M. Emin EMİNİ
(Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Niğde, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 0Sayı: 12ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 203 - 216Türkçe

269 0
Hak Kavramı
Hak düşüncesi insanın ruhsal yaşantısında saldı doğal bir olgudur. Hak dediğimiz yetki daha sonraları kişiliğin ve buna paralel olarak düşüncenin gelişmesiyle kişiliğe bağlı bir bağlantıya ve bütünleşmeye dönüşmektedir. Hak denen yetkinin kullanımı ise ancak hak bilincinin güçlenmesi ölçüsünde anlam, değer ve önem kazanır. Toplum hayatında ve özellikle hukuk düzeninde hak, borç veya ödev (yükümlülük) arasında çok ince bir karşılık ilişkisinin bulunduğu görülür. Hak kavramı sadece özel hukuk veya sadece kişiler için değil, kamu hukuku, topluluklar, toplumlar ve uluslar için de geçerlidir. Hukuk kavramında olduğu gibi hak kavramının da niteliği, özü ve esası konusunda görüş birliği yoktur. Hak kavramını Kabul edenler gerekçelerini irade kuramı, menfaat kuramı, karma kuram ve analitik beyan ve tasarım kuramları adı altında açıklamışlardır. Hak kavramını reddedenlerin başında ise Jeremy Bentham, Leon Duguit, Hans Kelsen gibi munist hukukçular yer almakla birlikte, Amerikan, ve İskandinav Realizminin görüşleri de açıklanmıştır.
DergiDerlemeErişime Açık
 • Ansay, Sabri Şakir, Hukuk Bilimine Başlangıç, Yedinci Baskı, Ankara, 1998
 • Aral, Vecdi, Kelsen'in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri, İstanbul,1978
 • Başgil, Ali Fuat, Ana Hukuku (Eski Adıyla Esas Teşkilat Hukuku Dersleri) Ekinci Cilt, Fasikül l, Ankara, 1943
 • Bilge, Necip, Hukuk Başlangıcı (Hukukun Temel İlkeleri), Yedinci Baskı, Ankara, 1990
 • Del Vecchio, Giorgio, Hukuk Felsefesi, Çeviren: Sahir Erman, İstanbul, 1952
 • Duguit, Leons Kamu Hukuku Dersleri, Çeviren: Derbil, S., Ankara, 1954
 • Emini, M. Emin, Hukuk Başlangıcı (Hukukun Temel Kavram ve Kurumları), Üçüncü Baskı, Konya, 1999
 • Emini, M. Emin, "Temel Norm ve Mantıki Şekil Hipotezleri", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 3-4, 2002
 • Gözübüyük, Şeref, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara,1973
 • Güngör, Erol, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak, İstanbul, 1997
 • Güriz, Adnan, Hukuk Felsefesi, Üçüncü Baskı, Ankara, 1992
 • İzveren, Adil, Hukuk Felsefesi, Ankara, 1988
 • Özyörük, Mukbil, Hukuk Başlangıcı (Teksir), 1962
 • Tüzel, Sadık, Hukuk Başlangıcı, Üçüncü Baskı, İzmir, 1967
 • Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, Medeni Hukukun Umumi Esasları, İstanbul, 1945
 • Yörük, Abdülhak Kemal, Hukuk Felsefesi Dersleri I, İstanbul, 1952

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.