Barış ÖZERDEM
(İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2003Cilt: 44Sayı: 526ISSN: 1300-3402Sayfa Aralığı: 25 - 30Türkçe

144 0
Türkiye' de rüzgar enerjisi uygulamalarının gelişimi ve geleceği
Fosil yakıt kaynaklarının sınırlı oluşu ve hava kirliliği, asit yağmurları ile sera etkisi şeklinde ortaya çıkan çevresel sorunlar nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynakları tüm dünyada giderek artan bir ilgi ile karşılanmakta ve enerji gereksiniminin karşılanmasında önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Bu bağlamda pek çok ülke 2010 yılında elektrik enerjisi gereksinimlerinin %10'unu rüzgar enerjisinden karşılamayı planlamaktadır. Çünkü; rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve dalga gibi yenilenebilir enerji kaynakları arasında elektrik üretimi konusunda en fazla ümit veren yenilenebilir enerji kaynağı, rüzgar enerjisidir. Bu nedenle, pek çok ülke ulusal programlar ve teşvikler uygulayarak rüzgar enerjisi teknolojisini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu bildiride dünyada ve Türkiye'de rüzgar enerjisi kullanımı mevcut durumu, gelişimi incelenerek, ele alınmıştır. Yaşanan sürece koşut olarak da, ülkemizde rüzgar potansiyelinin en etkin ve yaygın şekilde kullanılması yönünde görüşler aktarılmış, öneriler geliştirilmiştir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1.Yiğitgüden, H.Y., " Rüzgar Enerjisinin Dünü Bugünü Yarını", Rüzgar Enerjisi Sempozyumu, 5-7 Nisan 2001, Çeşme-Izmir.
 • 2.Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Devlet Planlama Teşkilaü, Ankara , 2001.
 • 3.Troen I, Petersen E.L., "Avrupa Rüzgar Atlası", Riso Ulusal Laboratuvarı, Danimarka.
 • 4.Tolun, S, Menteş, S, Aslan, Z, Yükselen, M.A., "The wind energy potential of Gökçeada in the northern Aegean Sea", Renewable Energy 1995 6(7): 679-685.
 • 5.İncecik, S, and Erdoğmuş, E, "An Investigation of the Wind Power Potential on the Western Coast of Anatolia", Renewable Energy 1995, 6(7): 863-865.
 • 6.Şen, Z, and Şahin, A.D., "Regional Assessment of Wind Power in Western Turkey by the Cumulative Semivariogram Method", Renewable Energy, 1997, 12(2): 169-177.
 • 7.Türksoy, F., "Investigation of Wind Power Potential at Bozcaada, Turkey", Renewable Energy ,1995, 6(8): 917-923.
 • 8.Özerdem, B., Türkeli, M., "An Investigation of Wind Characteristics on the Campus of Izmir Institute of Technology, Turkey", Renewable Energy, 2003,28,1013-1027.
 • 9.http:// www.awea.org
 • 10.http:// www.ewea.org
 • 11.BTM Consult ApS, "International Wind Energy Development",2000,Danimarka.
 • 12.BTM Consult ApS," International Wind Energy Development",2001, Danimarka.
 • 13.TC Resmi Gazete,"Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun : Kanun No : 3096", 19 Aralık 1984 - Sayı : 18610.
 • 14.TC Resmi Gazete, " Elektrik Piyasası Kanunu : Kanun No:4628", 3 Mart 2001- Sayı : 24335.
 • 15.TC Resmi Gazete," Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İhale Yönetmeliği", 17 Temmuz 2002- Sayı : 24818.
 • 16.TC Resmi Gazete, "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği", 4 Ağustos 2002- Sayı : 24836.
 • 17.TC Resmi Gazete, "Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği", 11 Ağustos 2002- Sayı : 24843.
 • 18.TC Resmi Gazete, " Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği", 4 Eylül 2002- Sayı : 24866.
 • 19.TC Resmi Gazete," Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği", 4 Eylül 2002- Sayı : 24866.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.