Fikret YALIN
(Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Osmaniye, Türkiye)
Oya SİPAHİOĞLU
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 1Sayı: 18ISSN: 1301-255X / 2687-4016Sayfa Aralığı: 98 - 121Türkçe

16 0
DOKUMA RESİM SANATINA KİLİM TEKNİĞİ İLE FOTOGERÇEKÇİ YAKLAŞIM
Tarihi, antik uygarlıklar dönemine dayanan dokuma resim, farklı coğrafyalarda vedönemlerde birçok medeniyet tarafından biri birine yakın tekniklerde üretilmiş ve tekstilsanatlarında konumlandırılmış bir disiplindir. Kimi kültürlerde geleneksel formunu yüzyıllarca korumuş, Avrupa ülkeleri gibi kimi kültürlerde ise köklü değişimlere uğrayarak çokfarklı üsluplarda üretilmiştir.Avrupa ülkelerinde, özellikle 13.yüzyıldan sonra üretilen dokuma resimler incelendiğinde hayli kompozisyon çeşitliliği ve zengin resimsel öğelerle karşılaşılır. Mozaik resimlerde, duvar resmi ve ya yağlıboya tablo resimlerinde olduğu gibi dokuma resimlerde dedünyayı ve nesneleri mümkün olduğunca gerçek görünüşleriyle dokumayı amaçlamışlardır.Dokuma resim üretiminde dokuyucular ve tasarımcılar tıpkı yağlıboya resimlerindeolduğu gibi, fotogerçekçi görünümü yakalayabilmek için değişik teknikler denemişlerdir.Fakat günümüze kadar, üretilmiş birçok çalışmanın fotogerçekçi resme olan mesafesi hep aralık kalmıştır. Fotoğrafik görüntünün dokuma resme uygulanabilirliğinin araştırılması buçalışmanın odak noktasıdır.Bu çalışma kapsamındaki yapılan araştırma ve uygulama çalışmaları, bilgisayarortamında hazırlanmış imgelerin bir dizi sayısal sistemde, geleneksel tekstil malzemeleriinşa edilerek fotoğrafik görünümde dokuma resimler üretmeyi hedeflemiştir. Söz konusudokuma resimleri oluştururken, bilgisayardan yardım alarak, dizilimleri belirlenmişişlemler doğrultusunda hareket edilmiş ve yapılan çalışmaların aşamaları detaylı bir şekildeanlatılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adanır, Oğuz. “Fotoğrafik İmge ve Sayısal Görüntü”. Art-E Sanat Dergisi 1 (2009)
 • Akbostancı, İdil. “Yapıldıkları Dönemin Uygarlık Yansıması; Duvar Halıları”, Tombak Antika Kültürü Koleksiyon ve Sanat Dergisi. 31, (2000): 40
 • Arıgil, Sema. “Geçmişten Günümüze Dokuma Resim Sanatına Bakış”, Ev Tekstili Dergisi, 22 (1999) Barbara Heller, “Process”, Erişim 19 Nisan, 2021, Https://Www.Barbaraheller.Ca/About/Process/
 • Bennett, Anna G. Five Centuries Of Tapestry. San Francisco: The Fine Art Museum Of San Francisco And Charles E. Tuttle Co. İnc., 1976.
 • Beutlich, Tadek. The Technique Of Woven Tapestry. Londra: B.T Batsford Ltd., 1967.
 • Campbell, Thomas P. “European Tapestry Production And Patronage, 1400-1600”. Heilbrunn Timeline Of Art History, The Metropolitan Museum Of Art. Ekim 2002.
 • Cavallo, Adolph S. Medivial Tapestries İnthe Metropolitan Museum Of Art. New York: Harry N. Abrams İnc, 1989.
 • Emery, Irene. The Primary Structures Of Fabrics. Washington: Times And Hudson The Textile Museum, 1966.
 • Essinger, James. Jacquards Web. New York: Oxford University Press, 2003.
 • Yalın, Fikret. “Dokuma Resim Sanatına Kilim Tekniği İle Fotogerçekçi Yaklaşım”, Sanatta Yeterlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2021
 • Hall, Rosalind. Egypptian Textiles. Londra: Shire Publications, 1986. Hokney David Ve Gayford, Martin. Resmin Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, Los Angeles, 2014,
 • Özay, Suhandan. Dünden Bugüne Dokuma Resim Sanatı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001.
 • Özcan, Yusuf. Tekstil Elyaf Ve Boyama Tekniği. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1984.
 • Phillips, Barty. Tapestry. Londra: Phaidon Press Ltd., 2000.
 • Svensma, W.S. Tapestries, New York: Universe Books Inc. Pub. 1965, S. 66

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.