Datu Abdulshattar ll ZAILON
(The Population Division Ministry of Health, Barmm, Philippines)
Aliye MANDIRACIOĞLU
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2022Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 2564-6311Sayfa Aralığı: 122 - 133Türkçe

0 0
İSTANBUL’DAKİ FİLİPİNLİ EV İŞİNDE ÇALIŞAN KADIN İŞÇİLERİN YAŞAM KALİTESİ VE ÇALIŞMA DURUMUNUN BELİRLENMESİ
Çalışmanın amacı, İstanbul’da ev işlerinde çalışan Filipinli kadınların yaşam kalitesinin çalışma yaşamı sorunları ve sosyodemografik özellikler ile ilişkisini tespit belirlemektir. Bu kesitsel araştırma İstanbul’da Filipinli ev işlerinde çalışan 292 kadının katılımı ile yürütülmüştür. Yüz yüze görüşülerek 2 bölümden oluşan anket formu doldurulmuştur. Bağımlı değişken yaşam kalitesini belirlemek üzere SF-36 yaşam kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Bağımsız değişkenleri belirlemek (sosyodemografik özellikler, çalışma koşulları, istismar maruziyetini ve gelecek planları) için 20 soruluk bir anket kullanılmıştır. Filipinli kadınların yaşam kalitesi puanı ile demografik özellikleri ve çalışma koşulları ilişkisi t-testi ve ANOVA analizi ile değerlendirilmiştir. Kadınların SF-36 alt ölçeklerden aldıkları puanlar; fiziksel sağlık: 60,2±27,7, fiziksel rol kısıtlılığı: 54,7±38,0, ağrı: 68,9±20,5, genel sağlık: 65,7±17,0, canlılık: 56,1±15,4, sosyal fonksiyonlar: 62,2±18,0, emosyonel rol kısıtlılığı: 57,8±40,9, mental sağlık: 58,6±20,5, canlılık: 56,1±15,4 olarak hesaplanmıştır. Yaş, eğitim durumu, medeni hal, çalışma süresi, ev işçisi olarak çalışma sebebi gibi değişkenler fiziksel rol kısıtlılığı, canlılık, duygusal sorunlara bağlı rol kısıtlılığı, mental sağlık ve genel sağlık durumu gibi SF-36 alt ölçek puanlarını etkilediği anlaşılmıştır. Çalışma koşulları işverenle yaşamak, özel oda, fiziksel rol kısıtlılığı, canlılık, mental sağlık, genel sağlık durumu ve ağrı durumu alanlarını etkilemektedir. Sağlık sigortası, fiziksel rol kısıtlılığı, canlılık, mental sağlığı, fiziksel durum ve ağrı durumu alanlarını etkilemektedir. Uzun çalışma saatleri ve işverenlerin tutumu duygusal sorunlar bağlı rol kısıtlılığı, mental sağlığı ve ağrı durumu alanları ile ilişkili bulunmuştur. İstanbul’da yaşayan Filipinli ev işçisi kadınların yaşam kalitesini, sosyodemografik özelliklerinin ve çalışma koşullarının, istismar maruziyetlerinin yaşam kalitelerini etkilediği saptanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1- Moyce SC, Schenker M. Migrant workers and their occupational health and safety. Annu Rev Public Health. 2018;39(1):351–65.
 • 2- International Labour Organization. “Formalizing Domestic Work”, Geneva. 2016. Available from: https://www.ilo.org/travail/info/publicatio ns/WCMS_536998/lang--en/index.htm
 • 3- Hall BJ, Garabiles MR, Latkin CA. Work life, relationship, and policy determinants of health and well-being among Filipino domestic Workers in China: a qualitative study. BMC Public Health. 2019;19(1):229.
 • 4- Deniz A. Türkiye’ye Filipinli dadı göçü: aracı firmaların rolünü anlamak. Coğrafi Bilimler Dergisi. 2018;16(2):289-301.
 • 5- Nesbitt-Ahmed Z. Gender, paid domestic work and social protection. Exploring opportunities and challenges to extending social protection coverage among paid domestic workers in Nigeria, UNICEF, 2020. Available from: https://www.unicef-irc.org/article/1961-g ender-paid-domestic-work-and-social-pr otection.html
 • 6- T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı. 2019 Türkiye insan ticaretiyle mücadele yıllık raporu. Yayın No: 60 Ağustos, 2020
 • 7- Cheung CK, Chung SF, Ho WC, Fung E. Employers’ concern does not help female foreign domestic workers sustain quality of life in Hong Kong. Asia Pacific Journal of Social Work and Development. 2017;27(3-4):174-86.
 • 8- Choe J, O’Regan M, Kimbu AN. Filipino migrant workers’ leisure and subjective quality of life in Macao. World Leis J. 2020;62(3):242-60.
 • 9- Kocyigit H, Aydemir O, Olmez N, Memis A. Reliability and validity of the Turkish version of Short-Form-36 (SF-36. Turkish J Drugs Therap. 1999;12:102-6.
 • 10- Health-related quality of life and work ability of smallholder rice farm workers in San Jose, Occidental Mindoro, Philippines. Makara J Health Res. 2020. Available from: http://dx.doi.org/10.7454/msk.v24i2.120 3
 • 11- Cheng KJG, Rivera AS, Miguel RTDP, Lam HY. A cross-sectional study on the determinants of health-related quality of life in the Philippines using the EQ-5D-5L. Qual Life Res. 2021. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s11136-021-02 799-0
 • 12- Castillo-Carandang NT, Sison OT, Grefal ML, Sy RG, Alix OC, Llanes EJB, et al. A community-based validation study of the short-form 36 version 2 Philippines (Tagalog) in two cities in the Philippines. PLoS One. 2013;8(12):e83794.
 • 13- Rocha ICN, Arcinas MM. Quality of life of Filipino caregivers of children in need of special protection: Correlations with their role overload and role distress. J Caring Sci. 2020;9(4):173-81.
 • 14- Shu-Fen LO, Chang LJ, Hayter M, An-Chi OY. An Exploration of Factors Related to Quality of Life in Indonesian Care Workers in Home-Based Care Settings. The Journal of Nursing Research. 2019;27(5):47.
 • 15- Anjara SG, Nellums LB, Bonetto C, Van Bortel T. Stress, health and quality of life of female migrant domestic workers in Singapore: a cross-sectional study. BMC Womens Health. 2017;17(1):98.
 • 16- Charoensook P, Upala P, Anuwatnonthakate A, Ruanjai T, Apidechkul T. Pulmonary tuberculosis screening and quality of life among migrant workers, Northern Thailand. J Infect Dev Ctries. 2018;12(12):1052–61.
 • 17- Laohasiriwong W, Chamroen P, Samphors S, Rachutorn T, S. Dewey R, Pisey V. Mental health status and quality of life among Cambodian migrant workers in Thailand. F1000Res. 2020;9:1138.
 • 18- Swe YM, Sornlorm K, Laohasiriwong W. Association between social capital, mental health and quality of life among migrant workers in Myanmar. Indian j public health res dev. 2019;10(11):2242.
 • 19- TÜİK, iş gücü istatistikleri 2021. Available from:https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index ?p=Isgucu-Istatistikleri-I.-Ceyrek:-Ocak-- -Mart,-2021-37545
 • 20- Hill NS, Dorow S, Barnetson B, Martinez JF, Matsunaga-Turnbull J. Occupational health and safety for migrant domestic workers in Canada: dimensions of (im) mobility. New solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy. 2019;29(3):397-421.
 • 21- Ayalon L, Shiovitz-Ezra S. The experience of loneliness among live-in Filipino homecare workers in Israel: Implications for social workers. Br J Soc Work. 2010;40(8):2538-59.
 • 22- Fernandez B. Health inequities faced by Ethiopian migrant domestic workers in Lebanon. Health Place. 2018;50:154-61.
 • 23- Levitas A. Understanding health-seeking behaviors and barriers to healthcare access among Ukrainian migrant women working in the domestic sector in Warsaw. 2020. Available from: https://www.econstor.eu/bitstream/1041 9/231799/1/WP122180.pdf

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.