Tayfun ADANIR
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye)
Çetin Firdevs UYSAL
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye)
Murat AKSUN
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye)
Yener KURT
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye)
Yonca ÖZVARDAR
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye)
Serdar SAVACI
(Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 33Sayı: 2ISSN: 1304-0871 / 1305-614XSayfa Aralığı: 186 - 191Türkçe

109 0
Paratiyon ve malatiyon ile gelişen iki organik fosfor entoksikasyonu
Oldukça güçlü organik fosforlar olan paratiyon ve malatiyonu suisid amacıyla içilen iki zehirlenme vakası anestezi yoğun bakım ünitemizde izlenmiştir. Yoğun bakıma gelişte, Glasgow Koma skorları 3 olan hastaların, serum kolinesteraz düzeyleri normalin % 10'unun altında bulunmuştur. Paratiyon zehirlenmesi olan olguda yaygın cilt lezyonları gelişmiştir. Aktif kömür (4 kez), pralidoksim (PAM) (12 kez) ve atropin infüzyonu ile destek tedavisi uygulanan hastalar yoğun bakıma yatışlarından sonraki 25. ve 26. günlerde sekelsiz olarak servislerine gönderilmiştir. Her iki hastada, 150-250 mg sa-1'e kadar varan dozlarda atropin infüzyonu uygulaması ile toplam 120 gr. atropin uygulanmıştır ve 800 yataklı hastanemizin yaklaşık 6 aylık atropin stoku tükenmiştir. Biyolojik silahların gündemde olduğu günlerde izlediğimiz bu hastalar, bizde şu soruyu akla getirdi: Böyle bir olayda çok fazla sayıda hasta ile nasıl baş edebiliriz? Bu konuya dikkat çekmek istedik.
Fen > Tıp > Anestezi
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Kalkan S, Erdoğan A, Aygoren O. Pesticide poisonings reported to the drug and poison information center in Izmir, Turkey. Veterinery And Human Toxicology 2003; 45:50-52.
 • 2. Kalkan S, Tuncok Y, Güven H. Poisoning reported to drug and poison information center, in Izmir. J Dokuz Eylül Univ School Med 1998; 12:275-283.
 • 3.|Moral AR, Aşkar FZ, Çevik A, ve ark. Organik fosfor Hdtoksikasyonlarmin klinik değerlendirilmesi: 211 vakanın analizi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 1993; 21:313-317.
 • 4. Moral AR, Çevik A, Aşkar FZ ve ark. Vaginal yolla oluşan bir organik fosfor zehirlenmesi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 1993; 21:318-320.
 • 5. Sakar A, Özacar R, Halilçolar H ve ark. Akut organofosfat insektisit zehirlenmesi ve solunum sistemine etkisi. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 1998; 12:23-27.
 • 6. Jerrold BL, Frank PP. Poisoning and Toxicology Handbook. 3th edition. Ohio: Lexi- Comp; 2002,771-773.
 • 7. Jerrold BL, Frank PP. Poisoning and Toxicology Handbook. 3th edition. Ohio: Lexi-Comp; 2002, 944-946.
 • 8. Dunnill MG, Black MM. Sclerodermatous syndrome after occupational exposure to herbicides-response to systemic steroids. Clin Exp Dermatol 1994; 19:518-520.
 • 9. Poskitt LB, Duffill MB, Rademaker M. Chloracne, palmoplantar keratoderma and localized scleroderma in a weed sprayer. Clin Exp Dermatol 1994; 19:264-267.
 • 10. Golsousidis H, Kokkas V. Use of 19.590 mg of atropine during 24 days of treatment, after a case of unusually severe parathion poisoning. Hum Toxicol 1985; 4:339-340.
 • 11. Ozyurt G. Zehirlenmeler. Şahinoglu HA (editör).Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri 2003, 177-184.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.