Mehmet KILIÇ
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Leyla BULUT
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Erdal TAŞKIN
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 26Sayı: 3ISSN: 1300-9818 / 2147-124XSayfa Aralığı: 171 - 174Türkçe

0 0
Soğukla Uyarılan Ürtiker: Bir Olgu Sunumu
Fiziksel ürtiker; egzersiz, soğuk, sıcak, basınç, güneş ışığı, vibrasyon, ve su gibi çeşitli spesifik dış uyaranlara karşı gelişen bir ürtiker grubudur. Soğuk ürtikeri, tüm fiziksel ürtiker tipleri arasında semptomatik dermografizmden sonra ikinci sıklıkta görülür. Soğuk hava ve soğuk su ile temas sonrası ellerinde kızarıklık, şişlik, kaşıntı şikâyetleri olan ve soğuk ürtiker tanısı alan 16 yaşında kız hasta sunulmuştur. Hastanın fizik muayenesi ve laboratuvar testlerinde patolojik bulgu saptanmadı. Hastanın ön kol yüzeyine beş dakika süre ile buz küpü uygulandı. Buz kaldırıldıktan sonra üç dakika sonra uygulanan bölgede şişlik, kızarıklık, kaşıntı gözlenen hastaya soğuk ürtiker tanısı konuldu ve öneriler ile birlikte antihistaminik tedavisi başlandı. Hastanın izleminde şikâyetlerinde azalma saptandı. Hekimlerin soğuk ürtiker dâhil fiziksel ürtiker alt grupları hakkında farkındalıklarının artması, bu grup hastalıkların tanı ve tedavisine yardımcı olacağını düşünüyoruz.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Abajian M, Młynek A, Maurer M. Physical urticaria. Curr Allergy Asthma Rep 2012; 12: 281-7.
 • 2. Singleton R, Halverstam CP. Diagnosis and Mana-gement of Cold Urticaria. Cutis 2016; 97: 59-62.
 • 3. Hochstadter EF, Ben-Shoshan M. Cold-induced Urticaria: Challenges in Diagnosis and Manage-ment. BMJ Case Rep 2013; 8: 2013.
 • 4. Siebenhaar F, Weller K, Mlynek A et al. Acquired cold urticaria: clinical picture and update on diag-nosis and treatment. Clin Exp Dermatol 2007; 32: 241-5.
 • 5. Neittaanmäki H. Cold urticaria: clinical findings in 220 patients. J Am Acad Dermatol 1985; 13: 636-44.
 • 6. Deza G, Brasileiro A, Bertolin-Colilla M, Curto-Barredo L, Pujol RM, Gimenez-Arnau AM. Acqu-ired cold urticaria: clinical features, particular phe-notypes, and disease course in a tertiary care center cohort. J Am Acad Dermatol 2016; 75: 918-24.
 • 7. Katsarou-Katsari A, Makris M, Lagogianni E, Gregoriou S, Theoharides T, Kalogeromitros D. Clinical features and natural history of acquired cold urticaria in a tertiary referral hospital: A 10-year prospective study. J Eur Acad Dermatol Ve-nereol 2008; 22: 1405-11.
 • 8. Yee CSK, El Khoury K, Albuhairi S, Broyles A, Schneider L, Rachid R. Acquired cold-ınduced ur-ticaria in pediatric patients: A 22-year experience in a tertiary care center (1996-2017). J Allergy ClinImmunol Pract 2019; 7: 1024-31.
 • 9. Topal S, Bahçeci S, Karaman S, Nacaroğlu HT, Karkıner CŞ, Can D. Nadir bir anafilaksi nedeni: Soğuk maruziyeti. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2018; 8: 72-4.
 • 10. Isk S, Arkan-Ayyldz Z, Sozmen SC, Karaman O, Uzuner N. Idiopathic cold urticaria and anaphylaxis. Pediatr Emerg Care 2014; 30: 38-9.
 • 11. Arikanoglu E, Topal E. Cold urticaria, the un-common physical urticaria: Case report. Annals of Medical Research 2019; 26: 3058-9.
 • 12. Jain SV, Mullins RJ. Cold urticaria: a 20-year follow-up study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016; 30: 2066-71.
 • 13. Gernez Y, Sicherer SH, Wang J. Variability in Diagnosis and Management of Acquired Cold-Induced Urticaria. J Allergy Clin Immunol Pract 2018; 6: 1396-9.
 • 14. Zuberbier T, Aberer W, Asero R et al. The EAA-CI/GA(2)LEN/EDF/WAO guideline for the defini-tion, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy 2018; 73: 1393-414.
 • 15. Alangari AA, Twarog FJ, Shih MC, Schneider LC. Clinical features and anaphylaxis in children with cold urticaria. Pediatrics 2004; 113: 313-7.
 • 16. Hoffman HM, Mueller JL, Broide DH, Wanderer AA, Kolodner RD. Mutation of a new gene enco-ding a putative pyrin-like protein causes familial cold autoinflammatory syndrome and Muckle-Wells syndrome. Nat Genet 2001; 29: 301-5.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.