Ayşe YILGÖR GÜL
(Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 60Sayı: 1ISSN: 0378-2921 / 1309-1034Sayfa Aralığı: 225 - 248Türkçe

89 1
İşletme Performansının Değerlendirilmesinde Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Piyasa Katma Değeri (MVA) Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Hisse Senedi Getirilerini Açıklama Gücünün İncelenmesi: İMKB 100 Örneği
Bu çalışmanın amacı, işletme performansının değerlendirilmesinde EVA ve MVA yöntemlerinin nasıl kullanılacağının, ÎMKB 100 endeksinde yer alan sınai işletmeler örnek alınarak gösterilmesi ve yöntemin hisse senedi getirilerini açıklama gücünün diğer ölçütlerle karşılaştırılmalı olarak incelenmesidir. Yapılan inceleme sonucunda, hiçbir işletmenin 1997-2002 döneminin bütününde ekonomik katma değer yaratamadıkları, onyedi işletmenin ise inceleme döneminin bütününde negatif EVA değerleri elde ettikleri, onbir işletmenin tüm inceleme döneminde piyasa katma değeri yarattıkları ve EVA ve MVA'nın hisse senedi getirilerini açıklama gücünün ROE, ROA ve EPS'ye göre daha yüksek olduğu, ancak her iki grupta da yer alan değişkenlerin hisse senedi getirilerindeki değişimin küçük bir bölümünü açıklayabildikleri saptanmıştır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • BIDDLE, Gary C./BOWEN, Robert M./ WALLACE James S. (1997), "Does EVA Beat Earnings, Evidence on Associations with Stock Returns and Firm Value," Journal of Accounting & Economics (Vol.24, lss.3, December): 301-336.
 • CHEN, Shimin/DODD, James L. (2001), "Operating Income, Residual Income and EVA: Which Metric is More Value Relavent," Journal of Managerial Issues (Vol. XIII, Spring): 65-86.
 • CHEN, Shimin/DODD, James L. (1997), "Economic Value Added," Journal of Managerial Issues (Vol. 9, No.3, Fall): 1-8.
 • CLINTON, B.Douglas/CHEN, Shimin (1998), "Do New Performance Measures Up," Management Accounting (Oct. 1998, Vol. 80, No.4): 1-5.
 • COPELAND, Tom/ KOLLER, Tim/ MURRIN, Jack (1995), Valuation Measuring and Managing the Value of Companies (New York: John Wileyft Sons, Inc., Second Edition).
 • CORNELL, Bradford (1993), Corporate Valuation Tools for Effective Appraisal and Decision Making (New York: Irwin Professional Publishing).
 • ELJELLY, A. N./ KHALID, S. A. (2001), "Performance Measures and Wealth Creation in an Emerging Market: The Case of Saudi Arabia," International Journal of Commerce & Management (Vol. 11, 3-4): 54-71.
 • ERDOĞAN, Oral/ BERK Niyazi/ KATIRCIOĞLU, Erol (2000), "The Economic Profit Approach in Firm Performance Measurement," Russian and East European Finance and Trade (Vol.36): 54-75.
 • FARSLO, F./ DEGEL, J./ DEGNER, J. (2000), "Economic value Added(EVA) and Stock Returns," The Financier (Vol. 7, No.1-4): 115-119.
 • GAPENSKI, Louis, C. (1996), "Using MVA and EVA to Measure Financial Performance," Healthcare Financial Management (Vol.50, March): 56.
 • GÜRBÜZ, A. O./ ERGİNCAN, Y. (2004), Şirket Değerlemesi (İstanbul: Literatür Yayınları, No: 119).
 • GRANT, James, L. (1996), "Foundation of EVA for Investment Managers," The Journal of Portfolio Management (Fall): 41-47.
 • GRUBER, Elton (1995), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (New York: John Wiley and Sons, Inc., Fourth Edition).
 • HACKEL, Kenneth, S./ LIVNAT, Jashua (1996), Cash Flow and Security Analysis (USA: Irwin Professional Publishing).
 • JACKSON, Alfred (1996), "The How and Why of EVA at CS First Boston," Journal of Applied Corporate Finance (Vol. 9, No. 1, Spring): 98-103.
 • KANG, J./ KWANG, K./ HENDERSON, W. C. (2002), "Economic Value Added(EVA): A Financial Performance Measure," Journal of Accounting and Finance Research (Vol., 10, No. 1, Spring): 48-56,
 • KUDLA, Ronald, J./ARENDT, David A. (2000), "Making EVA Work," AFP Exchange (Vol.20, No. 4,Fall): 98-101.
 • LOVATA, L.M./ M.L.COSTIGAN (2002), "Empiricial Analysis of Adopters of Economic Value Added," Management Accounting Research (Vol. 13): 215-228.
 • MC CORMACK/ DRUMMOND (2001), Journal of Applied Corporate Finance (Vol. 13, No. 4): 76-87.
 • MILUNOVICH, Steven/ TSUEI, Albert (1996), "EVA in The Computer Industry," Journal of Applied Corporate Finance (Vol. 9, No. 1, Spring): 104-115.
 • O'BYRNE, Stephen F. (1996), "EVA And Market Value," Journal of Applied Corporate Finance(Vol. 9, No 1, Spring): 116-125.
 • ÖZÇAM, Ferhat (1996), Teknik Analiz ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Ankara: SPK, Yayın No. 32)
 • PEIXOTO, S.. (2002), "Economic Value Added Aplication to Portuguese Public Companies," SSRN Working Paper Series: 1-17.
 • STEWARD, G. Bennett (1990), The Quest for Value (USA: Harper Collins Publishers Inc.).
 • YILGÖR, A. G. (2004), "Özsermaye Maliyetinin Belirlenmesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz," İşletme ve Finans (No. 220, Temmuz): 46-55.
 • www.ekutup.dpt.gov.tr/tg
 • www.imkb.gov.tr
 • www.canaktan.org.ekonomi/anayasal_iktisat/monetarizm/aktan_utkulu_parapolitikasi.htm

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.