AHMET AY
(Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye)
ZEYNEP KARAÇOR
(Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye)
Mehmet MUCUK
(Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye)
SAVAŞ ERDOĞAN
(Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 0Sayı: 12ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 75 - 82Türkçe

159 0
Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği (1992-2003)
Bu çalışma ile bütçe ve cari işlem açıkları arasındaki nedensellik ilişkisi ve nedenselliğin yönü Türkiye için araştırılmaktadır. Keynesyen görüş iki açık arasında ilişki olduğunu kabul ederken Ricardocu Eşitlik Hipotezi bunu reddetmektedir. 1992 — 2003 aylık verilerinden harekele bu hipotezlerden hangisinin geçerli olduğu Granger nedensellik testi ve regresyon analizi yardımıyla sınanmaktadır. Analiz sonuçları Türkiye'de ele alınan dönem itibariyle iki açık arasında karşılıklı ilişki bulunduğunu dolayısıyla Keynesyen Görüşün geçerli olduğunu yansıtmaktadır.
Türkiye
DergiDerlemeErişime Açık
 • Akbostancı, E., Tunç, G. İ. (2002), "Turkish Twin Deficits: An Error Correction Model of Trade Balance", ERC Working Papers in Economics 01/06.
 • Alkswani, (2001), http://www.mafhoum.com/press2/79E15.pdf
 • Bachman, D. D. (1992), "Why is the US Current Account Deficit So Large? Evidence From Vector Autoregressions", Southern Economic Journal,59, 232-240.
 • Bahmani-Oskooee, Mohsen (1989), "Effects of the US Government Budget on its Current Account: An Empirical Inquiry", Quarterly Review of Economics and Easiness, 29, 76-91
 • Bilgili, E., Bilgili F. (1998), "Bütçe Açığının Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama", İktisat İşletme ve Finans.
 • Colander, D. C. (1998), Macroeconomics, Irwin McGraw-Hill, Boston.
 • Enders, W. and Lee, B. S. (1990), "Current Account and Budget Deficits: Twins or Distant Cousins?", The Review of Economics and Statistics, 72, 373-381.
 • Froyen, Richard T. (1999), Macroeconomics Theories and Policies, Sixth Edition, Prentice Hall Inc., New Jersey.
 • Khalid, A. M., Guan, T. W. (1999), "Causality Tests of Budget and Current Account Deficits: Cross-country Comparisons", Empirical Economics, 24, 389-402.
 • Latif-Zaman, N., DaCosta, M. N. (1990), "The Budget Deficit and The Trade Deficit: Insights Into This Relationship", Eastern Economic Journal: 16, 349-354.
 • Lipsey, Richard G. vd. (1999), Economics, Twelfth Edition, Addison-Wesley Publishing Company, United States.
 • Parkin, Michael (2000), Economics, Fifth Edition, Addison-Wesley Publishing Company, United States.
 • Pattichis, Charalambos (2004), "Budget and Trade Deficits in Lebanon", Applied Economics Letters, 11,105-108.
 • Vamvoukas, George A. (1999), "The Twin Deficits Phenomenon: Evidence from Greece", Applied Economics, 31,1093-1100.
 • Zengin, Ahmet (2000), "The Twin Deficits Hypothesis (The Turkish Case)", first International joint Symposium On Business Administration, Gökçeada-Çanakkale.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.