Fidan KORKUT
(Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 2005Sayı: 28ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 143 - 149Türkçe

299 0
Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi
Bu arastırmada 12 saatlik İletisim Becerileri Egitiminin yetiskinlerin iletisim becerilerini degerlendirme düzeyleri üzerindeki etkisi arastırılmıstır. Arastırma farklı bankalarda çalısan 10 kadın 6 erkek (25-43 yaslarında) 16 kisi ile gerçeklestirilmistir. Veri elde etmek için letisim Becerilerini Degerlendirme Ölçegi ile katılımcıların bazı kisisel bilgilerini almaya yönelik olan Kisisel Bilgi Formu kullanılmıstır. Elde edilen sonuçlara göre deneysel islem olarak kullanılan egitimin bireylerin iletisim becerilerini degerlendirme düzeylerinde artıs saglamaktadır. Bu bulgulara göre adı geçen programın benzer amaçlı çalısmalarda kullanılabilecegi yorumuna varılmıstır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abacı, R. (1995). Egan ve Nottingam insan iliskileri becerileri egitim modellerinin grup üyelerinin kendine saygı, kendini kabul ve kendini gerçeklestirme düzeylerine etkisi, yayımlanmamıs arastırma.
 • Akhun, . (1986). statistigin manidarlıgı ve örneklem. Ankara.
 • Allen, S. D. (1996). A program evaluation of a communication skills training program with pre-teens and their mothers,Dissertation abstracts international section B: The sciences and Engineering 56 (8-B) 4571.
 • Baker, S. B. ve Shaw, M. C. (1987). Improving counseling through primary prevention. Ohio: Merrill Publishing Company.
 • Balcı S. ve Yılmaz, M. (2000). Çocukları anaokuluna devam eden annelere verilen iletisim becerleri egitiminin ailenin islevlerine etkisi. Türk PDR Dergisi, 14, 17-24.
 • Bauer, R. K. (1989). An evaluation of communicative skills as enrichment programs taught in the military police officer basic source. Dissertation Abstracts International section A Humanities and social sciences 50 (5-A) 1194.
 • Black, K. A. (2000). Gender differences in adolescents’ behavior during conflict resolution tasks with best friends.Adolescence, 35(139), 499-512.
 • Buckman, R. ( 2001) Communication skills in palliative care Neurologic Clinics, 19(4), 989-1004.
 • Ceyhan, A. A. (1993). Anababaların empatik egilim düzeylerinin bazı degiskenler açısından incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, yayınlanmamıs yüksek lisans tezi.
 • Claypool, C. (2003). Improving the communication skills of your most valuable resource: Your people. Techniques Association for Career and Technical Education, 78(1), 56-7.
 • Coffman, S. L, ve Coffman, V. T. (1993). Communication training for hospice volunteers. Omega Journal of Death and Dying, 27(2), 155-163.
 • Cüceloglu, D. (1994). Yeniden insan insana. stanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çam, S. (1999). letisim becerileri egitimi programının ögretmen adaylarının ego durumlarına ve problem çözme becerisine etkisi. Türk PDR Dergisi, 12, 16-27.
 • Danish S. J., D’Augelli A. R. ve Hauer A. L. (1994). Yardım becerileri: Temel egitim programı. Akkoyun F.(Çev.). Ankara :Form Ofset.
 • DeFleur, M. L., Kearney, P., ve Plax, T. G. (1997). Fundamentals of human communication (Second Ed). Mayfield Published Company.
 • Dickson, D. A. (1989). Interpersonal communication in the health professions: A focus on training, Counseling Psychology Quartely, 2(3), 345-366.
 • Egan, G. (1994). Psikolojik danısmaya giris. Akkoyun F. (Çev). Ankara: Form Ofset.
 • Frankel, J. R. ve Wallen N.E. (2003). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw Hill.
 • Gordon, T. (1992). Etkili ögretmen egitimi. Aksoy E. ve Özkan B.(Çev). stanbul:YA-PA Yayınları.
 • Hodges, B., Turnbull, J., Cohen, R. et al., (1996). Evaluating communication skills in the objective structured clinical examination format: Reliability and generalizability. Medical Education, 30(1), 38-43.
 • Johnson, D. W. ve Johnson, F. P. (1997). Joining together group theory and group skills (Sixth Ed). Allyn and Bacon.
 • Judd C. M., Smith E. R., ve Kidder L. H. ( 1991). Research methods in social relations. Harcourt Brace Jovanovich College Pub. (ss.112-113).
 • Keenan, F. ve Brady, D. ( 2002). Carees, news analysis how soft-touch ceos get hard results. Retreived March 25, 2002 from Business Week Online.
 • Korkut, F. (1996a). letisim Becerileri Egitimi Programının liselilerin iletisim becerilerini degerlendirmelerine etkisi. 3P Dergisi. 4(3), 191-198.
 • Korkut, F. (1996b). letisim Becerilerini Degerlendirme Ölçeginin gelistirilmesi:Güvenirlik ve geçerlik çalısmaları.Psikolojik Danısma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 18-23.
 • Korkut, F. (1996c). Lise ögrencilerinin bazı degiskenler açısından iletisim becerilerini degerlendirmeleri. 3. Ulusal Psikolojik Danısma ve Rehberlik Kongresi Bilimsel Çalısmaları, (ss.11-20). 15-16 nisan 1996, Çukurova Üniversitesi,Adana.
 • Korkut, F. (1997). Üniversite ögrencilerinin iletisim becerilerini degerlendirmeleri. IV Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi bildirileri 4., (ss.208-218). 10-12 eylül 1997, Anadolu Üniversitesi. Eskisehir.
 • Kruijver, I. P. M., Kerkstra, A., Francke, A. L. et al., (2000). Evaluation of communication training programs in nursing care:A review of the literature Patient education and Counseling, 39 (1), 129-145.
 • McEwen, T. (1999). Communication training in corporate settings:Lessons and opportunities for the academe. Mid-American Journal of Business, 12(1), 49-58.
 • Nerdrum, P. (1997). Maintenance of the effect of training in communication skills: A controlled follow-up study of level of communicated empathy. British Journal of Social Work, 27(5), 705-722.
 • Reed, V. A., McLeod, K., McAllister, L. (1999). Importance of selected communication skills for talking with peers and teachers: adolescent’ opinions. Language Spech and Hearing Services in Schools, 30(1), 32-49.
 • Roter, D., Rosnbaum, J., de Negri, B. et al. (1998). The effects of a continuinig medical education programme in interpersonal communication skills on doctor practice and patient satisfaction in Trinidad and Tobago. Medical Education, 32(2) , 181-189.
 • Sellick, K. J. (1991). Nurses’ interpersonal behaviors and the development of helping skills. International Journal of Nursing Studies, 28(1), 3-11.
 • Seward, J. P., ve Seward, G. H. (1980) .Sex differences: Mental and temperamental. Lexington: Lexington Books.
 • Siegel, S. (1977). Davranıs bilimleri için parametrik olmayan istatistik . Topseven Y.(Çev.). DTCF Yayınları: 274, Ankara.
 • Taylor, S. (2000). Strategies for success: Polishing your personal skills. Career World, 28(6), 20.
 • Verdener, R. F. (1999). Communicate! (Nineth Ed). Wadsworth Publishing Company. Voltan, N. (1980). Grupla atılganlık egitiminin bireyin atılganlık düzeyine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, yayımlanmamıs doktora tezi..
 • Yorburg, B. (1974). Sexual Identity. New York: John Wiley and Sons.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.