Gülden TURHAN
(Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 36Sayı: 1ISSN: 2757-9255 / 2757-9255Sayfa Aralığı: 89 - 103Türkçe

10 0
Akıllı Tekstil Ürünü Olarak Spor Ceket: Yeni Bir Ürüne Yönelik Tüketici Tepkilerinin Örneklem Özelliklerine Göre Değişimi
Farklı kişilerin yeni bir ürüne yönelik davranışsal, duygusal ve bilişsel olarak vereceği tepkiler aynı olmayabilir. Bu çalışmada yeni bir ürün örneği olarak akıllı tekstil ürünlerinden şekil hafızalı spor ceket ürünü incelenmiştir. Akıllı ceket ürünü için satın alma niyeti, ürüne karşı hisleri ve düşüncelerinin kişilerin sahip olduğu demografik ve/veya ekonomik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için 609 kişiden toplanan veriler analiz edilmiştir. Tüketicileri karakterize eden bir dizi demografik özellikler içerisinden cinsiyet, doğum yeri, yaş, medeni hal ve eğitim düzeyi gibi birtakım belirleyici değişkenler seçilmiştir. Ailenin aylık gelir seviyesi, aynı evi paylaştığı kişiler, araba ve ev sahipliği, çalışma durumu gibi ekonomik durumu açıklayan farklı göstergelere de yer verilmiştir. Araştırma sonuçları sadece eğitim düzeyi demografik değişkeni açısından tüketicilerin akıllı cekete karşı olan tepkilerinde anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymuştur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Tekstil Sektöründe Dijital Dönüşüm ve Yeni Nesil Ürünler, http://www.sanayinindijitaldonusumu.com/tekstil-sektorunde-dijital-donusum-ve-yeni-nesilurunler/,Erişim tarihi: Kasım 2020.
 • 2. Erol, A.D., Çetiner, S., 2017. Giyilebilir Elektronik/Akıllı Tekstiller ve Uygulamalar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1), 1-20.
 • 3. Erdem, İ.Ö., Yüksel, E., 2016. Tekstil ve Moda Tasarımına Teknolojik Bir Yaklaşım: Akıllı ve Renk Değiştiren Tekstiller, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 16, 87-98, ISSN 1307-9840.
 • 4. Bedeloğlu, A.Ç., 2011. Şekil Hafızalı Alaşımlar ve Tekstil Malzemelerindeki Uygulamaları, Tekstil ve Mühendis, Yıl: 18,83, 27-37.
 • 5. Coşkun, E., Oğulata, R.T., 2008. Akıllı Tekstiller ve Genel Özellikleri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18-3, 100-109.
 • 6. Bengisu, M., Ferrara, M., 2015. Kinetic Materials Experience, Design and Semantics of Form and Movement, DeSForM 2015, Aesthetics of Interaction: Dynamic, Multisensory, Wise, Topic 2: Multisensory, Conference Paper October 2015, 138-146.
 • 7. https://www.cnnturk.com/video/yasam/diger/mesaj-atan-akilli-ceket, Erişim tarihi: 23.05.2015(Arzu Kaprol Tasarımı videosu)
 • 8. Odabaşı, Y., Anadolu Üniversitesi Yayını, Yayın No: 2604, https://docplayer.biz.tr/2770655-Tuketicidavranislari.html, Erişim tarihi: Aralık 2020.
 • 9. Yeniçeri, T., Özal, H., 2016. Tüketici Karar Verme Tarzlarının Cinsiyet Kimliğine Göre İncelenmesi, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18, 135-168.
 • 10.Tekvar, S.O., 2016. Tüketici Davranışlarının Demografik Özelliklere Göre Tanımlanması, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(6), 1601-1616, http://www.itobiad.com/tr/download/articlefile/222603.
 • 11.Arzu Kaprol Digital Jacket for Vodafone, https://youtu.be/c4xnkpglRx8, Erişim tarihi: Şubat 2021.
 • 12.Zhang, Y., Buda, R., 1999. Moderating Effects of Need for Cognition on Responses to Positively Versus Negatively Framed Advertising Messages, Journal of Advertising, 28(2), -15.
 • 13.Bruner, G.C., Hensel, P.J., James, K.E., 2005. Marketing Scale Handbook, a Compilation of Multi-item Measures for Consumer Behavior and Advertising. Chicago, Illinois USA: American Marketing Association. 4,33,41,62,66,73,83,84,99.
 • 14.Nunnally, J.C., 1978. Psychometric Theory. NY: McGraw-Hill, 701.
 • 15.Kayri, M., 2009. Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) Teknikleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.