ALİ KARABACAK
(Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Bilimleri Bölümü, Konya, Türkiye)
Yasin ALTAY
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Bilimleri Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 2148-127X / 2148-127XSayfa Aralığı: 84 - 88Türkçe

10 0
Entansif Besideki Kuzuların Bazı Besi Performansına Kırkımın Etkisi
Bu çalışma entansif olarak besiye alınan Akkaraman ve İvesi kuzuların besi performans özellikleri üzerine kırkımın etkisi incelenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 10 baş Akkaraman ve 8 baş İvesi erkek kuzu kullanılmıştır. Besi süresince hayvanlara 150 g kuru yonca otu ve ad-libitum olarak kesif yem verilmiştir. Çalışmada, Akkaraman ve İvesi kuzular deneme hayvanları kırkım yapılan ve kırkım yapılmayan olmak üzere iki deneme grubuna ayrılımştır. Kuzuların kırkım öncesinde ve sonrasındaki toplam canlı ağırlık artışı, günlük canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yem değerlendirme katsayısı sırasıyla 8,017 kg, 47,14 kg ve 5,945 ve 8,606 kg, 307 g, 42,21 kg ve 5,029 olarak bulunmuştur. Kırkım yapılmayan kuzuların ise toplam canlı ağırlık artışı 7,802 kg, günlük canlı ağırlık artışı 279 g, yem tüketimi 42,06 kg ve yem değerlendirme katsayısı 6,00 olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda besi performansı bakımından kırkım yapılan ve yapılmayan grupların ortalamaları arasındaki fark istatistik olarak önemsiz bulunmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Anonim, 2017. Hayvancılık sektör raporu https://www.tigem. gov.tr/, [ErişimTarihi: 10 Mart 2019].
 • Anonim, 2018. Hayvancılık istatistikleri, https://biruni.tuik. gov.tr/, [Erişim Tarihi: 14 Mart 2019].
 • Aytekin İ, Karabacak A, Zülkadir U, Keskin İ, Boztepe S. 2009. Açık ve Kapalı Ağıllarda Besiye Alınan Akkaraman ve Anadolu Merinosu Kuzuların Besi Periyodu Büyüme Eğrilerinin Tanımlanmasında Bazı Modellerin Kullanımı. Selçuk Gıda ve Tarım Bilimleri Dergisi 23 (49): 30-35.
 • Aytekin İ, Karabacak A, Keskin İ. 2015a. Akkaraman Kuzuların Besi Performansı Kesim ve Karkas Özellikleri. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-9.
 • Aytekin İ, Boztepe S. ve Kan A. 2015b. Kırmızı Et Üretiminde Sığıra Olan Bağımlılığın Azaltılmasında Koyun Yetiştiriciliğinin Önemi. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE), September 30 - October 3, 2015. Konya, Turkey.
 • Black HJ, Chestnutt DMB. (1992). Effect of shearing and level of concentrate feeding on the performance of finishing lambs. Animal Science, 54, 2: 221-228.
 • Cloete SWP, Muller CJC, Durand A. 2000. The effects of shade and shearing date on the production of Merino sheep in the Swartland region of South Africa. South African Journal of Animal Science, 30 (3).
 • FAO, 2018. Tarım İstatistikleri İnternet Veritabanı. http://faostat. fao.org. Erişim tarihi: [Erişim Tarihi: 4 Şubat 2019].
 • Karabacak A, Boztepe S, Dağ B, Şahin Ö. 2010. Bazı Türkiye Yerli Irk Koyunlarında Entansif Besi Süresince Vücut Ölçülerinin Değişimi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7(1):31-38.
 • Karabacak A, Aytekin İ, Boztepe S. ve Keskin İ. 2010. Erken Kesilen Akkaraman Kuzularına Ait Bazı Fenotipik Parametreler. Hasad Hayvancılık. 307: 44-47.
 • Karabacak A, Aytekin İ ve Boztepe S. 2015. Fattening performance and carcass characteristics of Akkaraman lambs in different housing systems. Indian J. Anim. Res., 49 (4) 2015: 515-522.
 • Kaymakçı M, Eliçin A, Işın F, Taşkın T, Karaca O, Tuncel E, Ertuğrul M, Özder M, Güney O, Gürsoy O. 2005. Türkiye küçükbaş hayvan yetiştiriciliği üzerine teknik ve ekonomik yaklaşımlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği, 6: 3-7.
 • Marai IFM, Nowar MS, Bahgat LB, Owen JB. 1987. Effect of docking and shearing on growth and carcass traits of fat-tailed Ossimi sheep. The Journal of Agricultural Science Volume 109, Issue 3, pp: 513-518.
 • Mclean NJ Craig HJB, Fennessy PF, Behrent MJ, Kerslake JI and Campbell AW. 2015. Effect of shearing on lamb growth and carcase performance. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production, Vol 75:215-218. Minitab, 2010. Minitab 16.1.1 for Windows. State College, PA, USA: Minitab Inc.
 • Silanikove N. 2000. Effects of heat stress on the welfare of extensively managed domestic ruminants: a review. Livest.Prod. Sci. 6: 1-18.
 • Tekin ME, Akmaz A, Kadak R, Nazlı M. 1993. Akkaraman, İvesi ve Merinos Erkek Kuzuların Besi ve Karkas Özellikleri. Hayvancılık Araştırma Dergisi 3 (2): 98-102.
 • West JW. 1994. Interactions of Energy and Bovine Somatotropin with Heat Stress. Journal of Dairy Science Vol. 77 (7): 2091- 2102.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.