Vasfiye KABELOĞLU
(T.C. Sağlık Bakanlığı, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Oya ÖZTÜRK
(T.C. Sağlık Bakanlığı, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 47Sayı: 3ISSN: 1300-414X / 2645-9027Sayfa Aralığı: 335 - 339Türkçe

0 0
Obtrüktif Uyku Apne Sendromu Şiddetine Antropometrik Parametre Cinsiyet ve Uyku Pozisyonunun Etkisi
Obstrüktif Uyku apne sendromu (OUAS), yetişkin popülasyonda oldukça sık görülen önemli bir halk sağlığı problemidir. Obezite bu send-romun gelişimi için en önemli risk faktörüdür. OUAS şiddeti beden kitle indeksi (BKİ), uyku evresi, pozisyonu ve cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada OUAS şiddetine BKİ, uyku evresi, uyku pozisyonu yanında cinsiyetin etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya polisomnografi incelemesi sonrasında OUAS tanısı alan 93 (%61,58) erkek, 58 (%38,41) kadın olmak üzere toplam 151 hasta alınmıştır. Hastaların demografik özellikleri, polisomnografi parametreleri ve risk faktörleri retrospektif olarak kaydedilmiştir. OUAS tanısı üçüncü Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflama Klavuzuna göre koyulmuştur. Kadın cinsiyette yaş, BKİ, diabet ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler risk faktörleri erkek cinsiyete göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0,001, p=0,001, p=0,034, p=0,001). Buna rağmen OUAS şiddeti erkek cinsiyette anlamlı bulunmasa da daha yüksek bulunmuştur (p>0,05). Bu yükseklik sırtüstü pozisyonda istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (erkeklerde AHİSIRT: 44,34±28,07/saat, kadınlarda AHİSIRT: 35,09±26,76/saat, p=0,048). REM uyku evresinde ise OUAS şiddeti kadınlarda fazla bulunmuştur (p=0,016). Bu çalışmada OUAS risk faktörlerinden olan yaş, BKİ, hipertansiyon ve diabet mevcudiyeti, kadın cinsiyette erkek cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. Buna rağmen OUAS şiddeti erkek cinsiyette daha yüksek bulunmuştur. Bu yükseklik sırtüstü pozisyonda istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. REM uyku evresinde ise OUAS şiddeti kadın cinsiyette daha fazla bulunmuştur. Bu durum cinsiyetler arasında yağ dağılımındaki farklılıkları düşündürmekte ve genel bir obeziteden ziyade bölgesel yağ birikiminin OUAS için daha önemli bir prediktör olduğunu düşündürmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Unal Y, Aslan Oztur D, Tosun K, Kutlu G. Association between obstructive sleep apnea syndrome and waist-to-height ratio. Sleep Breath 2019; 23(2):523-9.
 • 2. Kim J, In K, Kim J, et al. Prevalence of sleep -disordered breat- hing in middle-aged Korean men and women. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170(10):1108-13.
 • 3. Lim YH, Choi J, Kim KR, et al. Sex -specific characteristics of anthropometry in patients with obstructive sleep apnea: neck circumference and waist-hip ratio. Ann Otol Rhinol Laryngol 2014; 123(7):517-23.
 • 4. Saint Martin M, Roche F, Thomas T, et al. Association of body fat composition and obstructive sleep apnea in the elderly: a longitudinal study. Obesity 2015; 23(7):1511-6.
 • 5. Yildirim Y, Yilmaz S, Güven M, et al. Evaluation of anthropo- metric and metabolic parameters in obstructive sleep apnea. Pulm Med 2015; 2015:189761.
 • 6. Ardıc S, Demır AU, Ucar ZZ, et al. Prevalence and associated factors of sleep-disorderedbreathing in the Turkish adult popu- lation. Sleep Biol Rhythms 2013; 11:29–39.
 • 7. Findley L, Wilhoit S, Suratt P. Apnea duration and hypoxemia during REM sleep in patients with OSA. Chest 1985; 8:432–6.
 • 8. Oksenberg A, Silverberg DS, Arons E, Radwan H. Positional vs non positional obstructive sleep apnoea patients: anthropo- morphic, nocturnal polysomnographic and multiple sleep la- tency test data. Chest 1997; 112:629–39.
 • 9. Koo BB, Dostal J, Ioachimescu O, Budur K. The effects of gender and age on REM-related sleep-disordered breathing. Sleep Breath 2008; 12(3):259-64.
 • 10. American Academy of Sleep Medicine. İnternational classifica- tion of sleep disorders, 3rd ed. Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2014.
 • 11. Lévy P, Kohler M, McNicholas WT, et al. Obstructive sleep apnoea syndrome. Nat Rev Dis Primers 2015; 1:15015.
 • 12. Bahammam SA, Sharif MM, Jammah AA, Bahammam AS. Prevalence of thyroid disease in patients with obstructive sleep apnea. Respir Med 2011; 105:1755–60.
 • 13. Subramanian S, Jayaraman G, Majid H, Aguilar R, Surani S. Influence of gender and anthropometric measures on severity of obstructivesleep apnea. Sleep Breath 2012; 16:1091–95.
 • 14. Saldías Peñafiel F, Salinas Rossel G, Cortés Meza J, et al. Rendimiento de los cuestionarios de sueño en la pesquisa de pacientes adultos con síndrome de apnea obstructiva del sueño según sexo [Gender differences in clinical features and perfor- mance of sleep questionnaires in adults with obstructive sleep apnea syndrome]. Rev Med Chil 2019; 147(10):1291-302.
 • 15. Popovic RM, White DP. Upper airway muscle activity in normal women: Influence of hormonal status. J Appl Physiol 1998; 84:1055–62.
 • 16. Guidozzi F. Sleep and sleep disorders in menopausal women. Climacteric 2013; 16:214–9.
 • 17. Oksenberg A, Arons E, Nasser K, Vander T, Radwan H. REM - related obstructive sleep apnea: The effect of body position. J Clin Sleep Med 2010; 6:343–8.
 • 18. O’Connor C, Thornley KS, Hanly PJ. Gender differeces in the polysomnographic features of obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161:1465–72.
 • 19. Bearpark H, Elliott L, Grunstein R, et al. Snoringand sleep apnea. A population study in Australian men. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151(5):1459-65.
 • 20. Strohl KP,Redline S.Recognition of obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 1996; 154(2 Pt 1):279-89.
 • 21. Davidson TM, Patel MR. Waist circumference and sleep disor- dered breathing. Laryngoscope 2008; 118(2):339-47.
 • 22. Blaak E. Gender differences in fat metabolism. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2001; 4(6):499-502.
 • 23. Hoffstein V, Mateika S. Differences in abdominal and neck circumferences in patients with and without obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 1992; 5(4):377-81.
 • 24. Jang MS, Kim HY, Dhong HJ, et al. Effect of parapharyngeal fat on dynamic obstruction of the upper airway in patients with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2014; 190(11):1318-21.
 • 25. Dancey DR, Hanly PJ, Soong C, et al. Gender differences in sleep apnea: the role of neck circumference. Chest 2003; 123(5):1544-50.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.