Pınar SİVRİKAYA
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
Çiçek HOCAOĞLU
(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Rize, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 47Sayı: 3ISSN: 1300-414X / 2645-9027Sayfa Aralığı: 465 - 468Türkçe

0 0
Az Bilinen Bir Konu ‘İdiyopatik Kronik Pelvik Ağrı’: Bir Olgu Sunumu
Kronik pelvik ağrı (KPA) özellikle üreme çağındaki kadınları etkileyen önemli sağlık sorunlarından biridir. Jinekolojik, ürolojik, nörolojik, gastrointestinal, kas-iskelet sistemi gibi çok sayıda sistemden kaynaklanabilen KPA’nın ayırıcı tanısında güçlükler yaşanabilir. Tıbben açıklanamayan idiyopatik kronik pelvik ağrı (İKPA) psikolojik nedenlere bağlı ortaya çıkabilir. Oldukça sık rastlanmasına rağmen İKPA’nın etiyolojisi, klinik görünümü, seyri ve tedavi yaklaşımı ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bu çalışmada depresif yakınmalarla başvuran ve İKPA tanısı ile izlenen 43 yaşındaki kadın olgu literatür bulguları ışığında sunulmuştur. Hastanın İKPA yakınmaları ile sık sık hastane başvurularının olması dikkat çekicidir. Klinisyenlerin tıbben açıklanmayan İKPA’nın psikiyatrik yönü konusunda duyarlı olmaları önemlidir.
Tanı
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1.Speer LM, Mushkbar S, Erbele T. Chronic pelvic pain in women. Am Fam Physician. 2016;93(5):380-387.
 • 2. Stein SL. Chronic pelvic pain. Gastroenterol Clin North Am. 2013;42(4):785-800.
 • 3. American Psychiatric Association (APA). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM- 5®). American Psychiatric Pub
 • 4. Wozniak S. Chronic pelvic pain. Ann Agric Environ Med. 2016 Jun 2;23(2):223-6.
 • 5. Grinberg K, Sela Y, Nissanholtz-Gannot R. New Insights about Chronic Pelvic Pain Syndrome (CPPS). Int J Environ Res Public Health. 2020 Apr 26;17(9):3005.
 • 6. Champaneria R, Shah L, Moss J, Gupta JK, Birch J, Middleton LJ, Daniels JP. The relationship between pelvic vein incompetence and chronic pelvic pain in women: systematic reviews of diagnosis and treatment effectiveness. Health Technol Assess. 2016; 20(5):1-108.
 • 7. Till SR, As-Sanie S, Schrepf A. Psychology of Chronic Pelvic Pain: Prevalence, Neurobiological Vulnerabilities, and Treatment. Clin Obstet Gynecol. 2019 Mar;62(1):22-36.
 • 8. Bonnema R, McNamara M, Harsh J, Hopkins E. Primary care management of chronic pelvic pain in women. Cleve Clin J Med. 2018 Mar;85(3):215-223.
 • 9. Smith SE, Eckert JM. Interventional Pain Management and Female Pelvic Pain: Considerations for Diagnosis and Treatment. Semin Reprod Med. 2018 Mar;36(2):159-163.
 • 10. Fillingim RB, Loeser JD, Baron R, Edwards RR. Assessment of Chronic Pain: Domains, Methods, and Mechanisms. J Pain. 2016 Sep;17(9 Suppl):T10-20.
 • 11. Hylands-White N, Duarte RV, Raphael JH. An overview of treatment approaches for chronic pain management. Rheumatol Int. 2017;37(1):29-42.
 • 12. Wozniak S. Chronic pelvic pain. Ann Agric Environ Med. 2016; 2;23(2):223-6.
 • 13. Gatchel RJ, McGeary DD, McGeary CA, Lippe B. Interdisciplinary chronic pain management: past, present, and future. Am Psychol. 2014 ;69(2):119-30.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.