AYŞE ELİF POSOS DEVRANİ
(Türk-Alman Üniversitesi, Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 9Sayı: 24ISSN: 2147-8473Sayfa Aralığı: 5 - 24Türkçe

95 0
Gençler İçin 21. Yüzyıl Becerileri ve Dijitalleşen Dünyanın Gereklilikleri: Yeni Okuryazarlıklar
Değişen dünyada toplumların geleceği konumundaki gençlerin ihtiyaç duydukları yetkinlikler, farklıdisiplinlerin alan yazınlarında sıklıkla 21. yüzyıl yetkinlikleri başlığı ile karşımıza çıkar. Bu yetkinliksetlerine dair farklı kurum ve kuruluşların yaptığı farklı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak temelindetüm bu çalışmaların ana hatları birbiriyle benzeşmektedir. OECD’nin bilişsel alan, iletişimsel alan,etik/sosyal etki olarak ana kategorilerde değerlendirdiği bu yetkinlikler setinde, tüm kategorilerdedijitalleşmenin izdüşümü görünür. Öyle ki, dijitalleşmenin ve getirdiği yeni beceri ihtiyaçlarınınizdüşümlerinde yeni okuryazarlıklara ya da var olan okuryazarlıkların değişimine rastlanır: dijitalokuryazarlık ve yeni medya okuryazarlığı.Bu makale kapsamında OECD’nin 21. yüzyıl yetkinliklerinde dijitalleşmenin bir sonucu – vesürdürülebilir olması için bir koşul - olarak görülen yeni okuryazarlıkların tanımları tartışıldı.Bu konuda Avrupa kıtası özelinde yaklaşımlardan bahsedildikten sonra, Avrupa ülkeleri arasındaen güncel dizin olan 2019 - medya okuryazarlığı endeksinde ilk beş sırada yer alan Finlandiya,Danimarka, Estonya, Hollanda, İsveç incelendi. Sonuç olarak, Avrupa ülkeleri arasında medyaokuryazarlık becerilerinin iyileştirilmesi ve bu şekilde muhafaza edilebilmesi için, tek bir dersyerine birçok derse entegre edilen, eleştirel düşünme becerisini merkeze alan, küçük yaştan itibarenverilen, ancak sadece belli bir yaşla sınırlı tutulmayan süreklilik arz eden eğitim politikalarınınuygulandığı görüldü.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 6.8 Media literacy and safe use of new media | YouthWiki Sweden. (2021, February 23). https:// national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/sweden/68-media-literacy-and-safeuse-of-new-media
 • • About us - HITSA (2014, March 26). HITSA. https://www.hitsa.ee/about-us AjankohtaistaMediataitokoulu. (2021, February 23). https://www.mediataitokoulu.fi/index.php?lang=fi
 • • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. OECD. http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/2529
 • • Bachmair, B., & Bazalgette, C. (2007). The European Charter for Media Literacy: Meaning and Potential. Research in Comparative and International Education, 2(1), 80–87. https://doi. org/10.2304/rcie.2007.2.1.80
 • • BIK Portal. (2021, February 23). Home - BIK Portal - BIK Community. https://www. betterinternetforkids.eu/
 • • Buckingham, D. (2010). Defining Digital Literacy. In B. Bachmair (Ed.), Medienbildung in neuen Kulturräumen (ss. 59–71). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531- 92133-4_4
 • • Celot, P. (2012). Eavı Studies on Media Literacy in Europe. Medijske Studije, 3(6), 76–81.
 • • Celot, P. (2012). Eavı Studies on Media Literacy in Europe. Medijske Studije, 3(6), 76–81.
 • • Cervi, L. M. P., Paredes, O., & Tornero, J. (2010). Current Trends of Media Literacy in Europe. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 1(4), 1–9. https://doi.org/10.4018/ jdldc.2010100101
 • • Denmark | YouthWiki. (2021, February 23). https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/ youthwiki/chapters/denmark/overview
 • • Digitale kompetencer og digital læring: National handlingsplan for de videregående uddannelser. (2019). Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 • • Drotner, K. (2014). Media and Information Literacy Policies in Denmark (2013). University of Southern Denmark. http://ppemi.ens-cachan.fr/data/media/colloque140528/rapports/ DENMARK_2014.pdf
 • Haridus- ja Noorteamet. (2021, February 23). Haridus- ja Noorteamet. https://harno.ee/en
 • • Insights, M., & Chapman, M. (2016). Mapping of media literacy practices and actions in EU-28. European Audiovisual Observatory. https://ketlib.lib.unipi.gr/xmlui/handle/ket/1185
 • • Jaakkola, M. (2020). Editor’s introduction. Media and information literacy research in countries around the Baltic Sea. Central European Journal of Communication, 13(2), 146–161. https://doi. org/10.19195/1899-5101.13.2(26).1
 • • Joshua Gaston (2020). Teaching Media Literacy to ESL and EFL Students in the Age of COVID-19. GATESOL in Action Journal, 30(1), 48–58-48–58.
 • • Joy of Reading - Lukuinto. (2015, June 26). http://www.lukuinto.fi/joy-of-reading.html
 • • Jungar, J. (2019). A Finnish case study: declining trust in media in a traditionally consensual and stable society. Reuters Institute University of Oxford. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/ sites/default/files/2020-08/jonas%20reuters%20ınstitute%20fellowship%20paper%20fınal.pdf
 • • Kavi. (2020, March 26). National Audiovisual Institute - Kavi. https://kavi.fi/en/nationalaudiovisual-institute/
 • • Koltay, T. (2011). The media and the literacies: media literacy, information literacy, digital literacy. Media, Culture & Society, 33(2), 211–221. https://doi.org/10.1177/0163443710393382
 • • Leaning, M. (2019). An Approach to Digital Literacy through the Integration of Media and Information Literacy. Media and Communication, 7(2), 4–13. https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1931
 • • Lessenski, M. (2017). Can this be true? Predictors of media literacy and resilience to the posttruth phenomenon in Europe. EuPi-OSI-Sofia. https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/ MediinaGramotnost_11Okt2017_EN.pdf
 • • Lessenski, M. (2018). Common Sense Wanted: Resilience to post-truth and its predictors in the new media literacy index 2018 EuPi-OSI-Sofia. https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/ MediaLiteracyIndex2018_publishENG.pdf
 • • Livingstone, S. (2004). Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies. The Communication Review, 7(1), 3–14. https://doi.org/10.1080/10714420490280152
 • • Livingstone, S., Papaioannou, T., Del Grandío, M. M., & Wijnen, C. (2012). Critical Insights in European Media Literacy Research and Policy. Medijske Studije. https://digitum.um.es/digitum/ handle/10201/43359
 • • Manalili, R., & Rehnberg, J. (2008). Media Education in the Swedish Compulsory School: a comparison of the Swedish school curriculum documents with the leading countries. Göteborgs Uiversitet. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19536/1/gupea_2077_19536_1.pdf
 • • Mcdougall, J., Zezulkova, M., van Driel, B., & Sternadel, D. (2018). Teaching media literacy in Europe: evidence of effective school practices in primary and secondary education, NESET II report. Publications Office of the European Union. http://eprints.bournemouth.ac.uk/31574/1/ ar2_teaching%20media%20literacy_neset.pdf
 • • Mediakasvatusseura ry. (2020, September 29). The Finnish Society on Media Education - Mediakasvatusseura ry. https://mediakasvatus.fi/english/
 • Mediataitoviikko. (2020, September 11). In English - Mediataitoviikko. https://www. mediataitoviikko.fi/in-english/
 • • Mediawijsheid.nl. (2015). Mediawijsheid (media literacy), vaardigheden voor 21e eeuw. https:// www.mediawijsheid.nl/mediawijsheid/
 • • Mediawijzer.net. (2020, November 18). About Mediawijzer.net. https://www.mediawijzer.net/ about-dutch-media-literacy-network/
 • • Medierådet | Medierådet. (2021, February 23). https://www.medieraadet.dk/
 • • Multiliteracy. (2021, February 23). Multiliteracy - Monilukutaito. http://www.monilukutaito. com/en/
 • • Nielsen, R. K., Gorwa, R., & de Cock Buning, M. (2019). What can be done? Digital Media Policy Options for Europe (and beyond). https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/what-can-be-donedigital-media-policy-options-europe-and-beyond
 • • Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2021, February 23). Opetus- ja kulttuuriministeriö - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://minedu.fi/etusivu
 • • Palsa, L., & Salomaa, S. (2020). Media literacy as a cross-sectoral phenomenon: Media education in Finnish ministerial-level policies. Central European Journal of Communication, 13(2), 162–182. https://doi.org/10.19195/1899-5101.13.2(26).2
 • • Pekman, C. (2016). Avrupa Birliği’nde Medya Okuryazarlığı. In N. Turkoglu & M. C. Şimşek (Eds.), Medya okuryazarlığı (1st ed., ss. 37–45). Pales Yayınları.
 • • Siibak, A., Ugur, K., & Vinter, K. (2014). Media and Information Literacy Policies in Estonia (2013). University of Tartu. http://ppemi.ens-cachan.fr/data/media/colloque140528/rapports/ ESTONIA_2014.pdf
 • • Silver, A. (2009). A European Approach to Media Literacy: Moving toward an Inclusive Knowledge Society. Comunicar: Revista Científica De Comunicación Y Educación, 16(32), 11–13. https://doi. org/10.3916/c32-2009-01-004
 • • Sourbati, M. (2009). Media Literacy and Universal Access in Europe. The Information Society, 25(4), 248–254. https://doi.org/10.1080/01972240903028680
 • • STMR. (2021, February 23). In English. https://www.statensmedierad.se/ovrigt/inenglish.579. html
 • • Swedish media council. Hate speech and abuse on the internet - english (print). https:// statensmedierad.se/download/18.275f963e155a2eef518c072/1467374537727/No-hate-broschureHate-speech-parent-english-print_A4.pdf
 • • UNESCO. (2003). Prague Declaration: Towards an information literate society

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.