Ahmet ŞABAN
(Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2004Cilt: 2Sayı: 2ISSN: 1303-8451 / 2459-1912Sayfa Aralığı: 131 - 158Türkçe

2776 83
Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar
Bu araştırmanın temel amacı, giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının "öğretmen" kavramına ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda 2003-2004 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde "Öğretmenlik Mesleğine Giriş" dersini alan 74'ü normal öğretim ve 77'si de ikinci öğretim olmak üzere toplam 151 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, her öğrencinin "Öğretmen . . . gibidir; çünkü, ..." veya "Öğretmen .. . benzer; çünkü, ..." cümlesini tamamlamasıyla elde edildi. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında, içerik analizi tekniği kullanıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının yaklaşık üçte ikiye yakın bir kısmının, (%64) öğretmeni "bilginin kaynağı ve aktarıcısı", "öğrencileri şekillendirici ve biçimlendirici" ve "öğrencileri tedavi edici" olarak algıladığı görülmektedir. Geriye kalan üçte birlik bir kısmı (%36) da öğretmenlerin "öğretirken eğlendirmesi"."öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklemesi" ve "öğrencilere öğrenme sürecinde rehber olması" gerektiğini savunmaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Boostrom, R. (1998). 'Safe spaces': Reflections on an educational metaphor. Journal of Curriculum Studies, 30, 397-408.
 • Bramald, R.; Hardman, F. ve Leat, D. (1995). Initial teacher trainees and their views of teaching and learning.Teaching and Teacher Education, II,23-31.
 • Calderhead, J. ve Robson, M. (1991). Images of teaching: Student teachers' early conceptions of classroom practice. Teaching and Teacher Education, 7, 1-8.
 • Carlson, T. B. (2001). Using metaphors to enhance reflectiveness among preservice teachers. Journal of Physical Education, Recreation ve Dance, 72,49-53.
 • Cook-Sather, A. (2003). Movements of mind: The Matrix, metaphors, and re-imagining education. Teachers College Record, 105,946-971.
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1-14.
 • Guerrero, M. C. M. veVillamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research, 6, 95-120.
 • Hagstrom, D.; Hubbard, R:; Hurtig, C; Mortola, P.; Ostrow, J. ve White, V. (2000). Teaching is like . . . ? Educational Leadership, 57(8), 24-27.
 • Inbar, D. E. (1996). The free educational prison: Metaphors and images. Educational Research, 38, 77-92.
 • Miller, S. (1987). Some comments on the utility of metaphors for educational theory and practice. Educational Theory, 37,219-227.
 • Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor (Çev. Gündüz Bulut). İstanbul: BZD Yayıncılık.
 • Oxford, R. L.; Tomlinson, S.; Barcelos, A.; Harrington, C; Lavine, R. Z.; Saleh, A. ve Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System, 26, 3-50.
 • Shuell, T. J. (1990). Teaching and learning as problem solving. Theory into Practice, 29, 102-108.
 • Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.