Fatma TORTUM
(Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
Atıf BAYRAMOĞLU
(Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 47Sayı: 3ISSN: 1300-414X / 2645-9027Sayfa Aralığı: 399 - 403Türkçe

0 0
Akut Apandisit Hastalarında Ortalama Trombosit Volümü (MPV) ve Trombosit Dağılım Genişliği (PDW) Düzeylerinin Tanısal Değeri
Bu çalışmada, acil servise karın ağrısı şikayetiyle başvuran, AA tanısı ile opere olan hastalar ile cerrahi tedavi yapılmadan taburcu edilen hastaların ayırıcı tanısında MPV ve PDW parametrelerinin rolü araştırılması amaçlanmıştır. AA tanısıyla yatırılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Apendektomi olan ve patoloji raporları AA ile uyumlu olan hastalar AA (+), apendektomi olmayıp medikal tedavi sonr ası taburcu edilen hastalar AA (-) olarak gruplandırıldı. Hastaların, acil servise başvuru anındaki hemogram sonuçlarına elektronik hasta dosyalarından ulaşıldı. Verilerin istatistiği SPSS 20 paket programı ile yapıldı. Değerlendirilen hastaların (1061) %46.6’sı kadın (494), %53.4’ü (567) erkekti. Hastaların %83.6’sı (888) AA (+), %16.2’si (173) AA (-) grubundadır. Hastaların AA (+) gruptaki yaş ortalaması (35±16), AA (-) gruptaki yaş ortalamaları (35±16) bulundu. MPV değerleri her iki grupta da referans değerler aralığında ve her iki grup arası nda MPV değer- leri arasında anlamlı bir fark yoktu (P=0.717). PDW değerleri AA (+) hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı olup, düşük bulundu (P<0.05). AA (+) hasta grubu ile AA ( -) hasta grubunu birbirinden ayırmak için MPV’nin anlamsız olduğu görüldü. PDW değerleri AA (+) hasta grubunda düşük ve istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Addiss DG, Shaffer N, Fowler BS, Tauxe RV. The epidemiology of appendicitis and appendectomy in the United States. American journal of epidemiology. 1990;132(5):910-25.
 • 2. Andersson R. Meta‐analysis of the clinical and laboratory diagnosis of appendicitis. British journal of surgery. 2004;91(1):28-37.
 • 3. R Kiziltan, AR Karayil, A Aras, et al. Are Appendix Weight and Length Related to Inflammatory Parameters and Alvarado Score in Acute Appendicitis?. Eastern Journal Of Medicine. 2021;26(2): 248-254.
 • 4. Osselaer JC, Jamart J, Scheiff JM. Platelet distribution width for differential diagnosis of thrombocytosis. Clin Chem. 1997;43(6 Pt 1):1072-6.
 • 5. Vagdatli E, Gounari E, Lazaridou E, et al. Platelet distribution width: a simple, practical and specific marker of activation of coagulation. Hippokratia. 2010;14(1):28-32.
 • 6. Jagroop IA, Clatworthy I, Lewin J, Mikhailidis DP. Shape change in human platelets: measurement with a channelyzer and visualisation by electron microscopy. Platelets. 2000;11(1):28-32.
 • 7. Narci H, Turk E, Karagulle E, et al. The role of mean platelet volume in the diagnosis of acute appendicitis: a retrospective case-controlled study. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(12):e11934.
 • 8. Flum DR. Clinical practice. Acute appendicitis--appendectomy or the "antibiotics first" strategy. N Engl J Med. 2015;372(20):1937-43.
 • 9. Schellekens DH, Hulsewé KW, van Acker BA, et al. Evaluation of the diagnostic accuracy of plasma markers for early diagnosis in patients suspected for acute appendicitis. Academic Emergency Medicine. 2013;20(7):703-10.
 • 10. Boshnak N, Boshnaq M, Elgohary H. Evaluation of platelet indices and red cell distribution width as new biomarkers for the diagnosis of acute appendicitis. Journal of Investigative Surgery. 2018;31(2):121-9.
 • 11. KucuK E, KucuK I. Mean platelet volume is reduced in acute appendicitis. Turkish journal of emergency medicine. 2015;15(1):23-7.
 • 12. Daldal E, Dagmura H, editors. The correlation between complete blood count parameters and appendix diameter for the diagnosis of acute appendicitis. Healthcare; 2020: Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
 • 13. Aktimur R, Cetinkunar S, Yildirim K,et al. Mean platelet volume is a significant biomarker in the differential diagnosis of acute appendicitis. Inf Cell Sig. 2015;2:e930.
 • 14. Narci H, Turk E, Karagulle E, et al. The role of mean platelet volume in the diagnosis of acute appendicitis: a retrospective case-controlled study. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(12):e11934.
 • 15. Fan Z, Pan J, Zhang Y, et al. Mean platelet volume and platelet distribution width as markers in the diagnosis of acute gangrenous appendicitis. Disease markers. 2015;2015.
 • 16. Albayrak Y, Albayrak A, Albayrak F, et al. Mean platelet volume: a new predictor in confirming acute appendicitis diagnosis. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2011;17(4):362-6.
 • 17. Aydogan A, Akkucuk S, Arica S, et al. The analysis of mean platelet volume and platelet distribution width levels in appendicitis. Indian Journal of Surgery. 2015;77(2):495-500.
 • 18. Dinç T, Şenol K, Yıldız BD, et al. Association between red cell distribution width and mea platelet volume with appendicitis: A myth or a fact? 2015.
 • 19. Ceylan B, Aslan T, Çınar A, et al. Can platelet indices be used as predictors of complication in subjects with appendicitis? Wiener klinische Wochenschrift. 2016;128(8):620-5.
 • 20. Yang JJ, Cho SY, Ahn H-J, et al. Mean platelet volume in acute appendicitis: a gender difference. Platelets. 2014;25(3):226-7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.