Mehmet ARIKAYMAK
(Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye)
Haydar HACISEFEROĞULLARI
(Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 35Sayı: 2ISSN: 2458-8377Sayfa Aralığı: 131 - 135İngilizce

22 0
Physical Characteristics and Natural Flow Rates of Dry Bean Cultivars of a Local Population Grown in Konya Province of Turkey
In the present study, physical characteristics of some dry bean cultivars (Sarikiz, Basara and Horoz) of a local population grown in Konya province of Turkey were determined and an experimental test set up was used to investigate flow rates on different surfaces (galvanized sheet, plain sheet and painted sheet iron) and different conveyor channel angles ($24^0$, $28^0$, $32^0$, $36^0$). In Sarikiz, Basara and Horoz dry bean cultivars respectively at 10.85, 9.63 and 9.12% moisture levels, average grain lengths were respectively measured as 11.51, 17.56 and 15.09 mm; average widths 7.21, 10.40 and 7.31 mm; average thicknesses as 5.11, 4.92 and 5.76 mm; average geometric mean diameters as 7.51, 9.64 and 8.59 mm; sphericity values as 0.65, 0.55 and 0.57; angle of repose values as 20.$07^0$, 21.$99^0$ and 18.530; thousand-kernel weights as 229.60, 514.93 and 426.67 g; bulk densities as 682.72, 696.65 and 779.17 kg $m^{-3}$.Static coefficient of friction values of the same cultivars (Sarikiz, Basara and Horoz) on galvanized, painted and plain sheet surface were respectively measured as 0.356, 0.441 and 0.427; 0.350, 0.428 and 0.396; 0.344, 0.401 and 0.383. In Horoz dry bean cultivar, the flow was seen on all surfaces and at all channel angles. However, there was no flow in Sarıkız and Basara cultivars on painted sheet surface at $24^0$ channel angle and no flow in Sarıkız cultivar on plain sheet surface at $24^0$channel angle. Among the cultivars, the greatest average flow rate (1.61 kg $s^{-1}$) was achieved in Horoz dry bean cultivar and such a flow rate was mostly designated by grain physical characteristics and surface profile. Surface roughness influenced flow rates and the greatest flow rate on galvanized sheet surface with the lowest surface roughness was measured as 1.66 kg $s^{-1}$. The greatest flow rate was obtained from $36^0$conveyor channel angle (2.01 kg $s^{-1}$). Present findings revealed that physical characteristics of the cultivars, channel roughness and angle influenced flow rates.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akar R (2003). Konya’da yetiştirilen bamya çeşitlerinin bazı teknolojik özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makineleri Anabilim Dalı (Basılmamış), Konya.
 • Baryeh EA (2001). Physical properties of bambara groundnuts. Journal of Food Engineering 47(4): 321-326.
 • Çavuşoğlu A, Akçin A (2007). Taze fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşitlerinde farklı gübre kombinasyonlarının verim ve verim unsurları üzerine etkileri, Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi 21(43): 106-111.
 • Elaskar SA, Godoy A, Mateo D, Seeber G (2001). PHPostharvest Technology: An Experimental Study of the Gravity Flow of Sorghum. Journal of Agricultural Engineering Research 79(1): 65-71.
 • Eşref I, Halil U (2007). Moisture-dependent physical properties of white speckled red kidney bean grains. Journal of Food Engineering 82(2): 209- 216.
 • Fitzpatrick JJ, İqbal, T, Delaney C, Twomey T, Keogh MK (2004). Effect of powder properties and storage conditions on the flowability of milk powders with different fat contents. Journal of Food Engineering 64(4): 435-444.
 • Gezer İ, Haciseferoğulları H, Demir, F (2003). Some physical properties of Hacıhaliloğlu apricot pit and its kernel. Journal of Food Engineering 56(1): 49- 57.
 • Güngör F, Güvenç İ (1996). Türkiye’de tescilli fasulye çeşitlerine ait tohumların fiziksel özellikleri ve besin bileşimleri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27(4): 524-529.
 • Kara M ve Öztürk İ (1997). Daneli Ürünlerin Orifislerden Akışı. Tarımsal Mekanizasyon 17.
 • Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül, 499-507, Tokat. Kashaninejad M, Mortazavi A, Safekordi A, Tabil LG (2006). Some physical properties of Pistachio (Pistacia vera L.) nut and its kernel. Journal of Food Engineering 72(1): 30-38.
 • Mohsenin, NN (1986). Physical Properties of Plant and Animal Materials, second Edn. Gordon and Breach Science Publishers, New York.
 • Öztürk T, Kibar H, Esen B (2008a). Taneli Tarımsal Ürünler İçin Akış Profilleri ve Silolamada Karşılaşılan Sorunlar, GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi 25(2): 61- 67
 • Öztürk T, Kibar H (2008b). Silindirik Fındık Depolama Yapılarında Depo Yükü Projeleme Parametreleri. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 23(2): 98- 103
 • Öztürk T, Kibar H (2008c). Silindirik Mısır Depolama Yapılarında Tane Nem Kapsamına Bağlı Projeleme Yükleri. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 23(2): 110- 115
 • TÜİK (2021), Türkiye İstatistik Kurumu Verileri [Erişim tarihi:15.03.2021].

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.