Lütfi TUNÇ
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Hüsnü TOKGÖZ
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yakup KORDAN
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Hasan BİRİ
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Üstünol KARAOĞLAN
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
İbrahim BOZKIRLI
(Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 31Sayı: 2ISSN: 1300-5804 / 1308-4631Sayfa Aralığı: 207 - 211Türkçe

131 0
Oligospermik erkek infertilitesinde leptin'in yeri
Bu çalışmamızda infertil ve fertil erkeklerin serum leptin seviyelerinin karşılaştırılması ve infertil hastalarda serum leptin seviyesi ile sperm konsantrasyonu, serum FSH, LH, Testosteron düzeyleri ve testis volümü arasındaki ilişkinin araştırılmasını amaçladık. İnfertilite tanısı konulan 38 erkek hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu olarak, son bir yıl içerisinde fertil olduğu bilinen 28 sağlıklı erkek çalışmaya dahil edildi. İnfertil ve fertil erkeklerin vücut kitle indeksi (VKİ) ve serum leptin düzeylerine bakıldı. Ayrıca, infertil erkeklerde testis boyutu, sperm konsantrasyonu ve serum FSH, LH, testosteron düzeyleri incelendi. İnfertil ve fertil erkeklerde VKİ, yaş ve leptin düzeyi ortalamaları arasında fark bulunmadı. İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte infertil erkeklerin serum leptin seviyesi literatürde bildirilen ortalama olan 5±0,4 ng/ml'den yüksek olarak bulundu. Kontrol grubumuzun leptin seviyesi ortalaması ise bu ortalamadan daha düşük bulundu. İnfertil erkeklerde serum leptin seviyesi ile testis hacmi, sperm konsantrasyonu, serum testosteron, FSH ve LH seviyeleri arasında korelasyon saptanmadı. Çalışmamızda, oligospermik erkek infertilitesinde serum leptin düzeylerinin herhangi bir tanısal kriter olarak kullanılamayacağı sonucu elde edilmiştir.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1- Greenhall E, Vessey M: The prevalence of subfertility:A review of the current confusion and a report of 2 new studies. Fertil Steril, 54: 978-983, 1990.
 • 2- Mosher WD, Pratt WF: Fecundity and infertility in the United States: Incidence and trends. Fertil Steril, 56: 192-193, 1991.
 • 3- Sigman M, Howards SS: Male infertility: Campbell's Urology. (Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ, ed). Seventh edition. Philadelphia, Saunders. Vol 2, 1287-1330, 1998.
 • 4- Sokol RZ: Endocrinology and male-infertility. Infertility and Reproductive Medicine Clinics of North America. (Werthman PE, ed). Philadelphia, Saunders. Vol 10; 3: 427-434, 1999.
 • 5- Mantzoros CS, Flier JS, Rogol AD: A longitudinal assessment of hormonal and physical alterations during normal puberty in boys. Rising leptin levels may signal the onset of puberty. J Clin Endocrinol Metab, 82: 1066-1070, 1997.
 • 6- Rosenbaum M, Leibel RL: The role of leptin in human physiology. N Engl J Med, 341: 913-915, 1999.
 • 7- Jacobs HS, Seibell MM: Polycystic Ovary Syndrome. Infertility. (Seibell MM, ed). Second edition. Appleton, pages 121-133, 1997.
 • 8- Barash IA, Cheung CC, Weigle DS, et al: Leptin is a metabolic signal to the reproductive system. Endocrinology, 137: 3144-3147, 1996.
 • 9- Baskin DG, Hahn TM, Schwartz MW: Leptin sensitive neurons in the hypothalamus. Horm Metab Res, 31: 345-350,1999.
 • 10- Gonzalez RR, Simon C, Caballero-Campo P: Leptin and reproduction. Hum Rep Update, 6: 290-300, 2000.
 • 11- Farooqi IS, Jebb SA, Langmack G, et al: Effects of re-combinant leptin therapy in a child with congenital leptin deficiency. N Engl J Med, 341: 879-884, 1999.
 • 12- Nazian SJ, Cameron DF: Temporal relation between leptin and various indices of sexual maturation in the male rat. J Androl, 20: 487-491, 1999.
 • 13- Steinman N, Gamzu R, Yogev L, et al: Serum leptin concentrations are higher in azoospermic than in normo-zoospermic men. Fertil Steril 75: 821-822, 2001.
 • 14- Ma Z, Gingerich RL, Santiago JV, et al: Radioimmunoassay of leptin in human plasma. Clin Chem, 42: 942-946, 1996.
 • 15- Garcia-Mayor RV, Andrade MA, Rios M, et al: Serum leptin levels in normal children: Relation to age, gender, BMI, pituitary gonadal hormones and pubertal stage. J Clin Endocrinol Metab, 82: 2849-2855, 1997.
 • 16- Halaas JL,Friedman JM: Leptin and its receptor. J Endocrinol, 155: 215-216, 1997.
 • 17- Jockenhovel F, Blum WF, Vogel E, et al: Testosterone substitution normalizes elevated serum leptin levels in hypogonadal men. J Clin Endocrinol Metab, 82: 2510-2513,1997.
 • 18- Young NR, Baker HW, Liu G, Seeman E: Body com¬position and muscle strength in healthy men receiving testosterone enanthate for contraception. J Clin Endocrinol Metab, 77: 1028-1032, 1993.
 • 19- Flier JS: Clinical review 94: What is in a name? In search of leptin's physiologic role. J Clin Endocrinol Metab, 83: 1407-1413, 1998.
 • 20- Donohue JP, Thornhill JA, Foster RS, et al: Primary retroperitoneal lymph node dissection in clinical stage A non-seminomatous germ cell testis cancer. Review of the Indiana University experience 1965-1989. Br J Urol, 71: 326-335, 1993.
 • 21- Geldszus R, Mayr B, Horn R, et al: Serum leptin and weight reduction in female obesity. Eur J Endocrinol, 135:659-662, 1996.
 • 22- Von Sobbe HU, Koebnick C, Jenne L, Kiesewetter F: Leptin concentrations in semen are correlated with serum leptin and elevated in hypergonadotrophic hypogo-nadism. Andrologia 35: 233-237, 2003.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.