Ahmet Yılmaz ATA
(Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Adana, Türkiye)
FATİH YÜCEL
(Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 12Sayı: 12ISSN: 1304-8880 / 1304-8899Sayfa Aralığı: 97 - 110Türkçe

344 1
Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması
İkiz açıklar hipotezi, bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında bir ilişkinin varlığını iddia eder. Geleneksel Keynesyen öngörü, bütçe açıklarının cari işlemeler açıklarına yol açacağını iddia eder. buna karşın, Ricardian denkliği hipotezi de bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını iddia eder. Bu çalışmada, bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasındaki ilişkiyi 1975-2002 dönemi yıllık verileriyle Engle-Granger (E-G) iki aşamalı eş-bütünleşme yöntemi ve Granger nedensellik testiyle Türkiye için sınanmıştır. Eş-bütünleşme analizimiz göstermiştir ki, bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında uzun dönemli bir ilişki vardır. Ayrıca, nedensellik analizinin sonuçlarına göre, birinci gecikmede bütçe açıklarından cari açıklara doğru, üçüncü ve yedinci gecikmede de cari açıklardan bütçe açıklarına doğru nedensellik bulunmuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abell, J. D. (1990); "Twin Deficits During the 1980's: An Emprical Investigation", Journal of Macroeconomics, S.12, s.81-96.
 • Alkswani, A. M. (2000); "The Twin Deficit Phenomenon in Petroleum Economy: Evidence from Saudi Arabia", Seventh Annual Conference, Economic Research Forum, Amman.
 • Akbostancı, E. ve Tunç A. İ. (2001): "Turkish Twin Deficits: An Error Correction Model of Trade Balance", Middle East Technical University Economic Research CenterWorking Paper (www.econ.metu.edu.tr/erc/2001series/0106.pdf)
 • Andersen, P. S. (1990); "Developments in External and Internal Balances: A Selective and Eclectic Review", BIS Economic Papers, no.29, Bank for International Settlements.
 • Anoruo, E. ve Ramchander, S. (1998); "Current Account and Fiscal Deficits: Evidence from developing Economies of Asia", Journal of Asian Economics, S.9, n3, s.487-501.
 • Bachman, D. D. (1992); "Why is the US Current Account Deficit so Large? Evidence From Vector Autoregressions", Southern Economic Journal, S.59, s.232-240.
 • Bahmani-Oskooee, M. (1992); "What are the Long-Run Determinations of the US Trade Balance Revisited?", Journal of Post Keynesian Economics, S.14, s.85-97.
 • Bahmani-Oskooee, M. (1995); "The Long-Run Determinations of the US Trade Balance Revisited?", Journal of Post Keynesian Economics, S.17, s,457-465.
 • Bilgili, E. ve Bilgili, F. (1998); "Bütçe Açıklarının Cari işlem Dengesi Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama", İşletme-Finans Dergisi, Y.13, S.146. Ek, s.4-16.
 • Darrat, D. A. (1988); "Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?", Southern Economic Journal, S.54, s.879-887.
 • Dewald, V.G. ve Ulan, M. (1990); "The Twin Deficits Illusion", Cato Journal, S.9, no.3, s.689-707.
 • Dickey, D.A. ve Fuller, W. A. (1979); "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of the American Statistical Association, S.74, s.427-431.
 • Dibooğlu, S. (1997): "Accounting for US Current Account Deficits: An Empirical Investigation", Applied Economics, S.29, s.787-793.
 • Enders, W. ve Lee, B. S. (1990): "Current Account and Budget Deficits : Twins or Distant Cousing", The review of Economics and Statistics, S.72,no.3,s.373-381.
 • Engle, R.F. ve Granger, C.W. J. (1987); "Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing", Econometrica, S.66, s,251-276.
 • Engle, R. ve Yoo, B.S. (1987); "Forecasting and Testing in Cointegrated Systems", Journal of Econometrics, S.35, s.143-159.
 • Evans, P. and Hasan I. (1994) "Are Consumers Ricardian? Evidence for Canada", Quarterly Review of Economics and Finance, S.34, s.25-40.
 • Feldstein, M. (1992); "The Budget and Trade Deficits Aren't Really Twins", NBER,no: 3966
 • Fountas, S. ve Wu, J.L.(1999); "Are the U.S. Current Account Deficits Really Sustainable?", International Economic Journal, S.13, no.3, Autumn.
 • Granger C. (1969); "Investigating Causal Relation by Econometric Models and Cross-Spectral Methods", Econotnetrica, S.37, s.427-438.
 • Granger C. (1988); "Causality, Cointegration and Control", Journal of Economic Dynamics and Control, S.12, s.551-559.
 • Haug, A.A. (1990); "Ricardian Equivalence, Rational Expectations, and the Permanent Income Hypothesis", Journal of Money, Credit and Banking, S.22, s.305-326.
 • Husted S. (1992); "The Emerging U.S. Current Account Deficit in the 1980s: A 'Cointegration Analysis", The Review of Economics &Statics, February.
 • Kim, K. H. (1995); "On the Long-Run Determinants of the US Trade Balance: A Comment", Journal of Post Keynesian Economics, S.17, s.447-455.
 • Krugman, P. ve Obstfeld, M. (1994); International Economics Theory and Policy, Third Edition, Harper Collins College Publisher, New york.
 • Miller, S.M. ve Russek, F.S. (1989); "Are the Twin Deficits Really Elated?", Contemporary Policy Issues, S.7, s.19-115.
 • Özmen, M. (2002); "Dışa Açık Ekonomilerde Para Talebi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme", Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Rosenweingi J.A. ve Talimarı, E.W. (1993); "Fiscal Policy and Trade Adjustment: Are The Deficits Really Twins?", Economic Inquiry, S.31, s.580-594.
 • Roubini, N. (1988); "Current Account and Budget Deficits in an Intertemporal Model of Consumption and Taxation Smoothing: A Solution to the 'Feldstein Horioka Puzzle'?", NBER, Working Paper No. 2773.
 • Vamvoukas, G. (1999); "The Twin Deficits Phenomenon: Evidence From Greece", Applied Economics, S.31, s.1093-1100.
 • Vyshnyak, 0. (2000); "Twin Deficits Hypothesis: The case of Ukraine" http://eerc.kiev.ua/research/matheses/2000/pdf/Vyshnyak.pdf
 • Winner, L.E. (1993); "The Relationship of The Current Account Balance and The Budget Balance", The American Economist, S.37, no.2, Fall 1.
 • Yılmaz, A. (1993); "İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Örneğine Uygulanması", yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi.
 • Zengin, A. (2000); "İkiz Açıklar Hipotezi (Türkiye Uygulaması)", Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, C.2, S.35,, s.37-67.
 • Zietz, J. ve Pemberton, D.K. (1990); "The US Budget and Trade Deficits: A Simultaneous Equation Model", Southern Economic Journal, S.57, s.23-34.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.