan AF, et al. Variability in inpatient management of children hospitalized with bronchiolitis. Acad pediatr 2015;15:69-76.
 • 25. Christakis DA, Cowan CA, Garrison MM, Molteni R, Marcuse E, Zerr DM. Variation in inpatient diagnostic testing and management of bronchiolitis. Pediatrics 2005;115:878-84.
 • 26. Plint AC, Johnson DW, Patel H, Wiebe N, Correll R, Brant R, et al. Epinephrine and dexamethasone in children with bronchiolitis. N Engl J Med 2009;360:2079-89.
 • 27. Güzel EÇ, Fidan Ç, Güzel S, Paketçi C, Çelikkol ÜA. Bronşiyolitli Çocuklarda Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesinde Nötrofil/ Lenfosit Oranı Yeni bir Biyobelirteç Olabilir mi? Namık Kemal Tıp Dergisi 2019;7:13-8.
 • 28. Turan AH, Arıkoğlu T, Tezol Ö, Aslan G, Kuyucu S. İnfantlarda Sık Hışıltı Gelişimini Öngörmede Erken Yaşam Belirteçleri; Gizemli Bir Yolda Eski Dost, ‘‘Eozinofil’’ ile Devam Etmek. Asthma Allergy Immunol 2017;15:1-5.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.