Ulvi TOLAY
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Orman Fakültesi, Düzce, Türkiye)
Yıl: 1997Cilt: 1Sayı: 24ISSN: 1300-3941Sayfa Aralığı: 19 - 37Türkçe

109 0
Türkiye'de endüstriyel ağaçlandırma potansiyeli,arazi hazırlığı ve bakım
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • APPELROTH, S.E. 1972 . The Silvicultural Operation Methods in Finland. Paper Submitted to the Canadian Institute of Forestry Annual Meeting in Fredericton, N.B., 30 August 1972. AYBERK, S, TOLAY U., BUL, M. ve ZORALİOĞLU, T. 1983 : Maki Sahalarında Arazi Hazırlığı Metodlarmın P. pinaster Aiton'un Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçlan Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No : 19, s. 449-484. İzmit. BOYDAK, M., CHADWICK, DO., DİRİK, H. 1995 : A.B.D. Orijinli Hızlı Gelişen İğne Yapraklı Orman Ağaç Türlerinin Türkiye'ye İthal Olanakları. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Çeşitli Yayınlar Serisi No : 7, s. 55. İzmit. ENDEAN, F., JONES, B:E: 1972 : Clean Cultivation and Establishment of Pinus Kesiya in Zambia. East African Agricultural Forestry Journal, Vol. XXXVIII, No : 2. FAO 1974 : Evaluation of Supply and Demand Data, FO : DP/TUR/71/521-Occasional Report 2 (Grut, M.). FAO 1976 : Forestry Survey of the North Aegean, Marmara and Black Sea Regions of Turkey (DP/TUR/74/003-l/FO) Prepared by Forestal International Limited, Vancouver, Canada. FAO 1977 :. Industrial Forestry Plantation, Final Report : Plantation Silviculture, FO : DO/TUR/71/52.1. W.D. 28 (Cooling E.N.G. Rome, Italy). HANSEN, R.A., JOHNSON, N.E. 1974 : Culture of the Growing Forest-One Company's Approach. U.S. Journal of Forestry, November 197, Vol. 72, No ill, 686-595. STONR, E.C., GOOR, A.Y. 1966 : Afforestation Techniques for Arid Conditions. Paper From FAO World Sysposium on Man Made Forests and Their Industrial Importance, Canberra, 14 to 25 April 1967. SUTHERLAND, B.J. and FOREMAN, F.F. 1995 : Guide to the Use of Mechanical site Preparation Equipment in Northwestern Ontorio. Natural Resources, Canada. 186 pp. ŞİMŞEK, Y., KULABAŞ, D., AKKAN, A., SOYSAÇ, G, TUNÇTANER, K. ve TULUKÇU, M. 1974 : Hızlı Gelişen Egzotik Türlerin Türkiye'ye İthalleri ve 1969 Yılında Ege Bölgesinde Kurulan Oryantasyon Arboretumlerinin İlk Sonuçları. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçlan Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No : 9, s.85-253. İzmit. ŞİMŞEK, Y., TOPLU, F., AKKAN, A. ve AVCIOĞLU, E. 1985 : Türkiye'ye İthal Edilen Hızlı Büyüyen Yabancı Türlerin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi, No : 132, 128 s. Ankara, TOLAY, U, HlZAL, A. ve DÖNMEZ, E. 1982 : Çeşitli Toprak İşleme Yöntemlerinin Kerpe Yöresindeki Bozuk Baltalıklarda İnce Tekstürlü Toprakların Fiziksel Özellikleri ve Ağaçlandırma Başarısı Üzerinde Etkileri. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No : 18, s.323-392. İzmit. TOLAY, U, AYBERK, S, ZORALİOĞLU, T. ve BUL, M. 1985 : Hızlı Gelişen İğne Yapraklı Tür Ağaçlandırmalarında Ot Alma Entansitesi ve Frekansı. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No : 21, s. 103-134. İzmit. TOLAY, U, AYBERK, S, ZORALİOĞLU, T. ve BUL, M. 1988 : Boylu Bozuk Baltalık Sahalarda Makinalı Arazi Hazırlığı Yöntemlerinin Sahil Çamı (P. pinaster Aiton) ve Radiata Çamı (P. radiata D.Don) Türleri İle Yapılan Ağaçlandırmaların Başarısı Üzerine Etkileri. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçlan Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No : 141, 54 s. İzmit. TOPLU, F., TUNÇTANER, K. ve TULUKÇU, M. 1989 : Marmara ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Pinus ponderosa Laws. Orijinlerinin Büyümeleri Üzerine Araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No : 147, 21 s. İzmit. TULUKÇU, M, TUNÇTANER, K. ve TOPLU, F. 1991 : Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde Pinus taeda L. ve Pinus eiiiottii Engelm. Orijinlerinin Üzerine Araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No : 152, 30 s. İzmit. ÜRGENÇ, S. 1972 : Hızlı Gelişen Bazı Egzotik (Yabancı) İğne yapraklı Ağaç Türlerinin Türkiye'ye İthali ve Yerleştirilmesi İmkanları Üzerine Araştırmalar. İ.Ü.O.F. Yayın No : 1750/188, 197 s. İstanbul. ZOBEL, B. 1974 : Forest Renewal on Industrial Timberland. U.S. Journal of Forestry, November 1974, Vo. 72, No : 11, 681-685. ZORALİOGLU, T. 1990 : Eskişehir Yöresi Kurak ve Yarıkurak Alanların Ağaçlandırılmasmda Uygulanabilecek Makinalı Arazi Hazırlığı Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçlan Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No : 149. 167 s. İzmit.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.