Olcay GENÇ
(İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendisliği ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hatay, Türkiye)
Gülgün MISTIKOĞLU
(Mustafa Kemal Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Hatay, Türkiye)
Onur YILDIZ
(Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Hatay, Türkiye)
Ercan ERDİŞ
(İskenderun Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Hatay, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 36Sayı: 1ISSN: 2757-9255 / 2757-9255Sayfa Aralığı: 55 - 62İngilizce

14 0
The Factors Causing Height-Fall Accidents Occurring During Roofing and Facing Works
In order to take the necessary safety measures and to minimize the risk of accidents that may occur during the production, dismantling, and repair of roof and facade cladding systems, during the design process, it is necessary to analyze the prominent accident types and their causes with numerical data. In this study, concerning construction sector, the principal factors affecting fall accidents occurring during roofing and facing works are investigated by a questionnaire survey. Exploratory Factor Analysis (EFA) is utilized to analyze the survey results. The results of the EFA identify three key factors; (1) business culture and inappropriate workplace, (2) dynamic and unstable external effects, and (3) job analysis. As a result of this study, the main factors affecting the accidents of falling from height during roofing and facing works are identified and contribution is made to the selection of appropriate protection methods for the practitioners.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Yildiz, O., 2019. Çatı ve Cephe Kaplamalarında Yüksekten Düşmeyi Etkileyen Faktörlerin Analizi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hatay, 98.
 • 2. Müngen, U., 2011. İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri, TMH. 469, 32–39.
 • 3. Kines, P., 2001. Occupational Injury Ris Assessment Using Injury Severity Odds Ratios: Male Falls From Heights In The Danish Construction Industry, 1993-1999. Human And Ecological Risk Assessment: An International Journal, 7(7), 1929–1943.
 • 4. ÇSGB, 2015. Yüksekten Düşmeye Karşı Güvenli Çalışma, İnşaatlarda İSG Serisi-3.
 • 5. Mıstıkoğlu, G., Erdis, E., Genc, O., Yıldız, O., 2016, Çatı ve Cephe Kaplamalarında Yüksekten Düşmeyi Etkileyen Faktörlerin Analizi, Türkiye Muhendislik Haberleri, 489.
 • 6. Mıstıkoğlu, G., Erdis, E., Genc, O., Yıldız, O., 2015. Çatı ve Cephe Kaplamalarında Yüksekten Düşmeyi Etkileyen Faktörlerin Analizi, In: Izmir Insa. Muh. Odasi 5. İşçi Sağliği ve İş Güvenliği Sempozyumu, TR.
 • 7. Liy, C.H., Ibrahim, S.H., Affandi, R., Rosli, N.A., Nawi, M.N.M., 2017. Causes of Fall Hazards in Construction Site Management, International Review of Management and Marketing, 6(8S), 257–263.
 • 8. Baran, Y., Esen, Y., 2016. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği, In: 8. Ulus. Çatı ve Cephe Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 195–202.
 • 9. Akarsu, D., 2016. Yüksekten Düşme Kazaları Üzerine Risk Değerlendirmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Ankara, 89.
 • 10. Kanan, R., Elhassan, O., Bensalem, R., 2018. An Iot-Based Autonomous System for Workers’ Safety In Construction Sites with Real-Time Alarming, Monitoring, and Positioning Strategies, Automation In Construction. 88, 73–86.
 • 11. Özgür, E., 2003. Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri ve Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 173.
 • 12. Jadidoleslami, S., Saghatforoush, E., Zare Ravasan, A., 2018. Constructability Obstacles: An Exploratory Factor Analysis Approach, International Journal of Construction Management, 1–14.
 • 13. George, D., Mallery, P., 2007. SPPS for Windows Step By Step : A Simple Guide and Reference, (Fourth Edition 11.0 update), Pearson A and B, 63.
 • 14. Akdoğan, Z.D., 2019. Küçük ve Orta Ölçekli Inşaat Firmalarında İş Güvenliği Kültürü, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 93.
 • 15. Özgür, B., 2010. Kamu Yönetimi Denetçilerinde Etik Kültürün Geliştirilmesi, Denetişim Dergisi, 5, 1–18.
 • 16. Güzel, A., Deniz, U., 2012. İşverenin İş Kazasından Doğan Sorumluluğunun Niteliği ve Sınırları (Karar İncelemesi), Çalışma ve Toplum, 34(3), 157–188.
 • 17. Parlak, T.M., Olcay, Z.F., 2016. İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi Türkiye ve İngiltere Örneklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, (41), 81–97.
 • 18. Görücü, M.N., Müngen, U., 2011. Yapi İş Kolunda Devletin İş Sağliği ve Güvenliği Denetimi ve “İnşaatlarda Yüksekten Düşmelerin Önlenmesi Projesinin” Değerlendirilmesi”, In: 3. İşçi Sağliği ve İş Güvenliği Sempozyumu.
 • 19. Öztürk, E., Şimşek, H., 2020. Çatı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği 5x5 Matris Yöntemiyle Risk Değerlendirmesi, İSG Akademik, 2(1), 59–71.
 • 20. Atasever, F., Coşkun, H., Genç, O., Erdiş, E., 2015. Adana İli Özelinde İnşaat Şantiyelerinde İş Güvenliği Resmi Denetiminin İşlevselliği Algısı, In: 8. Ulus. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Adana, 43–50.
 • 21. Usmen, M., Baradan, S., 2011. İnşaat Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanındaki İyileştirmeleri Etkileyen Faktörler: ABD Örneği, TMH, 469(5), 40–48.
 • 22. Boz Eravcı, D., 2019. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Çerçevesinde İşverenin Yükümlülükleri, Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 8(22), 330–355.
 • 23. Nadhim, E.A., Hon, C., Xia, B., Stewart, I., Fang, D., 2016. Falls from Height in the Construction Industry: A Critical Review of the Scientific Literature, International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(7), 368.
 • 24. Ateş, E., Aytaç, N., 2019. Adana’da Bir İnşaat Firmasında İş Kazalarının ve Çalışma Koşulları ile İlişkisinin Değerlendirilmesi, Sakarya Tıp Dergisi, 9(4), 661–668.
 • 25. Gupta, S., Jain, S.K., 2015. An Application of 5S Concept to Organize the Workplace at a Scientific Instruments Manufacturing Company, International Journal of Lean Six Sigma, 6(1), 73-88.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.