Serap EMİR
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye)
ZAFER KAYA
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 4Sayı: 8ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 69 - 89Türkçe

423 1
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclislerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Bu araştırmada 2003-2004 öğretim yılında mili eğitim bakanlığı tarafından okullarda pilot uygulamaya başlanılan okul meclisleri projesi ile ilgili olarak öğretmenlerin ne derecede bilgi sahibi olduğu ve okul projesinin okullarda uygulanmasının gerekliliğine ilişkin öğretmenlerin düşüncelerini ortaya koymak istenmiştir. Araştırma Bolu İl merkezinde okul meclisleri projesinin pilot uygulamasının gerçekleştirildiği okullarda görev yapan 104 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket aracılığı ile toplanmıştır. Anket 26 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde % , frekans hesaplamaları kullanılmıştır.
Türkiye
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Aile Çalışmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 16 Ekim 2002 tarihli “Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Tavsiye Kararları”. http://nigde.meb.gov.tr/haber/dyetk.html, 29.01.2004.
 • Aydoğan İ.; Kukul F. (2003). “Öğretmenler ile Öğretim Üyelerinin Demokratik Davranışlarının Analizi”. Eğitim Araştırmaları. 3,11:23-31.Ankara: Anı Yayın.
 • Bursalıoğlu, Ziya. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara.
 • Büyükaragöz, Savaş.(1990). Demokrasi Eğitimi. Ankara: Türk Demokrasi Vakfı Yayınları.
 • Gözaydın İ.B.; Dicleli, B. (1999). Yurttaş 2000. İstanbul:Türk Metal İş Sendikası yayınları.
 • Kepenekçi, Y.K. (2003). “Demokratik Okul”. Eğitim Araştırmaları. Sayı 11. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Levin, Benjamin. (1998). The Educational Requirement for Democracy. Curriculum Inquiry 28: 1, 57-79.
 • MEB İnternet Sitesi Duyurular Bölümü. “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi’nin Milli Eğitim Sistemimiz Açısından Önemi”. http://www.meb. gov.tr/duyurular/duyurular/ttkb/DemEgtOkMecProjesi/Ek_3_OgrMe 03.04.2004.
 • St. Joseph Primary Schol. (2003). The Student Council. www.enicholl.com/ html-files/student-council.htm. 24.04.2004.
 • Tanilli, Server. (1981). Uygarlık Tarihi. İstanbul: Say Kitap Pazarlama.
 • Tebliğler Dergisi. (2004). Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi. www.meb.edu.tr. 22.04.2004.
 • The Deep Consertium. (2004). Democracy Education Exchange Project. www.globaled.org/DEEP. 22.04.2004.
 • Theisen, R. (2002). Modeling democracy in student governance after 9/11. The Education Digest, 67, 18-23.
 • Touraine, Alain. (2002). (Çeviren: Olcay Kunal). Demokrasi Nedir?. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Virginia University. (2002). Student Council. http://www.uvastudentcouncil. com 26.04.2004.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek Hasan. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yılmaz, Aytekin. (2000). Modern Demokrasi: Gelişimi ve Sorunları. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.