Nimet İMANCIOĞLU
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
Hale UYAR HAZAR
(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 8Sayı: 2ISSN: 2148-7588 / 2687-4644Sayfa Aralığı: 131 - 138İngilizce

26 0
Effect of Participation in the Pregnant Information Class on Healthy Lifestyle Behaviors of Pregnant Women: Case-Control Study
Objective: In this study, we aimed to determine the effect of participation in a pregnant information class on healthy lifestyle behaviors of pregnant women.Material and Methods: The study was conducted as an analytical case-control study between October 2017 and May 2018 in Aydın Gynecologyand Pediatrics Hospital. A total of 160 pregnant women, including 40 pregnant women participating in the pregnant information class constituting the case group and 120 pregnant women not participating in the pregnant information class constituting the control group were included inthe study. Convenience sampling method was used to determine the sample group. For the case and control groups, three controls for each casewere matched in terms of educational status, employment status, and number of living children. The Introductory Information Form and HealthPromoting Lifestyle Profile II (HPLP II) were used to collect the data. Data analysis was performed using numbers, percentage, mean, standarddeviation, minimum-maximum values, chi-squared test, and Student t test.Results: It was found that the mean HPLP II total score (153.20±15.61) of the pregnant women in the case group was higher than the total meanscore (133.28±15.34) of the pregnant women in the control group. In the case and control groups, the highest mean sub-factor score obtainedfrom the scale was spiritual development (case group =29.75±3.04, control group = 27.51±3.75), the lowest mean sub-factor score was physicalactivity (case group = 19.20±4.05, control group = 14.45±4.09). It was found that there was a statistically significant difference between the HPLPII total score and sub-factor mean scores of the groups (P < .05).Conclusion: Participation in the pregnant information class positively affects and increases the healthy lifestyle behaviors (HLB) of pregnantwomen. Pregnancy should be seen as an opportunity for the acquisition, development, and implementation of HLB, participation in pregnantinformation classes should be expanded, and long-term participation should be ensured in this process
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. World Health Organization. Health 21 health for all in the 21st century an introduction. World Health Organization Regional Office for Europe Copenhagen (1998).
 • 2. Sönmezer H, Çetinkaya F, Naçar M. Kayseri ilinde seçilmiş kentsel bir bölgede kadınların olumlu sağlık davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2012;11:521-528. [Crossref]
 • 3. Kızılkaya Beji N, Partovi Meran HE. Kadın sağlığına genel bakış. In: Beji NK, editors. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. İstanbul: Nobel Matbaacılık; 2015.s.3-48.
 • 4. Türkiye İstatistik Kurumu. Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri Gender Statistics 2019. Erişim linki: https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/ visitorPages/yayinGoruntuleme.zul?yayin_no=470 Erişim Tarihi: 03.12.2019.
 • 5. Taşkın L, Kukul K. Kadın sağlığına giriş. In: Taşkın L, editors. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 12. baskı. Ankara: Özyurt Matbaacılık; 2014.s.1-17. 6. Lindgren K. Relationships among maternal-fetal attachment, prenatal depression and health practices in pregnancy. Res Nurs Health. 2001;24(3):203-217. [Crossref]
 • 7. Lindgren K. Testing the health practices in pregnancy questionnaire - II. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2005;34(4):465-472. [Crossref]
 • 8. Lin YH, Tsai EM, Chan TF, Chou FH, Lin YL. Health promoting lifestyles and related factors in pregnant women. Chang Gung Med J. 2009;32(6):650-661.
 • 9. Terzioğlu F. Ebeveynliğe hazırlanma ve doğum öncesi bakım. In: Taşkın L, editors. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 12. baskı. Ankara: Özyurt Matbaacılık; 2014.s.151-96.
 • 10. Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. The health-promoting lifestyle profile: development and psychometric characteristics. Nurs Res. 1987;36(2):76-81. [Crossref]
 • 11. Walker SN, Sechrist KR, Pender NJ. Health promotion model - ınstruments to measure health promoting lifestyle: health-promoting lifestyle profile [HPLP II] (adult version). University of Michigan Deep Blue 1995. Erişim linki: https://deepblue.lib.umich. edu/handle/2027.42/85349 Erişim Tarihi: 20.12.2016.
 • 12. Dinç H, Yazıcı S, Yılmaz T, Günaydın S. Pregnancy education. Arch Health Sci Res. 2014;1(1):68-76. [Crossref]
 • 13. Kızılkaya Beji N, Dişsiz M. Gebelik ve hemşirelik yaklaşımı. In: Beji NK, editors. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. İstanbul: Nobel Matbaacılık; 2015.s.249-302.
 • 14. Gönenç İM, Çakırer Çalbayram N. Contributions of pregnancy school program, opinions of women on the education and their post-education experiences. J Human Sci. 2017;14(2):1609-1620. [Crossref]
 • 15. Turgut N, Güldür A, Çakmakçı H, et al. A study about knowledge level of pregnants that educated in pregnancy school. JAREN. 2017;3(1):1-8. [Crossref]
 • 16. Akkuş Hİ, Kaya F, Eren S, et al. Evaluation of Effectiveness of Educatıon Given to Pregnant Women in Elazig Province. Van Med J. 2018;25(2):100-107. [Crossref]
 • 17. Koehn ML. Childbirth education outcomes: an ıntegrative review of the literature. J Perinat Educ. 2002;11(3):10-19. [Crossref]
 • 18 Aşçı Ö. Gebe kadınlarda sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2013.
 • 19. Şen E, Şirin A. Healthy lifestyle behaviors and self-efficacy: the effect of education. Anthropologist. 2015;21:89-97. [Crossref]
 • 20. Ural A. Gestasyonel diabetes mellitus gelişen kadınlara uygulanan “Sağlıklı yaşam biçimi eğitim programı”nın anne ve yenidoğan sağlığına etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2016.
 • 21. Ghahremani L, Alipoor M, Amoee S, Keshavarzi S. Health promoting behaviors and self-efficacy of physical activity during pregnancy: an ınterventional study. Int J Women’s Health Reprod Sci. 2017;5(3):181-186. [Crossref]
 • 22. Metintaş S, Atay E. Dermatolojik hastalıklarda araştırma yöntemleri. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi Dermatoloji ve Halk Sağlığı Özel Sayısı. 2019; 4: 1-26. Erişim linki: https://doi.org/10.35232/estudamhsd.527534 Erişim Tarihi: 14.04.2019. [Crossref]
 • 23. Erdfelder E, Faul F, Buchner A. GPOWER: A general power analysis program. Behav Res Methods Instrum Comput. 1996;28:1-11. [Crossref]
 • 24. Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods. 2007;39(2):175-191. [Crossref]
 • 25. Malakouti J, Sehhati F, Mirghafourvand M, Nahangi R. Relationship between Health Promoting Lifestyle and Perceived Stress in Pregnant Women with Preeclampsia. J Caring Sci. 2015;4(2):155- 163. [Crossref]
 • 26. Özcan H, Kızılkaya Beji N. Health Practices of Pregnant Women in Gumushane City Center. Perinatal J. 2015;23:13-9. [Crossref]
 • 27. Polit DF, Beck CT. The content validity ındex: are you sure you know what’s being reported? critique and recommendations. Res Nurs Health. 2006;29(5):489-497. [Crossref]
 • 28. Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Ersin F, Kıssal A. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği II’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008;12:1-13.
 • 29. Thaewpia S, Chandler Howland L, Clark MJ, Shadle James K. Relationships among health promoting behaviors and maternal and ınfant birth outcomes in older pregnant thais. Pac Rim Int J Nurs Res Thail. 2013;17(1):28-38.
 • 30. Gökyıldız Ş, Alan S, Elmas E, Bostancı A, Küçük E. Health-promoting lifestyle behaviours in pregnant women in Turkey. Int J Nurs Pract. 2014;20(4):390-397. [Crossref]
 • 31. Onat G, Aba YA. Health-promoting lifestyles and related factors among pregnant women. Turkish J Public Health. 2014;12:69-79. [Crossref]
 • 32. Coşkun M. Gebelikte algılanan sosyal destek düzeyinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2016.
 • 33. Çalışkan L. Gestasyonel diyabetli gebelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve ilişkili faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2019.
 • 34. Stark MA, Brinkley RL. The relationship between perceived stress and health-promoting behaviors in high-risk pregnancy. J Perinat Neonatal Nurs. 2007;21(4):307-314. [Crossref]
 • 35. Aksoy M. Gebe kadınlarda sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2018.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.