Alev ÖZKÖK
(Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknoloji Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 2005Sayı: 28ISSN: 1300-5340 / 2536-4758Sayfa Aralığı: 159 - 167Türkçe

178 0
Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Problem Çözme Öğretim Programının Yaratıcı Problem Çözme Becerisine Etkisi
Bu arastırmanın amacı, disiplinlerarası yaklasıma dayalı yaratıcı problem çözme (DYDYPÇ) ögretim programı ile ögrencilerin yaratıcı problem çözme becerilerindeki erisilerinde anlamlı bir fark olup olmadıgını incelemektir. Arastırmaya Ankara ili Namık Kemal lkögretim Okulunda 7. sınıf düzeyinde 45 ögrenci katılmıstır. Bu çalısmada tek deney deseni ve gözlem teknigi uygulamaya konulmustur. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra deneysel islemin etkisini incelemek için iliskili t-testi kullanılmıstır. Arastırmanın bulguları, yaratıcı problem çözme erisilerinde deney grubunun lehine anlamlı farklar oldugunu ortaya koymustur.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bates, A. (1995). Technology, open learning and distance education. London: Routledge.
 • Clark, E. (1997). Designing and ımplementing an iıntegrated curriculum: A Student centered approach. VT: Holistic Education Press Brandon.
 • Eisner, E. (1976). The Arts, human development and educatıon. Mc Cutchan publishing Corp.: Berkeley
 • Ellsworth, J. H. (1994). Education on the internet. Indianapolis: Sams Publishing.
 • Goldstein, W. M. ve Hogarth, R. M. (1997). Judgment and decision research: Some Historical Context. (ss.64-65).Cambridge: Cambridge university press.
 • Hope, S. (1991). Policy making, the arts and school change. (Briefing Paper). (ss. 1-5). Reston, VA: Council of Arts Accrediting Associations.
 • ftar, G. (1997). Tek denekli arastırma yöntemleri. Ankara: Türk Psikologlar Dernegi Yayınları.
 • Jacobs, H. (1989). Interdisciplinary curriculum: design and implementation. VA: Association for supervision and curriculum development. Alexandria.
 • Lumsdaine, E. (1995). Creative problem solving. New York: McGraw-Hıll.
 • Martinello, M. L. (2000). Interdisciplinary inquiry in teaching and learning. Upper Saddle River: Gillian E. Cook.
 • Perkins, D. N. (1994). The Intelligent eye. Santa Monica, CA: The Getty center for education in the arts.
 • Proctor, T. (1999). Creative problem solving for manager. London: Routledge.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.