Celaleddin DEMİRCAN
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Cem ÇEKİÇ
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Nalan AKGÜL
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Ahmet ODABAŞI
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Nermin ÇALIŞIR
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
DEVRİM SİNEM KÜÇÜKSARAÇ KIYICI
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Uğur YUVANÇ
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Cemile HAKİ
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Murat KESKİN
(Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 31Sayı: 1ISSN: 1300-414X / 2645-9027Sayfa Aralığı: 39 - 43Türkçe

72 0
Acil dahiliye ünitesi hasta profili: 1 yıllık deneyim
Çalışmanın Amacı Acil Dahiliye Ünitesine (ADÜ) başvuran hastalara yapılan dahili bölüm konsültasyonları, konulan tanılar ve hospitalizasyon oranları hakkında epidemiyolojik bilgiler edinmektir. 1.6.2002 ile 31.5.2003 tarihleri arasındaki 12 aylık sürede Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ADÜ’ne başvuran hastaların verileri ADÜ Günlük Hasta Kayıt Formları incelenerek elde edildi. Hastaların major başvuru semptomları, konsülte eden bölümler, en sık konulan tanılar ve hospitalizasyon oranları retrospektif olarak araştırıldı. 12 aylık sürede acil servise 21934 kişi başvurmuş, bunlardan 6751’i (%30.7) ADÜ’ne devredilmiştir. Bu hastaların 4748’ine (%70.3) sadece bir, 2003’üne (%29.7) ise iki veya daha fazla bölüm tarafından olmak üzere toplam 8732 konsültasyon yapılmıştır. Hastaların 2657’si (%39.4) çeşitli dahili kliniklere yatırılmış, 107’si (%1.6) çeşitli cerrahi kliniklere yatırılmış, 506’sı (%7.5) başka hastanelere sevkedilmiş, 35’i (%0.5) acil serviste eksitus olmuş ve geri kalan 3446 (%51.0) hastanın ise tedavileri düzenlenip taburcu edilmiştir. En çok konsültasyon yapılan bölümler; İç Hastalıkları (n:2796), Kardiyoloji (n:2268) ve Nöroloji (n:1605), en sık majör başvuru semptomları; göğüs ağrısı (n:898), nefes darlığı (n.782) ve bilinç bozuklukları (n:447), en sık konulan tanılar ise; çeşitli enfeksiyonlar (n:785), akut koroner sendrom (n:462), intoksikasyonlar (n:417) ve onkolojik-hematolojik malignite acilleri (n:358) olmuştur.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1. Lee TH, Goldman L. Evaluation of the patient with acute chest pain. N Engl J Med 2000;342:1187-95. 2. Panju AA, Hemmelgarn BR, Guyatt GH, Simel DL. The rational clinical examination. Is this patient having a myocardial infarction? JAMA 1998;280:1256-63. 3. Sharma OP. Symptoms and signs in pulmonary medicine: Old observations and new interpretations. Dis Mon 1995;41:577- 638. 4. Massie BM, Shah NB. Evolving trends in epidemiologic factors of heart failure: Rationale for preventative strategies and comprehensive disease management. Am Heart J 1997;133:703-12. 5. American College of Emergency Physicians. Clinical policy for the initial approach to patients presenting with altered mental status. Ann Emerg Med 1999;33:251-81. 6. Heros RC. Stroke: Early pathophysiology and treatment: Summary of the Fifth Annual Decade of the Brain Symposium. Stroke 1994;25:1877-81. 7. Gallagher EJ, Brooks F, Gennis P. Identification of serious illness in febrile adults. Am J Emerg Med 1994;12:129-33. 8. Keating HJ, Klimek JJ, Levine DS, Kieman FJ. Effect of aging on the clinical significance of fever in the ambulatory adult patient. J Am Geriatr Soc 1984;32:282-7. 9. Ciccone A, Allegra JR, Cochrane DG, Cody RP, Roche LM. Age related differences in diagnoses within the elderly population. Am J Emerg Med 1998;16:43-8. 10. Kamin RA, Nowicki TA, Courtney DS, Powers RD. Pearls and pitfalls in the emergecydepartment evaluation of abdominla pain. Emerg Med Clin North Am. 2003:21:61-72. 11. Terzioğlu SG, Terzioğlu HS, Tuğ T. Acil serviste akut karın ağrıları. Ankara Cerrahi Dergisi 1999;1: 171-4. 12. De Dombal FT. The OMGE acute abdominal pain survey, progress report, 1986. Scand J Gastroenterol 1988;23 (suppl 144):35-42. 13. Gallenger EJ. Gastrointestinal emergencies: Acute abdominal pain. In. Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (eds).: Emergency Medicine; A Comprehensive Study Guide. 5th edition. New York: McGraw-Hill; 2000. 497-515.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.