Yılmaz ERSAN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Nihat YAVUZ
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Ramazan KUŞASLAN
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Mustafa ŞENOCAK
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimleri Biyoistatistik Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Gülen DOĞUSOY
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimleri Patoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yusuf ÇİÇEK
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Sabri ERGÜNEY
(İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 36Sayı: 1ISSN: 1300-5227Sayfa Aralığı: 12 - 19Türkçe

86 1
Potansiyel olarak küratif rezeksiyon geçiren mide kanseri hastalarında mikroskopik rezeksiyon sınırı tutulmasının erken ve geç sonuçları
Potansiyel olarak küratif rezeksiyon geçiren mide kanserli hastalarda rezeksiyon sınırlarına çok daha titiz değerlendirilmesi zorunludur. Edindiğimiz bilgiler göstermiştir ki pozitif rezeksiyon sınırlı olgularda ilerlemiş hastalığı olanlar daha agresif cerrahi girişime ihtiyaç duymaksızın yakından gözlenirken No evreli, ülseroinfiltratif karsinomlu,/ grade I ve grade II, stage II hastalar için rezeksiyon sınırı/sınırlarının rezeksizyonu düşünülmelidir. Mide karsinomlu hastaların prognozu hastalık evresi, rezektabilite ve hastanın genel durumu ile bağlantılıdır. Mide karsinomu için gü¬nümüzde mevcut tek küratif tedavi cerrahi rezeksiyondur. Potansiyel olarak küratif rezeksiyon uygulamanın esası, primer lezyonun ve başta nodüller olmak üzere tüm metastatik lez-yonların çıkarılmasıdır. Erken teşhis ne kadar erken konulabilirse, böyle bir radikal cerrahi işlem uygulayabilme ihtimali o kadar artar. Potansiyel olarak küratif rezeksiyon yapılmasında en önemli problemlerden biri, rezeksiyon sınırında makroskobik veya mikroskobik rezidüel tümör kalmasıdır. Rezeksiyon sınırında rezidüel tümör mevcudiyeti küratif rezeksiyonu palyatif duruma getirir. Rezeksiyon sınırında rezidüel tümör mevcudiyeti, anastomoz kaçağı, sepsis gibi cerrahi komplikasyonların oranında artışa, peroperatif mortalitenin yükselmesine sebep olduğu gibi, 6 anastomoz nüksüne de zemin hazırlar.Bunun sonucu olarak, bazı serilerde 5 yıllık uzun dönem sağ kalım oranında %20'yi aşan bir azalma gösterilmiştir. Bu retrospektif çalışmada, rezeksiyon sınırında tümör tutulmasının postoperatif erken ve geç dönem sonuçları ve somut verilere dayanarak değerlendirmenin sonuçları ve faydaları üzerinde durduk.
Fen > Tıp > Onkoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Le Rou BT. An analysis of 700 cases of carcinoma of the hypopharynx, esophagus and proximal, stomach, Thorax: 1961; 16; 226-32.
 • 2. Miller C. Carcinoma of the thorasic esophagus and cardia. A review of 405 cases, Br J Surg. 1962; 49: 507-18.
 • 3. Paulino F, Roselli A. Carcinoma of the stomach with special reference to total gastrectomy. Curr Probl Surg 1973; 3: 73-5.
 • 4. Sefton GK, Cooper DJ, Grech P, Gidding AEB. Assessment and resection of carcinoma at the gastroesophageal junction. Surg Gynecol Obstetr. 1977; 144: 563-6.
 • 5. Schrock TR. Way LW. Total Gastrectomy. Am J.Surg 1978; 135: 348-55.
 • 6. Keighley MRB, Moore J, Lee JR, Molins D, Thompson H. Preoperative frozensection and cytology to assess proximal invasion in gastroesophageal carcinoma. Br. J. Surg. 1981; 68: 73-4.
 • 7. Hockey MS, Fielding JWL, Kelly KA. Word Letal British Stomach Cancer Resection Line Disease in Stomach Cancer B.M.J. 1984; 289: 601-3.
 • 8. Gall GP, Hermanek P. New aspects in the surgical treatment of gastric carcinoma-a comparative study of 1636 patients operated on between 1969 and 1982. Eur J. Surg Oncol; 1985: 11; 219-25.
 • 9. Hermanek P, Sabin LH. UICC: TNM classification of malign tumors 4th ed. Berlin; Springer-Verlog; 1987; 43-6.
 • 10. Lauren P. The two histological main types of gastric carcinoma: Diffuse and 50-called intestinal type carcinomas. An attempt at histo-clinical classification Acta Pathol. Microbial Scand 1965; 64; 31-49.
 • 11. Hamilton SR, Aaltonen L. A pathology and genetics of tumours of digestive system. World Health Organization (WHO): Classification of tumors, Lyon. IARCP Press; 2000: 38.
 • 12. Mantedl H. Chi-square tests with one degree of freedom: Extension of the Mantedl-Haenzel procedure JAMA; 1963; 58: 609-16.
 • 13. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observation. J. Am Statist. 1958; 53; 457-81.
 • 14. Cox DR. Regression models and life tables JR Statist. Assoc 1972; 34: 187-200.
 • 15. Papachristou DN, Aqnanti N, D’Aaostiano H, Fortner JG. Histologically positive esophageal margin in the surgical treatment of gastric cancer. Am J Surg 1980; 139: 711-13.
 • 16. Songun I, Bonenkamp JJ, Hermans J, Van Krieken JH, Van de Velde CJ. Prognostic valve of resection-line involvement in patients undergoing curative resections for gastric cancer. Eur J Cancer 1996; 32: 433-7.
 • 17. Wanebo HJ, Kennedy BJ, Chmiel H, Stecle G Jr, Winchester D, Osteen R. Cancer of the stomach. A patient care study by the American College of Surgeons Ann Surg 1993; 218: 583-92.
 • 18. Hallissey MT, Jewkes AJ, Dunn JA, Ward L, Fielding JWL. Resection-line involvement in gastric cancer: A continuing problem. Br J. Surg 1993; 80: 1418-20.
 • 19. Shio MH, Moore E, Sanders M, Huvos A. Influence of the extent of resection on survival after curative treatment of gastric carcinoma: a retrospective multivariate analysis. Arch Surg 1987; 122: 1347-51.
 • 20. Tsujitani S, Okuyama T, Orita H, Kakeji Y, Maehara Y, Suqimachi K. Marainc of the esophagus or gastric cancer with esophageal invasion. Hepatogastroenterology 1995; 42: 873-7.
 • 21. Yokota T, Sawai K, Yamaquchi T, Taniquchi H, Shimada S. Resection margin in patients with gastric cancer associated with esophageal invasion: Clinico-pathological study. J Surg Oncol 1993: 53; 60-3.
 • 22. Jakl RJ, Miholic J, Koller R, Markis E, Wolner E. Prognostic factors in adenocarcinoma of the cardia. Am J.Surg. 1995; 169: 16-9.
 • 23. Cascino S, Giordani P, Catalano V, Agostinelli R, Catalans G. Resection-Line Involvement in Gastric Cancer Patients Undergoing. Curative Resections: Implication for Clinical Management. Jpn J Clin Onco. 1999; 29: 1-6.
 • 24. Kim SH, Karpeb MS, Klimstra DS, Leuna D, Brennan MF. Effect of Microscopic Resection Line Disease on Gastric Cancer Survival J. Gastrointes. Surg. 1999; 3: 24-33.
 • 25. Haugstvedt TK, Viste A, Eide GE, Söreide O. Narwegian multicenter study of survival and prognostic factors in patients undergoing curative resection for gastric cancers. Br J Surg 1993; 80: 475-8.
 • 26. Nakamura K, Ueyama T, Yao T, Xuan ZX, Ambe K, Adachi Y, Yakeishi Y. Pathology and Prognosis of Gastric Carcinoma. Cancer: 1992; 70: 1030-37.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.