Mehmet KILIÇ
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Zeynep HÜZ
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Erdal TAŞKIN
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 26Sayı: 2ISSN: 1300-9818 / 2147-124XSayfa Aralığı: 107 - 111Türkçe

0 0
Akuajenik Ürtiker: Bir Olgu Sunumu
Akuajenik ürtiker, cildin suyla teması sonrası ortaya çıkan kaşıntılı ürtikeryal plaklar ile karakterize, nadir görülen bir fiziksel ürtiker tipidir. Dokuz yaşında erkek hasta su ile temas sonrası cildinde eritem, kaşıntı ve küçük ürtikeryal döküntü şikâyetleri ile başvurdu. Şikâyetleri altı ay önce başla-mış. Su sıcaklığından ve kaynağından bağımsız olarak, el-yüz yıkama ve duş/banyo sırasında semptomlar ortaya çıkıyormuş. Ek olarak, hastada gözyaşının ve terin temas ettiği vücut alanlarında eritem, kaşıntı ve küçük ürtikeryal döküntüler görülüyormuş. Şikâyetleri egzersiz, sıcaklık artışı, stres veya soğuk hava gibi diğer koşullar tarafından tetiklenmiyormuş. Öyküsünde ailesinde benzer şikâyetleri olan bireyler yoktu. Laboratuvar testle-rinde herhangi bir anormallik görülmedi. Hastaya öykü ve su provokasyon testinden sonra akuajenik ürtiker teşhisi kondu. Bir aylık antihistaminik ve sıvı vazelin tedavileri sonrası hastanın şikâyetleri önemli ölçüde azaldı.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Shelley WB, Rawnsley HM. Aquagenic urticaria. Contact sensitivity reaction to water. JAMA 1964; 189: 895-8.
 • 2. Magerl M, Altrichter S, Borzova E et al. The defi-nition, diagnostic testing, and management of chronic inducible urticarias the EAACI/GA(2) LEN/EDF/UNEV consensus recommendations 2016 update and revision. Allergy 2016; 71: 780-802.
 • 3. Rothbaum R, McGee JS. Aquagenic urticaria: diagnostic and management challenges. J Asthma Allergy 2016; 9: 209-13.
 • 4. Yavuz ST, Sahiner UM, Tuncer A, Sackesen C. Aquagenic urticaria in 2 adolescents. J Investig Al-lergol Clin Immunol 2010; 20: 624-5.
 • 5. Luong KV, Nguyen LT. Aquagenic urticaria: re-port of a case and review of the literature. Ann Al-lergy Asthma Immunol 1998; 80: 483-5.
 • 6. Ozkaya E, Elinç-Aslan MS, Yazici S. Aquagenic urticaria and syncope associated with occult papil-lary thyroid carcinoma and improvement after total thyroidectomy. Arch Dermatol 2011; 147: 1461-2.
 • 7. Treudler R, Tebbe B, Steinhoff M, Orfanos CE. Familial aquagenic urticaria associated with fami-lial lactose intolerance. J Am Acad Dermatol 2002; 47: 611-3.
 • 8. Seize MB, Ianhez M, de Souza PK, Rotta O, Ces-tari Sda C. Familsalts ial aquagenic urticaria: re-port of two cases and literature review. An Bras Dermatol 2009; 84: 530-3.
 • 9. Kai AC, Flohr C. Aquagenic urticaria in twins. World Allergy Organ J 2013; 6: 2. doi: 10.1186/1939-4551-6-2.
 • 10. Dice JP. Physical urticaria. Immunol Allergy Clin North Am 2004; 24: 225-46.
 • 11. Seol JE, Kim DH, Park SH, Kang JN, Sung HS, Kim H. Aquagenic urticaria diagnosed by the water provocation test and the results of histopat-hologic examination. Ann Dermatol 2017; 29: 341-5.
 • 12. Frances AM, Fiorenza G, Frances RJ. Aquagenic urticarial: report of a case. Allergy and Asthma Proc 2004; 25: 195-7.
 • 13. Park H, Kim HS, Yoo DS et al. Aquagenic urtica-ria: a report of two cases. Ann Dermatol 2011; 23: 371-4.
 • 14. Baptist AP, Baldwin JL. Aquagenic urticaria with extracutaneous manifestations. Allergy Asthma Proc 2005; 26: 217-20.
 • 15. Czarnetzki BM, Breetholt KH, Traupe H. Eviden-ce that water acts as a carrier for an epidermal an-tigen in aquagenic urticaria. J Am Acad Dermatol 1986; 15: 623-7.
 • 16. Sibbald RG, Black AK, Eady RA, James M, Grea-ves MW. Aquagenic urticaria: evidence of cholinergic and histaminergic basis. Br J Der-matol 1981; 105: 297-302.
 • 17. Tkach JR. Aquagenic urticaria. Cutis 1981; 28: 454-63.
 • 18. Gallo R, Campisi C, Agnoletti A, Parodi A. Aqua-genic urticaria recurring after epilation and contact with sea water. Contact Dermatitis 2015; 73: 313-24.
 • 19. Gallo R, Gonçalo M, Cinotti E, Parodi A. Locali-zed salt-dependent aquagenic urticaria: a subtype of aquagenic urticaria? Clin Exp Dermatol 2013; 38: 754-7.
 • 20. Gallo R, Cacciapuoti M, Cozzani E, Guarrera M. Localized aquagenic urticaria dependent on saline concentration. Contact Dermatitis 2001; 44: 110-1.
 • 21. Margerin F, Wettle C, Merklen-Djafri C, Cribier B. Localized salt-dependent aquagenic urticaria: a case report. Ann Dermatol Venereol 2015; 142: 771-5.
 • 22. Hide M, Yamamura Y, Sanada S, Yamamoto S. Aquagenic urticaria: a case report. Acta Derm Ve-nereol 2000; 80: 148-9.
 • 23. Mathelier-Fusade P, Aissaoui M, Chabane MH, Mounedji N, Leynadier F. Association of cold ur-ticaria and aquagenic urticaria. Allergy 1997; 52: 678-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.