KURTULUŞ AKSU
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye)
Dilek ÇUHADAR ERÇELEBİ
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye)
Şeref ÖZKARA
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tüberküloz Kliniği, Ankara, Türkiye)
Süleyman TÜRKYILMAZ
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye)
Ilkay KALKAN
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye)
Özlem ÖZDEDEOĞLU
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye)
Buket AKDOĞAN
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye)
Hale ATEŞ
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye)
Gözde BUHARI
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2021Cilt: 69Sayı: 3ISSN: 0494-1373Sayfa Aralığı: 399 - 402Türkçe

0 0
Mycobacterium abscessus enfeksiyonu yönetimi: Makrolid ve kinolon desensitizasyonu
Antibiyotik aşırı duyarlılık reaksiyonları belirgin morbidite, mortalite ve yetersiz tedavi seçeneklerine yol açabilir. Mycobacterium abscessus enfeksiyonu en sık olarak akciğerleri tutan, tedavi edilmediği takdirde progresyon gösteren ve organizmanın pek çok antibiyotiğe dirençli olmasının yanı sıra tedavide kullanılan ajanların da istenmeyen yan etkilere yol açabilmesi nedeniyle klinisyenler için yönetimi güç bir enfeksiyondur. Makrolidler alerjik reaksiyonlar açısından en güvenilir antibiyotik gruplarından biri olmasına rağmen, Mycobacterium abscessus akciğer hastalığı tedavisinde kullanılan temel antibiyotiklerden birisi olan makrolidlere karşı gelişebilecek erken tip hipersensitivite reaksiyonları, hastalığın tedavi yönetimini güçleştirebilir. Kinolon kullanımının son yıllarda hızla artmasına bağlı olarak bu ajanlar ile alerjik reaksiyon gelişme sıklığı da artmaktadır. Antibiyotik aşırı duyarlılığı saptanan olgularda sorumlu ajanın kullanılmasından kaçınılması gerekmekle birlikte farklı tedavi seçeneği bulunmayan olgularda desensitizasyon gerekli olabilmektedir. Mycobacterium abscessus akciğer hastalığı tanısı konulan ve tedavi başlandıktan sonra klaritromisin ve moksifloksasin ile anafilaksi gelişen bir hastada bu ilaçlarla yapılan başarılı desensitizasyon olgusunu sunuyoruz.
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Lee MR, Sheng WH, Hung CC, Yu CJ, Lee LN, Hsueh PR. Mycobacterium abscessus Complex Infections in Humans. Emerg Infect Dis 2015; 21(9): 1638-46.
 • 2. Woods G, Brown-Elliott B, Conville P, Desmond EP, Hall GS, Lin G, et al. Susceptibility testing of mycobacteria, nocardiae, and other aerobic actinomycetes; approved standard. 2nd ed. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI publication no. M24-A2), 2011.
 • 3. Holmes NE, Hodgkinson M, Dendle C, Korman TM. Report of oral clarithromycin desensitization. Br J Clin Pharmacol 2008; 66(2): 323-4.
 • 4. Benken ST, Nyenhuis SM, Dunne S. Sequential rapid oral desensitization to rifampin and moxifloxacin for the treatment of active mycobacterium tuberculosis. J Allergy Clin Immunol Pract 2017; 5(1): 195-7.
 • 5. Woo HY, Kim YS, Kang NI, Chung WC, Song CH, Choi IW, et al. Mechanism for acute oral desensitization to antibiotics. Allergy 2006; 61(8): 954-8.
 • 6. Castells M. Desensitization for drug allergy. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2006; 6(6): 476-81.
 • 7. Brown-Elliott BA, Wallace RJ Jr. Clinical and taxonomic status of pathogenic nonpigmented or late-pigmenting rapidly growing mycobacteria. Clin Microbiol Rev 2002; 15(4): 716-46.
 • 8. Araújo L, Demoly P. Macrolides allergy. Curr Pharm Des 2008; 14(27): 2840-62.
 • 9. McGee EU, Samuel E, Boronea B, Dillard N, Milby MN, Lewis SJ. Quinolone allergy. Pharmacy (Basel) 2019; 7(3): E97.
 • 10. Sachs B, Riegel S, Seebeck J, Beier R, Schichler D, Barger A, et al. Fluoroquinolone-associated anaphylaxis in spontaneous adverse drug reaction reports in Germany: differences in reporting rates between individual fluoroquinolones and occurrence after first-ever use. Drug Saf 2006; 29(11): 1087-100.
 • 11. Gillespie SH. The role of moxifloxacin in tuberculosis therapy. Eur Respir Rev 2016; 25(139): 19-28.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.