Ömer CANDAR
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Vildan ÖZKOCAMAN
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Fahir ÖZKALEMKAŞ
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Tuba ERSAL
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye)
İbrahim Ethem PINAR
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Cumali YALÇIN
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Bedrettin ORHAN
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Rıdvan ALİ
(Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 47Sayı: 3ISSN: 1300-414X / 2645-9027Sayfa Aralığı: 411 - 416Türkçe

0 0
Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastalarda Tek Merkez Deneyimi
Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma (NLPHL) az görülen ve prognozu oldukça iyi olan bir hastalıktır. NLPHL tüm Hodgkin lenfomalı (HL) hastaların %5’ini oluşturmaktadır. Hastalıkla ilgili en önemli sorunlar hastalık nüksü, Hodgkin dışı lenfomaya transformasyon ve tedavi ilişkili yan etkilerdir. Erken evre hastalıkta tedavisiz izlem, cerrahi, tutulu alan radyoterapisi ve tek başına ritüksimab tercih edilirken, yüksek tümör yükü olan olgularda ve ileri evre hastalıkta kemoimmünoterapi kullanılır, radyoterapi eklenebilir. Hastalık nüksü sonrasında dahi tedavi yanıtları oldukça iyidir. Tedaviye yönelik verilerin tamamı retrospektif çalışmalardan gelmektedir. Çalışmamızda kliniğimizde Aralık 2011-Aralık 2020 tarihleri arasında NLPHL tanısı alan 10 hasta değerlendirildi. Hastaların medyan yaşı 36 (28-60) yıldı. NLPHL tanılı hastalar HL tanılı hastaların %2.08’ini oluşturmakta idi. Hastaların %80’ni (n=8) erkekti. Tanı anında hastalarımızın %70’ni (n=7) erken evre idi ve tüm hastaların ECOG (Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu) performans skoru 0’dı. Hastalarımızın hepsinde başvuru şikayeti ele gelen lenfadenopatiydi. Tanı anındaki hemogram ve biyokimyasal parametreler normal referans aralığındaydı. Tüm hastalarımızın bakılan immünhistokimyasal boyamalarında CD20 pozitifliği mevcuttu ve yalnız 1 (%10) hastanın CD30 pozitifliği mevcuttu. Dokuz (%90) hastamıza ilk sıra tedavi olarak ABVD (doksorubisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazin) kemoterapisi uygulandı. Bir (%10) hastamıza ise kombine modalite tedavisi (CMT) olan ABVD ile birlikte RT uygulandı. Bir hastamıza hastalık progresyonu nedeni ile diğer hastamıza ise geç nüks sebebi ile kurtarma tedavisi sonrası otolog kök hücre nakli yapıldı. Kliniğimizde tanı konulan NLPHL hastalarının Amerika ve Almanya gibi yabancı ülkelerde yayınlanan literatürlerde belirtilen insidans oranları ve verilen ilk basamak tedavi seçimi ile uyumsuz bir tablo oluşturmaktadır. Bu farklılığın Türkiye’den bildirilecek diğer verilerle karşılaştırılması ve tartışılması uygun olacaktır.
prognoz
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Eichenauer DA, Engert A. VII. Management of nodular lym- phocyte-predominant Hodgkin lymphoma. Hematol Oncol. 2013;31(suppl 1):47-50. [PubMed] [Google Scholar]
 • 2. Brune V, Tiacci E, Pfeil I, et al. . Origin and pathogenesis of nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma as re- vealed by global gene expression analysis. J Exp Med. 2008;205(10):2251-2268. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 • 3. Hartmann S, Döring C, Jakobus C, et al. . Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma and T cell/histiocyte rich large B cell lymphoma—endpoints of a spectrum of one dis- ease? PLoS One. 2013;8(11):e78812. [PMC free arti- cle] [PubMed] [Google Scholar]
 • 4. Al-Mansour M, Connors JM, Gascoyne RD, Skinnider B, Savage KJ. Transformation to aggressive lymphoma in nodular lymphocyte-predominant Hodgkin’s lymphoma. J Clin Oncol. 2010;28(5):793-799. [PubMed] [Google Scholar]
 • 5. Biasoli I, Stamatoullas A, Meignin V, et al. . Nodular, lympho- cyte-predominant Hodgkin lymphoma: a long-term study and analysis of transformation to diffuse large B-cell lymphoma in a cohort of 164 patients from the Adult Lymphoma Study Group. Cancer. 2010;116(3):631-639. [PubMed] [Google Scholar]
 • 6. Morton, L.M., Wang, S.S., Devesa, S.S., Hartge, P., Weisenburger, D.D. & Linet, M.S. (2006) Lymphoma inci- dence patterns by WHO subtype in the United States, 1992- 2001. Blood, 107, 265– 276.
 • 7. Swerdlow, S.H., Campo, E., Pileri, S.A., Harris, N.L., Stein, H., Siebert, R., Advani, R.H., Ghielmini, M., Salles, G.A., Ze- lenetz, A.D. & Jaffe, E.S. (2016) The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neo- plasms. Blood, 127, 2375– 2390.
 • 8. Nogová, L., Reineke, T., Brillant, C., Sieniawski, M., Rüdiger, T., Josting, A., Bredenfeld, H., Skripnitchenko, R., Müller, R.P., Müller-Hermelink, H.K., Diehl, V. & Engert, A. (2008) Lymphocyte-predominant and classical Hodgkin's lym- phoma: a comprehensive analysis from the german Hodgkin study group. Journal of Clinical Oncology, 26, 434– 439.
 • 9. Advani, R.H. & Hoppe, R.T. (2013) How I treat nodular lym- phocyte predominant Hodgkin lymphoma. Blood, 122, 4182– 4188.
 • 10. Eichenauer, D.A., Aleman, B.M.P., Andre, M., Federico, M., Hutchings, M., Illidge, T. & Engert, A. (2018) Hodgkin lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology.
 • 11. Chen, R.C., Chin, M.S., Ng, A.K., Feng, Y., Neuberg, D., Silver, B., Pinkus, G.S., Stevenson, M.A. & Mauch, P.M. (2010) Early-stage, lymphocyte-predominant Hodgkin's lymphoma: patient outcomes from a large, single-institution se- ries with long follow-up. Journal of Clinical Oncolo- gy, 28, 136– 141.
 • 12. Wirth, A., Yuen, K., Barton, M., Roos, D., Gogna, K., Pratt, G., MacLeod, C., Bydder, S., Morgan, G. & Christie, D. (2005) Long-term outcome after radiotherapy alone for lym- phocyte-predominant Hodgkin lymphoma: a retrospective mul- ticenter study of the Australasian Radiation Oncology Lym- phoma Group. Cancer, 104, 1221– 1229.
 • 13. Savage, K.J., Skinnider, B., Al-Mansour, M., Sehn, L.H., Gascoyne, R.D. & Connors, J.M. (2011) Treating limited-stage nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma similarly to classical Hodgkin lymphoma with ABVD may improve out- come. Blood, 118, 4585– 4590.
 • 14. Eichenauer, D.A., Fuchs, M., Pluetschow, A., Klimm, B., Halbsguth, T., Böll, B., Von Tresckow, B., Nogova, L., Borchmann, P. & Engert, A. (2011) Phase 2 study of ritux- imab in newly diagnosed stage IA nodular lymphocyte predom- inant Hodgkin lymphoma: a report from the German Hodgkin Study Group. Blood, 118, 4363– 4365.
 • 15. Borchmann, S., Joffe, E., Moskowitz, C.H., Zelenetz, A.D., Noy, A., Porlock, C.S., Gerecitano, J.F., Batlevi, C., Caron, P., Drullinsky, P., Hamilton, A., Hamlin, P.A., Horwitz, S.M., Kumar, A., Matasar, M.J., Moskowitz, A.J., Owens, C.N., Palomba, A., Younes, A. & Straus, D.J. (2017) Active surveillance for newly diagnosed nodular lymphocyte- predominant Hodgkin lymphoma. Blood, 130, 654.
 • 16. Ames, J., Maganti, M., Monteith, B.E., Hodgson, D.C., Kukreti, V., Kuruvilla, J.G., Prica, A., Tsang, R., Sun, A., Gospodarowicz, M., Pintilie, M. & Crump, M. (2015) Outcomes of nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma (NLPHL) vs. classical Hodgkin lymphoma (cHL) at Princess Margaret Cancer Centre. Blood, 126, 3863.
 • 17. Fanale, M.A., Cheah, C.Y., Rich, A., Medeiros, L.J., Lai, C.M., Oki, Y., Romaguera, J.E., Fayad, L.E., Hagemeister, F.B., Sa- maniego, F., Rodriguez, M.A., Neelapu, S.S., Lee, H.J., Nas- toupil, L., Fowler, N.H., Turturro, F., Westin, J.R., Wang, M.L., McLaughlin, P., Pinnix, C.C., Milgrom, S.A., Dabaja, B., Horowitz, S.B. & Younes, A. (2017) Encouraging activity for R-CHOP in advanced stage nodular lymphocyte– predominant Hodgkin lymphoma. Blood, 130, 472– 477.
 • 18. Kenderian, S.S., Habermann, T.M., Macon, W.R., Ristow, K.M., Ansell, S.M., Colgan, J.P., Johnston, P.B., Inwards, D.J., Markovic, S.N., Micallef, I.N., Thompson, C.A., Porrata, L.F., Martenson, J.A., Witzig, T.E. & Nowakowski, G.S. (2016) Large B-cell transformation in nodular lymphocyte predomi- nant Hodgkin lymphoma: forty-year experience from a single institution. Blood, 127, 1960– 1967.
 • 19. Eichenauer, D.A., Plütschow, A., Schroeder, L., Fuchs, M., Von Tresckow, B., Diehl, V., Borchmann, P. & Engert, A. (2016a) Relapsed nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma: an analysis from the German Hodgkin Study Group (GHSG). Blood, 128, 922.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.